Sättningar är en av mina vanligaste frågor. Det är ett stort problem för hus i Sverige att drabbas av en sättning och det beror framförallt på historiska misstag som t.ex. för ”snåla” byggherrar som byggt på dålig mark, ej pålat eller ej genomfört nödvändigt markarbete. Speciellt för plintgrunden är att det slarvas med markarbetet medans betongplattan oftast är äldre hus då synder från tider då kompetensen var lägre om problemet. Byggherren vet ibland att man tar en genväg vid uppförandet av huset vilket ofta kommande husägare får lida för. För mig som svarar på många frågor så är dessa de frågor som gör mest ont. Dvs man hör ofta en rädsla i frågan som jag inte märker på samma sätt med andra frågor. Det är dyrt att renovera sättningar, speciellt om man pålar och därför menar jag att geopolymertekniken är där man startar då denna metodik är mindre kostsam. Normalt sätter sig först de delar i huset som är bärande och de skador man upptäcker är mer symptom på dessa. Det är viktigt att man åtgärdar sättningar så tidigt som möjligt.
Sommaren 2018 har varit problematisk för många husägare i Sverige då de drabbats av många sättningar runtom i Sverige. Läs mer om detta i min nyhet här.
sättningsskador
Det är två olika frågeställningar. Hur du undviker sättningar för nyproduktion och vad du ska göra om du har ett befintligt hus med sättningar.

De stora problem vi har i Sverige med sättningar beror till mångt och mycket på en blandning av olika faktorer

 • okunskap om nödvängigt underarbete för grunden med olika skikt som ansvarar för olika delar av grundlösningen. Man har ofta inte lagt ut makadam eller dräneringsgrus som dränerande material.
 • otillräcklig hänsyn tagen till grundläggningsdjup och bortförsel av matjord och annat tjälfarligt material

Åtgärda Sättningsskador

Om du har en befintlig grund och ett hus som visar tecken på sättningar; sprickor i fasaden, lutande golv eller kärvande dörrar och fönster t.ex., behöver du agera för att komma underfund med varför sättningsskadan/-skadorna har uppstått.

Vad är en sättningsskada?

En sättningsskada uppstår när mark- och jordförhållandena under en grund förändras. Marken sjunker och grunden får inte längre det stöd som var tänkt från början när det byggdes. Då utsätts grunden för andra krafter än de som var planerade för och sättningsskador uppstår.

Grundförstärkning – vad är det?

En grundförstärkning är ett begrepp som ofta används för renoveringar av sättningsskador. Begreppet indikerar att man endast stärker grunden på de ställen som har uppkomna skador och inte åtgärdar hela grunden. Det gör att begreppet ofta är synonymt med geopolymermetoden.

Beräkna

Hur märker man av sättningsskador, hur visar de sig?

Vanliga tecken på sättningsskador är sprickor i fasaden eller i grundmuren. Även dörrar och fönster som är sneda eller svåra att öppna och stänga kan vara resultatet av sättningsskador och golvlister kan börja glipa mot golvet. Ett annat symptom är lutande golv inne i huset.
Det är till en början ofta små saker som utmärker sättningsskador. Oftast märks inte sättningsskadorna förrän t.ex. sprickorna är synliga eller golven lutar så pass mycket att man märker det när man går på dem.

Det är omöjligt att svara på vilken av olika symptom som uppkommer först då alla hus och sättningar är unika. Det beror helt på vad sättningen beror på och hur den påverkar huset samt husets konstruktion, grund och skick.

Här finner du frågor och svar om hur sättningsskador uttrycker sig.

 • Åtgärda hörn som satt sig
  Ena hörnet har satt sig, det syns en 0,5 cm spricka i teglet. ett hörn behöver stöttas upp. Vilka firmor i ****trakten utför sådana arbeten? Hej Mats , Sätter dig i kontakt med företag som åtgärdar denna typ av sättningsskador i din närhet För mer in
  Läs mer
 • Var uppstår sättningen först
  Hejsan Micke! Jag undrar vart sättningsskador uppstår först i ett hus. Tack! Hej , Denna fråga är omöjlig att svara på då alla hus och sättningar är unika. Det beror helt på vad sättningen beror på och hur den påverkar huset samt husets konstruktion,
  Läs mer

