När man ska bygga ett hus i en sluttning så står man inför ett annat typ av projekt jämfört med en grundläggning av en normal grund på platt mark under perfekta omständigheter. Man kan bygga på flera olika sätt för att jämna ut höjdskillnaderna.

Navigera enkelt via länkarna i artikeln

Här har jag sammanställt de olika underkategorierna i artikeln så du enkelt ska kunna hitta i artikeln.

Observera att vi har en egen artikel om att bygga källare. Denna överlappar till viss del denna artikel.

Bygga sutteränghus

Precis som när man väljer att bygga på sank mark så ökar också trycket på att bebygga tomter som är bergiga och sluttande. Då krävs det ofta att man bygger i sutteräng. Sutteränghus är lite speciella eftersom de oftast innebär sprängning av tomt samt en mer komplicerad konstruktion med t.ex. gjutning av betongplatta i flera plan och murning av väggar emot bergvägg mm.

Det finns många aspekter att tänka på när du ska bygga sutteränghus

Planera ditt projekt väl

Terassering av en sutterängtomt kräver stor eftertanke.
Du behöver tänka mer dispositionen av tomten för sutteränghus.
 • Säkra dräneringen ordentligt
 • Hur ska jag ta mig runt huset i form av trappor, eventuell uppfart mm
 • Hur ska uteplatserna ligga på ett bra sätt i förhållande till rummen i sutteränghuset samt hur solen rör sig under en solig dag. Man vill ju exempelvis ha nära till köket från en uteplats. Man vill ha en uteplats med trevlig utsikt (vilket man ofta får med sutteränghus) och gärna med morgonsol och kvällssol osv.

Sutteränghus kräver mer markarbete

markarbete sutteränghus
Markarbetet för ett hus i sluttning kan bli omfattande och kan vara rätt komplexa. Detta leder ofta till att det krävs en erfaren grund/markentreprenör som hjälper dig, även i planeringsstadiet.
Ofta behöver man också spränga sig ner i berg för att skapa en bra yta att bygga på, en platå. Det är mycket vanligt att man med sutteränghus behöver terassera tomten så du får olika etapper som huset byggs på.

För terasseringen så är det vanligt att man använder l-stöd, gärna så grova och stabila som möjligt. Du behöver även säkerställa så att din ”platå” du skapar med L-stöden inte glider längsmed berget.
Och detta görs som sagt tillsammans med en erfaren entreprenör.

Här är frågor och svar om markarbeten för sutteränghus.

 • Platta på mark i sluttning
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Vi ska bygga ett hus på en sluttande tomt och har planerat att lägga en platta på mark, men tomten sluttar. Tidigare stod ett litet fritidshus på platsen (54 m
  Läs mer

Val av grundläggningstyp för sutteränghus

grundläggning sutteräng
Sutteränghus byggs normalt i sluttande terräng. Beroende på markens beskaffenhet och släntens lutning så kan sutteränghus få en eller en kombination av flera grundläggningstyper
 • Flera betongplattor på mark i olika marknivåer
 • En platta på mark konstruktion där betongplattan längst in mot sluttningen blir som en källargrund. Denna del av huset behöver tänkas igenom noga.
 • Grundläggning helt på plintar.
 • En platta på mark konstruktion där sedan viss del av huset sticker ut i samma nivå som betongplattan men som vilar på plintar eller pålar.

Grundkonstruktion för gjuten platta på mark sutteräng

Sutteränghus har oftast en kombination av grund som bygger på gjuten platta på mark samt källargrunden. Det betyder att vissa delar av husets grund ligger under mark (dvs källargrund) och vissa delar med blottlagd grundsockel (dvs platta på mark). Av någon anledning väljer många att bygga mycket komplexa hus när det kommer till konstruktionen vilket ofta leder till att man behöver en konstruktör. Därav blir ofta huset dyrt redan innan man börjat bygga.

Dräneringen av sutteränghus är avgörande

dränering
När man ska bygga ett sutteränghus är det bra att veta att sutteränghus drabbas oftare av fuktskador jämfört med andra hus. Därför blir dräneringslösningen helt avgörande för att inte drabbas av fuktskador. Speciellt hus som byggs i sluttningar av berg kan få stora vattenflöden längsmed berget. Dessa vattenflöden måste styras bort från huset, speciellt från den vägg som vetter upp mot berget.

Man kan dela upp dräneringslösningen i tre delar för ett sutteränghus.

