Ew-grunden eller ew-element som en besiktningsman också kan kalla det, har impregnerade träreglar ingjutet i väggarna. Själva EW elementen är betongelement som har ingjutna tryckimpregnerade trämaterial inne i väggarna vilket gör att trädelarna är en del av den bärande konstruktionen. Det har erfarenhetsmässigt också visat sig att man också ofta får problem med golven också. Ew-elementen används som primärt bärande delar i byggnader, framförallt när det handlar om bostadsändamål. Pga konstruktionen så kan de impregnerade delarna tyvärr inte med enkelhet bytas ut och det leder till att man ofta behöver ventilera väggarna. Då brukar man även ventilera golven samtidigt pga att konstruktionen ofta är fel även för golven.

Navigera enkelt genom att klicka på internlänkarna

Här har jag samlat länkar så du enkelt kan klicka dig fram till det stycke du är intresserad av.

Vad är EW element / EW grund – trä ingjutet i betong – en dålig ide

ew element mögel
EW Element och även kallat EW Grund består av en konstruktion där ingjutna träreglar är en del av den bärande konstruktionen. Ofta är det dessutom tryckimpregnerat trä som gjutits in. Och eftersom betong kan bli fuktig så är detta en riskkonstruktion när fukten kan komma i kontakt med det tryckimpregnerade trämaterialet. Det är ett komplext projekt att åtgärda träkonstruktionen som är en viktig komponent i hela konstruktionen.

De mest uppenbara negativa konsekvenserna av detta är att trämaterialet lätt kan mögla och börja lukta illa samt sprida sig till isolering och annat. Trävirket i konstruktionen kan när det är tryckimpregnerat och utsätts för fukt skapa farliga emissioner i form av gaser. Dessa gaser kan vara hälsovådliga.

EW element har använts till många delar i huset

EW element har använts mycket till väggar. Men även som bjälklag för torpargrunder. Läs mer om det här.

Problemet löses oftast genom att ventilera EW elementen / EW grunden

ventilerad lösning
Den vanligaste lösningen på problemet med EW element och EW grunden är att man ventilerar bort lukten och de farliga emissionerna. Väggarna är det som bär huset och dessa väggar behöver ventileras med en sk ventilerad vägg. Man bygger också därför ofta ihop den ventilerade väggen med ett ventilerat golv.

Det är en långsiktig lösning som lönar det sig i längden då man sannerligen kommer att behöva renovera om och åtgärda problemet med fukt- och mögel, en gång, två gånger och kanske fler. Därför får man ibland undgå priset och tänka på vilket alternativ som lönar sig i längden, både för människor och miljön. Det finns dock alternativ där man kan riva ut elementen också. Se nedan.

Läs mer om hur man ventilerar golv här.

Måste man renovera?

Svaret är nej – du måste inte renovera en EW grund. Om det inte finns några problem med fuktskador, fukt, dåligt lukt eller emmissioner och framförallt inga hälsoproblem så kan man hävda att du inte behöver renovera ditt hus.

Men med det sagt så vill jag tillägga några punkter.

 • Det kan finnas gaser som inte luktar, dvs emissioner som uppkommer på grund av fukt. Hur vet du att all konstruktion mår bra?
 • EW-element/EW-grund är en känd riskkonstruktion men just ditt hus kan ha klarat sig bra genom åren. Det kan räcka med en liten förändring i huset för att det bli till det sämre. Exempelvis byte av värmesystem eller att en ny familj som använder huset på ett lite annat sätt flyttar in. Eller yttre förhållanden i tex marken som inte man kan styra över. Men det kan också klara sig lång tid framöver, svårt att sia om. Så om du inte har några problem behöver du inte heller göra någon åtgärd. Men var också försiktig med att göra stora förändringar som kan förändra klimatet och trycket i huset (värme/ventilation) utan att tänka på detta.
 • Vid en försäljning kan ju en köpare påpeka riskkonstruktionen, och det kan vara en anledning att göra en åtgärd för att kunna sälja huset. Om du säljer huset är det min absoluta rekommendation att redan i prospektet informera om detta (och även att inga problem upplevs med grunden). Jag har varit med om besökare som kontaktat mig pga budgivningar/försäljningar som kollapsat pga av att denna typ av problem uppkommer efter att budgivningen är klar. Då ofta för att den som bjöd högst dragit sig ur.

Slutsatsen är att om du ändå vidtar stora renoveringsåtgärder i ditt hus hade jag åtgärdat detta samtidigt. Jag hade då installerat ett ventilerad lösning av golv och väggar.