Vad orsakar sättningar

Det finns många olika anledningar till att en sättning kan uppstå. Nedan ser du några exempel på orsaker till sättningsskador:
 • Dålig bärighet i marken från början som kombinerat med tex tjäle gör marken instabil och otilräckliga åtgärder för att hantera detta
 • Förändring av grundvattennivån i marken
 • Kraftiga skyfall
 • Undermålig dränering
 • Sprängningar i närheten av grunden
 • Ändrad verksamhet i lokalen än vad den en gång konstruerades för
 • Trasiga avlopps/vattenledningar
 • Ökad trafik på närliggande gator
 • Träd i närheten av hus såsom pilar ihop med dålig jord
 • Fällning av stora träd
 • Förändringar av planlösning
 • Installation av kakelugn eller öppen spis

Sättningar i olika typer av konstruktioner

Vi får olika frågor kring olika konstruktioner som har satt sig.

 • villor med olika typer av grundtyper
 • industrifastigheter
 • bostadsrättsföreningar
 • sättning av eller pga en tillbyggnad

Sättningar i villor

Beroende på vilken typ av grund huset har är det olika komplext att genomföra en åtgärd av en sättningsskadad villa.
De grundtyper vi tittar lite extra på är

Sättningar i en platta på mark grund

En av styrkorna med en betongplattan är att man bygger huset på grunden och lasterna tas således upp av grunden. Till skillnad från krypgrunden och plintgrunden så saknas det därmed ett bjälklag som huset byggts på. Bjälklaget i en plintgrund och en krypgrund fördelar ut lasterna i huset på ett sätt som gör att grunden får en enklare roll. Det räcker med grundbalkar eller plintar så sköter bjälklaget lasterna in i huset.
Så är inte fallet med betongplattan. Betongplattan ersätter bjälklaget och därmed skapas relativt komplexa spänningar inne i grunden. Om undergrunden, dvs marken under grunden eller i dess absoluta närhet inte klarar av lasterna över tid för denna grund så kan betongplattan spricka och sättningar i grunden är ett faktum och allvarliga konstruktionsproblem kan tillkomma. Problemet är att betongplattans konstruktion gör att man inte nödvändigtvis löser problemet genom att stötta upp problem området. Man behöver troligen stötta upp mycket mer än bara problem området. Detta eftersom man behöver avlasta grunden på ett sätt som inte rubbar konstruktionen som helhet. En källare står också på en betongplatta.

Sättningar i villa med mer modern krypgrund

En krypgrund består av grundbalkar som bär upp hus som har ett bärande bjälklag. Ofta är prefabricerade modulhus tillverkade i fabrik och kan komma ut nästan färdiga till byggplatsen. Då ställs den upp på krypgrunden som är ditplacerad.
Därmed har huset en extra stabiliserande konstruktion förutom grunden i och med det bärande bjälklaget. Har grunden satt sig i ett hörn kan det därför räcka att stabilisera upp det hörnet så kan huset i övrigt fördela lasterna jämt via bjälklaget.

Krypgrundens konstruktion begränsar val av metod för att åtgärda sättningar. Är krypgrunden byggd med kortare grundbalkselement, leca eller liknande så kan inte lasterna bära över pålar exempelvis. Då lämpar sig pålning sämre.

Sättningar i villa med äldre torpargrund/stengrund

En stengrund är en typ av grund som oftast klumpas ihop med en torpargrunder. En torpargrund som får sättningar är relativt komplexa eftersom de ”faller sönder”. Det man bör i detta läge bör göra är en s.k. grundstabilisering med geopolymer kan vara rätt. Då binder man ihop grundens stenar med marken som är grundproblemet. Problemet är inte stenarna utan att marken av olika skäl blir porös och därmed nöts ner vilket i sin tur gör att stenarna sätter sig.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar och villor med stengrund.

 • Torpargrund av sten där grundstenar sjunkit
  Hej Micke! Har torpargrund i hus från 1929. Har fått sprickor mellan grundstenarna. Stenar har även sjunkit. Avstånd mellan underkant syll och överkant grundmur någon centimeter. Tillbyggd del står på gjuten sula. Inga problem där. Har fått hjälp med
  Läs mer

sättningar i en plintgrund

Att stötta upp en plintgrund som satt sig i ett hörn är oftast enklare än att stötta upp en platta på mark eller krypgrund. Anledningen är att grunden utformats från början för att ta upp laster i vissa punkter. Dvs konstruktionen och huset riskerar inte att drabbas av följdproblem eftersom lasterna kan fördelas på ett bra sätt. Genom att stötta upp de plintar som utgör problemet löser man oftast grundförstärkningen. Problemet med plintgrunder är dock den lilla anläggningsytan. Dvs man har mindre yta att ”komma åt” för att kunna lyfta grunden.

