Attefallshusen har tidigare begränsats till 25 kvm. Dessa ser nu ut att bli 5 kvm större enligt en rapport från Boverket som nu lämnas över till regeringen. Regeringens ansvarige minister Peter Eriksson uttalar sig positiv till förslaget.

Mer boende än innan

Attefallshusen på 30 kvm kan bli den succe som man hoppades på från början när attefallshusen infördes. 25 kvm har ansetts vara en för liten boyta villet har begränsat reformens utveckling. Nu när det mesta pekar på en utökning till 30 kvm så skulle det kunna få fart på attefallshusens utveckling. Här är direktivet som boverket fick i höstas.

Regeringen uttrycker sig också positivt till boverkets utredning

Efter att boverket släppte sin utredning så uttrycker sig bostadsministern Peter Eriksson positiv.
Hans kommentar var i korta ordalag att förslaget haft en bra intention men har hittills inte gett så stor påverkan på antal nya bostäder då storleken på attefallshusen är begränsad till 25 kvm.

Detta nya förslag skulle göra Attefallshusen 5 kvm större och därmed mer intressanta ur ett bostadsperspektiv.

Skriftligt medgivande från grannarna

Boverket föreslår också att man vid inlämnandet av bygganmälan ska bifoga ett skriftligt godkännande från grannarna vid ärenden där så krävs.

Historiskt har attefallshusen mestadels gått till uthyrning

Attefallshusen har enlig attefallshus.se varit mest använt för uthyrning. Enligt siten har 42% av attefallarna använts för uthyrning.

Även andra regler från Boverkets regler sätter ramar för nyproduktion i Sverige

Det är boverkets regler som ställer krav på hur mycket energi som ett nybyggt hus får använda. Det är också detta man kallar för energikrav och gränsen för kraven är olika beroende på var i Sverige man bor, samt vilket uppvärmningssystem som man väljer att använda.

Boverkets tidigare förslag (läs mer här) på de nya energikraven kommer att innebära en förändring från och med 2021 och då kommer utgångspunkten på 55 kWh/m2 år för ett hus som är elvärmt istället vara 35 kWh/m2 år.

Uppvärmningen och isolering blir allt viktigare

Då uppvärmningen blir mer likt permanentboende och mer använt åretrunt så är det min tro att välisolerade attefallshus av en högre standard blir mer aktuellt.