Läs mer om relaterade frågor här

 • Problemfri i 40 år med EV-grund
  Hej Micke, Intressant läsning. Jag har ett hus byggt i slutet av 70-talet med grundkonstruktion EV-element. Det finns inga problem med fuktskador, fukt, dåligt lukt eller immissioner. Inga hälsoproblem, allergier eller annat har förevarit under 40 år
  Läs mer

Räcker det att bara dränera grunden?

En fråga jag har fått är om det räcker att dränera och leda bort markfukten från huset så gott de går. Svaret är man med fördel ska dränera på utsidan för fukten men lukten i väggen måste man ventilera bort. Se ovan.

Läs mer om relaterade frågor här

 • Räcker det att dränera en ew grund
  Köper eventuellt i dagarna ett hus med ew grund byggt 1981. Uppmätt fukt va 21%. Vissa säger att man lär byta ut de ingjutna reglarna andra säger att de räcker att dränera och leda bort markfukten från huset så gott de går, huset är byggt i en sluttn
  Läs mer

Kan man byta reglarna inne i väggarna?

Jag har kommit i kontakt med personer som anlitat företag som ersätter reglarna inne i väggen med stålreglar. Detta projekt är mycket komplext då man byter ut bärande delar i konstruktionen.
Kostnaden var jag osäker på men bör överstiga en ventilerad lösning med råge. Men intressant att det går. Jag har idag ingen relation med det företaget då det var ett mycket lokalt företag. Men det finns säkert fler företag där ute som kan detta.

Läs mer om frågan här

 • Byta reglar på EW element
  Hej, Tack för toppensida! Har ett hus ifrån -81 med EW grund. Jag har omdränerat på utsidan med 200mm jackosuperdrän. Samt tätat om alla skarvar i elementen. Nu när jag renoverar insida på huset så tänkte jag åtgärda de tryckade reglarna i varje rum
  Läs mer

EW element i torpargrunder

I torpargrunder har EW element också använts som bjälklag. Det är menar jag en riskkonstruktion eftersom torpargrunder i sig är en riskkonstruktion för fukt. Så jag hade vidtagit en extra hög försiktighet när det kommer till dessa grunder och jag hade vidtagit åtgärder såsom

 • säkra bjälklaget mot fukt
 • isolerat grundmuren och marken samt plastat mot markfukt
 • dränerat grunden väl
 • säkrat rätt ventilation

Här är frågor om EW element i torpargrunder som jag fått in.

 • EW-bjälklag och vattenburen golvvärme
  Hej! Vi funderar på att renovera en villa från 1962. Vi har hittat en faktura som visar att betongbjälklaget mellan torpargrunden och plan 1 är ett E-W-betongbjälklag. Vi undrar nu om den konstruktionen går att förena med vattenburen golvvärme. Hej B
  Läs mer

Frågor och svar om EW grunden

Vi får löpande frågor in till oss om allt som rör grunder, så även EW grunden. Här är de frågor som är relevanta för detta

 • Kostnad renovera golv ingjutna reglar
  Hej Vi har ett hus byggt på 70-talet. På undervåningen, som delvis är sutteräng, finns det ingjutna träbalkar i betongplattan + isolering. Vid köpte det hösten/vintern 2013 och det var då förhöjda värden men inga skador. I sommar gjorde vi ny besiktn
  Läs mer
 • EW-källarväggselement 1991
  Hej Micke, jag har ett nyckelfärdigt sutteränghus byggt av gullringshus 1991. Ingen sida av huset står dock under mark, men man har i byggnoteringarna noterat att den nedre våningens väggar är av EW källarväggselement och har TG-bevis 2549/77. Byggde
  Läs mer
 • EW-element
  Hei, jeg jobber med en skadesak på en bolig som har EW-element. Problemet er fuktskader i treverket. Har du erfaring med reparasjoner av EW-element? Hej Kjetil , Har satt dig i kontakt med en entreprenör. De jobbar i Norge vet jag men kolla med dem o
  Läs mer
 • Råkällare EW element
  Har en källaren med en konstruktion av EW element Vid kraftiga återkommande regn sipprar vatten in i hörnet i källare delen. Vad kan jag göra för åtgärd? Hej Christer , Rekommenderar att du ser det som två olika problemställningar. 1) Säkerställ en g
  Läs mer
 • Inreda Färilagrund
  Hej Vårt hus är byggt på färilagrund, vilket jag förstått är en riskkonstruktion? Större delen av källaren är oinredd och vi vill nu inreda med väggar och golv. Hur gör vi detta bäst? Huset är byggt -80 och har fungerande dränering och någon typ av i
  Läs mer