 • Plintgrund med sättning
  Hej, Tror vi har en sättning i vårt fritidshus i Västmanland. Det är plintgrund och jag upplever att golvet lutar i en del av huset. Är det svårt och dyrt att reparera en sådan sättning? Skulle vilja komma i kontakt med företag som kan titta på detta
  Läs mer
 • Plintarna skjuter
  Hej! Vi har en enplans sommarstuga från 1969 som är 69 kvm stor + altaner. Stugan står på plintar, på huvudsakligen lerjord. marken under stugan är helt klart mycket vattenhållande. Under vintrarna då tjälen går i, höjs en del av plintarna för att un
  Läs mer
 • Förstärkning med plintning under hus
  Hej Micke! Tänker köpa ett gammalt hus som tydligen har sjunkit på vissa ställen så golvet lutar. Det är byggt på berg med plintar och tillbyggt. Det behövs säkert ökas med bärbalkar samtidigt som man gjuter nya plintar. Huset är 79 kvadratmeter. Vad
  Läs mer
 • Förstärkning av plintar
  Vill förstärka dåliga plintar till en sommarstuga. Kan jag själv göra det genom att borra hål i marken som förstärks med geopolymer och sedan bygga upp ny kantbalk med stöd från de nya fästena. Om så är möjligt var kan man köpa geopolymer och vad kos
  Läs mer

Sättning på hus med källare

Källare, liksom hus med betongplatta kan få sättningar. Då rekommenderar jag att man ser på huset som en helhet och därmed lyfter hela huset. Det är ibland vanligt att vissa av mina besökare får för sig att bara räta på en våning eller två. Man börjar med att se om sättningen kommer av att marken inte bär lika bra längre och därmed lyfter hela konstruktionen.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande källare och sättningar

 • Spricka i källargrund
  Hej Vi har en starkt trafikerad väg precis utanför vårt hus. Man känner vibrationer i huset från trafiken. Nu har jag upptäckt en spricka i källargrunden. Kan trafiken vara orsaken? Om så är fallet vet du om det finns något bidrag som man kan ha rätt
  Läs mer
 • Sättningsskador källare med genomgående sprickor
  Hej! Bor i ett egnahemshus, 1-plans plus källare. Funderar nu på ordentlig källarrenovering och dränering med tilläggsisolering. Vi har ett par genomgående sprickor som fanns då vi köpte huset och undrar vad det finns för risker angående detta och va
  Läs mer
 • Sättningsskador villa med källare
  Hej. Har nyligen köpt villa med källare. När vi skulle påbörja renovering insåg vi att huset lutar kraftigt i synnerhet vid ena gaveln. Garaget lutar i en annan riktning bort från huset. Mätning pågår om huset fortfarande rör sig. Jag är desperat att
  Läs mer
 • Spricka källarvägg genomgående åtgärd
  Hej! Jag har ett hus med källare, byggt 1965. När vi köpte huset fanns en spricka i källarväggen, den är genomgående och syns på utsidan, uppskattningsvis 3 mm bred. Det har varit så sedan minst 12-13 år tillbaka i tiden. Den vidgas inte. Källaren är
  Läs mer

Sättning i en bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar är en komplex ägandeform där man som enskild bostadrättsinnehavare ibland kan känna sig maktlös. Man äger sin bostad men ändå inte med allt vad det innebär. När det kommer till sättningar stämmer detta väl in. Man själv påverkas av sättningen men de i andra hus (som inte påverkats) vill kanske inte vara med och dela kostnaden osv.
Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar och bostadsrättsföreningar

 • Lutande golv, sprickor väggar i brf
  Hej, jag sitter med i en styrelse för en brf . Det är ett trevåningshus med fyra portar (50-56), ca. 26 lgh. I port 52 ligger det en plastmatta som vi tänkte ta bort för att frilägga stenen som ligger under. I samband med det så påpekades att golvet
  Läs mer
 • Sprickor i marken invid husgrund
  Gäller ett flerbostadshus byggt 1944. Huset består av tolv lägenheter, två våningar. Dränering gjordes i samband ned stambyte för 10 år sedan. Vid byte av källarstammar sade man att huset stod på en rejäl grund. I överkanten av källartrappan har mark
  Läs mer
 • Sättning källargolv flerfamiljshus.
  Hej, vi har noterat sättning i källargolv,med ej bärande innerväggar som lossnat i tak. Kan man tex,borra för att se om det är grundvattnet som sjunkit ? Hej , Den varma sommaren har varit dålig för många hus i Sverige. Sätter dig i kontakt med föret
  Läs mer
 • Åtgärda sättningsskada enkla sommarhus brf
  Hej, Jag skriver till dig som medlem i styrelsen på en brf på Öland. Vår förening består av totalt 115 villavagnar och stugor, som vi har utarrenderad. Vi har sättningsskador på några av stugorna. De är ställda på enkla betongplintar. Vi skulle behöv
  Läs mer