 • Dräneringslösning för att ta omhand om vatten som kommer från slänten men också möjligen inne från berg i sprickor och liknande.
 • Källarväggsdränering för de delar som ligger under jord
 • Normal platta på mark dränering för de delar där betongplattan inte ligger helt under mark utan där grundsockeln är en normal betongplatta.

Här är frågor och svar om att dränera sutteränghus.

 • Dränering 60-talshus sutteräng
  Hej, Vi har nyligen köpt ett 60-talshus i sutteräng. Innan försäljning genomförde säljaren dränering på framsidan av huset. Den del som ligger under marknivå. De andra delarna av husets väggar är således inte dränerade. De ligger dock inte under mark
  Läs mer

Säkra vattentätt skikt med kristallisering av betongen

Om du bygger din vägg av någon typ av betong så vil du säkra upp denna betongen mot de delar av huset som kommer vara mest utsatt (väggen upp mot berget). En metod för detta är sk betongkristallisering. Läs mer om denna process här.

Väggar för sutteränghus och källare

väggar sutteränghus
För väggar i de delar av huset som är att betrakta som källarväggar tycker jag att väggar som byggs av isolerande byggblock med någon typ av betongstomme är att föredra. Ett sådant exempel är thermomur.

Här finns frågeställningar jag fått kring källarväggar.

 • Mura källare med ”lågt” utseende
  Hej Micke, Jag är inne på att bygga hus med källare. Är det möjligt att få bjälklaget till ”markplanet” såpass lågt att huset utifrån sett hamnar i nivå med mark? Källaren kommer inte att ha fönster. Mvh Daniel Hej Daniel, Återkommer med
  Läs mer
 • Vad kostar det att mura källarväggar med leca
  Hej, Ska bygga till mitt hus som har källare och jag undrar över kostnaden för just källarväggarna. Din kalkyl ger ju en fingervisning för betongplattan. Min tillbyggnad till huset är 7×4 meter. Det befintliga huset är två våningar så det ska ti
  Läs mer

Pris för din husgrund

pris betongplatta sutteräng
En husgrund i sutteräng består ofta av flera betongplattor. En eller flera av plattorna har som en källarväggkonstruktion. Dvs de väggar som vetter mot sluttningen hamnar ofta under mark och får en källarliknande konstruktion. Men tittar man strikt till på en individuell betongplatta så är den ofta ganska lik en normal platta på mark.

Det som skiljer litegrann är de sidor på grunden som vetter mot en platta som är högre (eller lägre) pga terasseringen. Det är dock inget måste att ha flera nivåer men det blir av praktiska skäl ganska vanligt.
Här har vi försökt sammanställa en prisguide för dig som ska gjuta en husgrund.

Det som gör grundläggningen mer komplex och därmed dyrare beror på ett antal orsaker.
 • Sluttande tomter innehåller ofta berg vilket gör att man behöver spränga bort en hel del berg.
 • En slänt ovanför huset gör att vatten från slänten ofta forsar ner mot huset och behöver tas omhand på något sätt. Dräneringslösningen måste dimensioneras för att klara av stora mängder vatten.
 • Grundläggningen inbegriper både platta på mark grundläggning men också element av källargrund. Det leder till att påfrestningarna på betongplattan blir mer komplex att räkna på eftersom huset dessutom får flera våningar med variabel last.
 • Terassering av tomten är nödvändig och du behöver därmed gjuta flera betongplattor.
 • Säkra att huset eller delar av tomten inte glider nerför sluttningen

Av skäl som framgår ovan är kostnaden att bygga högre för husgrunder till sutteränghus.
En vanlig grund ligger mellan 1700 – 4000 kr per kvadratmeter. Ett sutteränghus ligger sällan i den undre regionen pga komplexiteten i projektet.

Marktryck in mot källarväggen

När man bygger en sutteränggrund så brukar man anlägga den så att den skär in i slänten. Det gör att man får ett jordtryck mot väggarna.
Detta är normalt sett inga problem och för säkerhetsskull löser man ofta detta som med källarväggar genom att ha en klack ner i betongplattan som hjälper till mot marktrycket (se bilden).
Men lasterna från slänten kan inte bli för stora givetvis.

