Här nedan följer vår privacypolicy som gäller för husgrunder.com samt hur vi följer de nya strikta reglerna för GDPR.

Email adresser och GDPR

Jag respekterar våra läsare/besökares integritet när det gäller hantering av e-postadresser. Exempel på tjänster där besökaren förmedlar sin e-postadress till husgrunder.com är mina nyhetsbrev, prisförfrågningar, ”Fråga Micke” och direktkontakt till mig via e-post.

Jag följer riktlinjerna för GDPR. Jag delger inte utan ditt godkännande din personliga information annat än till de experter som behövs för att svara på din specifika fråga (eller offertförfrågningar). Det är normalt en markentreprenör, konstruktör eller ett byggmaterialföretag som kan behöva komma i kontakt med dig eller informeras om din fråga. Utöver detta kommer din information inte att överlåtas till annan 3:e part.

Efter 2 år tar jag bort all information som kan knytas direkt till dig som individ (all epost och liknande rensas efter 2 år).

Vem får tillgång till uppgifterna?

Email adresser som ställer frågor till mig kommer inte att säljas vidare till tredje part. Men för att kunna svara på dina frågor kan jag behöva ta hjälp av tredje part enligt ovan. Ej heller kommer e-postadresserna hyras ut eller överlåtas till annan part. E-postadresser kommer användas av husgrunder.com för att hantera utskick av erbjudanden och nyheter via e-post. Detta kan komma att ske med hjälp av olika tredjepartslösningar såsom mailchimp.

Avsluta prenumeration

Besökaren kan när som helst avsluta sin prenumeration via mailchimps egna processer. Men du kan även göra det genom att kontakta mig på husgrunder.com. Det görs genom att skicka ett meddelande till mig här. En avregistrering kommer omedelbart och utan förbehåll att respekteras.

Hur hanterar jag sekretess i frågor och svar

Om frågor som skickas till mig är bra och där jag tror svaret kan addera värde för andra så kommer jag lägga ut dessa med avsändare anonymt och där ort mm avgränsats så din integritet skyddas. Det gäller även i detta formulär. Du kan i kommunikationen med mig också vara extra tydlig att du vill vara anonym. Genom att ställa frågan med namn=anonym eller med bara förnamn. Ditt namn, och det räcker med förnamn, gör bara frågan lite mer levande för mig som ändå gör detta gratis. Men annars påverkar det inte mig. Dvs jag vill ändå inte lägga ut personlig information.