Bygga till – lägga ny grund jämte befintlig grund

Om du ska bygga till måste du vara säker på att den nya grunden passar ihop med den gamla. De båda grunderna förhållanden kommer påverka varandra och kan bidra till sättningar.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande tillbyggnader och sättningar

 • Sättning då tillbyggnad sjunker
  Hej Micke Vi har köpt ett hus byggt 1906. För ca 30 år sedan byggdes en tillbyggnad i anslutning till sidan av huset. Tillbyggnaden har sjunkit i ena hörnet och drar i huset, det är en ganska kraftig lutning… Vi funderar på hur vi kan göra när
  Läs mer
 • Lyftning och grundförstärkning
  Tillbygnadsdelen, 220x640cm har sjunkit under arbetetsförlopp. Jag skulle gärna vilja att ni gör ett besök hos mig, ser och kommer med ett prisförslag. Med. Ändlig hälsning! Hej S (anonymiserad), Mailar dig kontakter för grundförstärkningsföretag. mv
  Läs mer
 • Sättning utbyggnad. Pålning – lyft?
  Vi gjorde en tillbyggnad till en villa på ca 25m2 för ca 5 år sedan. Det är en traditionell varmgrund med 600 mm hög kantelement. Ca 300 mm cellplast i botten under voten. Ena sidan av utbyggnaden har satt sig ca 4-5 cm. Marken visade sig vara sättni
  Läs mer
 • Hur gör vi med sättning i vår utbyggnad
  Hej! Jag har blivit ägare av ett fritidshus där man har byggt till ett rum på ca 12m2 och den står på plintar. Tillbyggnaden är fast i huvudbyggnaden dessutom. Något jag inte upptäckte innan jag köpte huset var att det finns sättningar mestadels i de
  Läs mer

Tillbyggnader – att tänka på när man ska bygga till och lägga en ny grund jämte befintlig grund?

Först måste den befintliga grundens konstruktion och förhållanden klargöras. Sedan ska en ny geoteknisk undersökning göras för att räkna på de nya krafterna som marken runt den gamla grunden kommer utsättas för. En konstruktör bör anlitas för detta.

Men det viktigaste är ändå att den nya tillbyggnadens laster ner i grunden inte ”hänger” på den befintliga grunden. Det kan den befintliga grunden klara om man ex. har en källare med rätt konstruktion. HAr du exempelvis väggar som stöttar upp den vägg där tillbyggnaden sker så kan en befintlig källare klara av det. Men risken är stor att du får sprickor inne i källaren i det befintliga huset om du hänger upp en husgrund på källarväggen. Det man istället skall göra kan du läsa om här.

Om marken runt den befintliga grunden är dålig och detta inte utreds ordentligt kan sättningsskador uppkomma. Det är förstås viktigt att markentreprenören följer antagna föreskrifter.

Sättningar hjärtvägg och bröstvägg

sättning hjärtvägg
Det skapas stora laster kring ytterväggarna och även i de bärande väggarna. Där sätter sig huset normalt först.
Det man då får göra, beroende på val av lösning givetvis, är att stabilisera även denna vägg. Man kan då exempelvis injicera geopolymer under denna vägg för att stabilera marken därunder.
Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar kring bröst och hjärtväggen
 • Hjärtväggen har satt sig
  Hej Micke! Jag har en villa byggd -93 med krypgrund. Krypgrunden består av betongbalkar på någon form av breda plintar som ligger i kross av sten med berg under. Det synliga problemet är att hjärtväggen som går mitt i huset verkar ha sjunkit. Golvet
  Läs mer
 • Bröstvägg i källaren har sjunkit
  Hej, Köpte ett hus för 2 år sedan. Det är en äldre sättning i huset. En amatör inom området (jag) skulle säga att det är en bröstvägg i källaren som har sjunkit någon centimeter. Murstocken står still. Finns det någon duktig fackman inom området som
  Läs mer

