Geopolymerer är en populär metod för att förstärka en grund som har problem med stabiliteten. Det kan i allvarliga konsekvenser för ett hus såsom sättningar. Det yttrar sig som sprickor i väggar, kärvande dörrar och liknande.

Geopolymer stabiliserar dålig mark

Ämnet geopolymer är som det låter en polymer som används i mark. Materialet har en god egenskap när det kommer till att stabilera dålig mark. Det kan vara för att åtgärda sättningar i hus , industrifastigheter, betongkonstruktioner som sjunkit såsom bryggor och liknande.

Geopolymer är ett oerhört starkt material

Geopolymer är oerhört starkt när det stelnar och har en expanderande effekt vilket gör att marken stabiliseras och lyftkraft skapas. Därmed kan man lyfta konstruktioner som sjunkit.

Ämnet expanderar på rätt ställen och stelnar

Geopolymer är flera olika vätskor som när de blandas reagerar och härdar på ett bestämt djup. Det är viktigt att materialet både expanderar och härdar vid rätt tillfälle.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”30″]

Mer om denna kalkyl

I denna kalkylator beräknar jag endast räknat på att stabilisera/grundförstärka fastigheter, alltså inte lyfta densamma. Detta innebär att fastigheter säkras från pågående sättningar. Med geopolymer metoden så kan man i vissa fall justera/höja sjunkande fastigheter utan ingrepp av domkrafter eller grävmaskiner men detta ingår alltså inte i kalkylatorn. Om du har ytterligare frågor kontakta mig så hjälper jag dig.