Relaterade frågor

 • Platta till garage betong bjälklag
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Ska bygga till ett garage intill huset som en tillbyggnad totalt 4,5x7m totalt ca 32kvm. Vad har du för tips för platta? då det är suterränghus tänkte vi mura
  Läs mer
 • Garagevägg under mark 10mx2m
  Tänker bygga ett långt garage 10x4m höjd2.4 med en ”långvägg” under mark (Slutningstomt). Viken typ av vägg bör jag bygga för att klara trycket från fyllnadsmassor? Hej johan , Beklagar sent svar pga semester. Thermomur är det jag är beka
  Läs mer
 • Grundmaterial Attefallshus
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Skall bygga ett Attefallshus delvis nergrävt i sandbacke på tre sidor och träkonstruktion på framsidan(sutteräng). Gjuta isolerad platta och tänkte använda Thermomu
  Läs mer
 • Grund i sluttning
  Hej, Jag skulle behöva en prisuppgift gällande ett markarbete på en villa som kommer ligga i sluttning. Hade jag kunnat skicka över ritningarna till dig så du kan titta på dem? Hej Dimitris, Skicka ritningar så drar jag i det. Vi börjar med konstrukt
  Läs mer

Leda förbi vattnet

Det är också väldigt viktigt att leda förbi vattnet som annars kan skapa problem för huset. Vattenrörelser ner mot huset är dels en stor anledning till fuktskador givetvis men kan också i sig orsaka att exempelvis marken rör på sig över tid. Du ska också om möjligt lägga grunden under hela sutteränghuset.
För att inte det ska bli problem med vatten från slänten så är det rekommenderat att du skär av slänten ovanför huset med ett rejält dräneringsdike så att du kan leda bort vattnet runt huset.
Grunden man anlägger brukar vara en variant av betongplattan.

Frågor och svar om husgrunder för sutteränghus

Vi får löpande frågor in till oss om sutteränghus och grunder. Här är de frågor som är relevanta för denna typ av grundläggning.

 • Grundläggning med stora sprängsten.
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Jag har varit och tittat på en pågående uppfyllnad för ett suterränghus. Tomten sluttar kraftigt och från gatuk
  Läs mer
 • Grund i sluttning
  Hej, Jag skulle behöva en prisuppgift gällande ett markarbete på en villa som kommer ligga i sluttning. Hade jag kunnat skicka över ritningarna till dig så du kan titta på dem? Hej Dimitris, Skicka ritningar så drar jag i det. Vi börjar med konstrukt
  Läs mer
 • Lutning bygga sutteränghus och markundersökning
  Hejsan! Har två funderingar. Hur kraftig lutning kan man praktiskt sett bygga sutteränghus eller liknande konstruktioner i ? Är det möjligt även om huset s a s står mitt i backen dvs slutningen fortsätter även direkt ovanför huset (tänker på att det
  Läs mer
 • Husgrund på ojämn tomt
  Nivåskillnad på tomten ungefär 2,5meter som är stor trappa ,jag vill bygga 2 betongplattor och mura upp av lekastenar på nedersta plattan garaget och stora förrådet, och förlänga den översta plattan och lägga det på den muren. Är det möjligt ? Med vä
  Läs mer
 • Bygga sutteränghus – vilken grund?
  Hej Dennis, Du beskriver ett hus som har relativt höga laster, vilket i sig inte är ett problem men det talar för att du behöver anlita en konstruktör som kan bedömma vilka laster som kommer ner på olika punkter och linjelaster i husgrunden. Utifrån
  Läs mer
 • Krypgrund sutteräng
  Hej Sara, Det kan fungera med både sutteränggrund (platt på mark) och krypgrund. Valet styrs av höjdskillanden där huset ska ligga. Mindre nivåskillnader kan man justera med en krypgrund. Är det större nivåskillnader brukar man avjämna en yta och gör
  Läs mer
 • Sutteränggrund till Attefallshus
  Kan man anvanda kantelement till grunden? Max 1,8m under mark min 0,6 m. Vill ha sa smala vaggar som mojligt o anda fa ett rimligt u-varde. hej Stefan, Är det sådana höjdskillnader är en lösning att mura upp en grundmur. Innanför grundmuren kan du an
  Läs mer
 • Husgrund i luften
  Hej, Vi bygger en villa på tomt med stora höjdskillnader. För att kunna nyttja tomten placeras huskroppen samt framförliggande terrass långt fram i sluttningen. Tanken var först att bygga stödmurar, vilket vi fått bygglov för, och sedan fylla igen sa
  Läs mer