När ska du oroa dig – när behövs en grundförstärkning?

sättning orsakar sprickor
Sprickor pga exempelvis sättningar kan som sagt uppstå i husgrunder. En spricka som är större än 1,5 mm bredd är en spricka du behöver undersöka.
Speciellt illa är det om sprickan
 • växer i bredd eller längd från år till år
 • orsakas av grundvattensänkningar (då kan marken ha destabiliserats kraftigt)
 • kan orsaka skada i form av strukturella problem såsom golvvärme, läckage av vatten, avlopp som går sönder/krånglar och liknande
 • Normen för lutande golv
  Hej, Vi ska sälja vårt hus och vid besiktningen köparna bekostade visade det sig att golvet i sovrummet lutade och besiktningsmannen skrev i protokollet att vidare utredning krävs. Jag undrar således hur mycket ett golv måste luta innan det blir ett
  Läs mer

Olika metoder att åtgärda din sättningsskada?

De två stora metoderna att åtgärda en sättning är följande

Grundstabilisering och markstabilisering mha geopolymer

Marken kan behöva stabiliseras om man har en sättning. Det gör man oftast med så kallad geopolymer. Genom att spruta in flytande polymerer som expanderar in i håligheter och sedan binder samman porös mark och på så sätt stabiliserar grunden. Geopolymeren är i sig också otroligt stark och har hög bärande förmåga.

Beroende på hur markens beskaffenhet är och hur stor sättningen är så behövs det olika mycket material när man ska utföra mark eller grundförstärkningen. Har man mycket dålig undergrund eller marken under undergrunden (dvs makadam mm är bra men marken under är dålig). Då kan man få lägga två olika nivåer av geopolymerer vilket såklart driver mängden material och därmed blir projektet dyrare.

Fördelar
Fördelarna med geopolymertekniken är

  • Geopolymermetoden är en smidig och kostnadseffektiv metod som löser det uppkomna problemet. Dvs grundförstärker, markförstärker lokalt där så behövs.
  • I kommersiella lokaler behöver man också inte flytta ut för att genomföra åtgärden.

Metoden bygger på att man förstärker marken där sättningen uppkommit. Man fäster alltså inte upp byggnaden utan återställer markens förmåga att bära upp ert hus. Geopolymeren har mycket hög bärkraft och man syftar till att stärka upp marken under de bärande konstruktionerna som från början är byggda för att bära upp huset.

Nackdelar

 • Du löser det uppkomna problemet. Du framtidssäkrar inte huset.
 • Om du har mycket komplicerade markförhållanden i området där du bor så kan du få svårt att utföra grundförstärkning med denna metodik.

Här är frågor och svar om sättningar där man frågat om just geopolymer.

 • Sättning i huset
  Hej Micke, Min fråga är relativt enkel. Vi har beslutat att stabilisera huset med geopolymerer och har identifierat några bolag. Har du någon erfarenhet av några bolga som du vet är duktiga som du kan rekommendera? Tack Kj Hej karl-johan Sätter dig i
  Läs mer
 • Sättningar, geopolymer
  Hej, vi har fått sättningar i huset i sommar (precis som så många andra). Vi har ett hus i Danderyd från 1958 och byggt på gammal sjöbotten. Huset är inte pålat så itt jag vet. Vi har en sättning i en del av huset. Efter att ha läst flertalet frågor/
  Läs mer
 • Vad fyller man på med?
  Marken runt husgrunden har pga torkan dragit sig bort från husgrunden med ett smalt djupt dike som följd.Vad är lämpligt att fylla på med?Det är även tomt under betongtrappor och trappsteg till portar. Vi är fastighetsskötare i två hus från 40-talet.
  Läs mer
 • Luft under platta på mark
  Hej. Områdets hus, från 60-talet, är byggda med platta på mark. Marken runt och under plattorna har sjunkit en del. Under plattorna är det enligt en granne pålat med järnvägsräl till berggrunden. Då marken sjunkit finns det nu luft under grunden. Frå
  Läs mer

Pålning av befintligt hus

Jag har åsikten att du kan använda båda teknikerna för att lösa din sättningsproblematik. Men eftersom pålning är dyrare och inte alltid möjligt pga grundkonstruktionen (grunden måste bära mellan pålarna) så brukar jag rekommendera att man inleder med att se om geopolymer är den teknik som man kan börja med att titta på.

När man har riktigt lerig mark är detta ofta dock enda valet. Då kan geopolymeren inte riktigt få fäste utan expanderar undan marken som jag förstår det. Därmed är pålning enda raka.

Frågor och svar om att påla vid lerig mark
Här är de frågor jag fått historiskt om sättningar vid lerig mark där pålning är min rekommendation.

 • Pålning av befintlig byggnad
  Kan en befintlig husgrund stärkas upp med pålning från utsida då krypgrund är för låg att komma in med maskiner och markförhålladena är så leriga att det är tveksamt att använda geopolymerteknik. Hej , Svårt för mig att säga… men jag tycker att
  Läs mer

Fördelar:
Fördelarna med pålning för att rätta det uppkomna problemet

  • Huset står efter pålningen, åtminstone i teorin, på stabil grund efter detta ingrepp och den största fördelen är således att man med denna metod framtidssäkrar fastigheten från sättningar i framtiden. När man pålar är det viktigt att man pålar hela fastigheten då man ”fäster” byggnaden i marken eller berget.
  • Metoden är väl beprövad

Anledningen att metoden är så dyr, om man vill framtidssäkra konstruktionen, är att 1) det står ett hus där du vill påla och 2) hela huset behöver pålas.

Nackdelar:
Som jag ser det finns det ett antal saker man ska känna till med pålning.

 • Som med allt annat så är priset ofta i förhållande till effekten. Pålning är dyrt. Det är den största nackdelen tycker jag.
 • Om pålningen bara utförs i en del av fastigheten riskera man att den andra delen som inte är pålad med tiden kan börja röra på dig vilket ger samma typ av skador ni har idag.
 • Kontrollera också så att er grunden håller för att ta upp krafterna från pålarna om marken under huset skulle sjunka ytterligare för att hålla huset. Pålarna gör också att grunden genom konstruktionen gör grunden måste vara fribärarande mellan dessa pålar. Är inte plattan dimensionerad för det så kan man få problem ändå med sättningar. För att avgöra detta behöver ofta en konstruktör bli inblandad. Krypgrunder som anlagts med mindre krypgrundselement bär exempelvis inte mellan pålarna. Då är pålning inte möjligt mig veterligen utan att först gjuta så hela grunden håller ihop. Detta blir dyrt mig veterligen.
 • Pålning stör mycket så man behöver i regel flytta ut under tiden man genomför pålningen (gäller framförallt kommersiella lokaler)

Vilken metod rekommenderas?

Jag vill inte ge mig in i vilken metod som är bäst. Jag bara lägger fram fakta. Ofta avgör priset och man försöker åtgärda det befintliga problemet, dvs man startar ofta med att analysera om ett geopolymer projekt kan stoppa och ordna den uppkomna sättningsskadan. Prisskillnaden motiverar att man testar den metodiken först.
Men med pålning löses problemet på lång sikt, om man bara säkrar att huset klarar av att pålas, dvs konstruktionen är byggt så att detta är möjligt. En betongplatta måste konstrueras rätt för att pålning ska vara ofarligt sett ur sättningssynpunkt eftersom betongplattan måste bära över pålarna (dvs vara fribärande). Detta gör pålning synnerligen klurigt. Läs mer om att påla betongplatta här så förstår du problematiken att försöka göra detta i efterhand.

 • Sättningsskada geoteknisk undersökning förslag
  Hej Micke, Vi har efter den torra sommaren fått en sättningsskada mellan en gammal del av huset och en tillbyggnad från ’82. Vi förstår att vi bör börja med att göra en geoteknisk undersökning. De verkar utföras med olika metoder (probing eller borrk
  Läs mer
 • Geopolymer eller traditionell pålning?
  Hej Micke, Vi har kraftiga sättningar i vårt hus från 1932. Huset är delvis pålat (1989 av en tidigare ägare). Vi har varit i kontakt med ett företag som utför traditionell förstärkning genom pålning och ett annat företag som förstärker med geopolyme
  Läs mer

Vid misstanke om sättning? När kontakta en entreprenör?

Till att börja med är inte alla sprickor sättningar. Det kan vara naturliga rörelser i marken som kan ske exakt när byggnaden ”satt sig tillrätta” pga höga laster i huset men som marken nu kompenserat för långsiktigt. Dvs det var något som uppkom för 20-30 år sedan, kanske till och med när huset byggdes.

När en sättningsskada upptäcks och har monitorerats av husägaren och misstanke om sättning föreligger så bör du ta hjälp av en expert på sättningsskador. Experten ska klargöra varför skadan uppkommit och ge förslag på lämplig åtgärdsplan. Om sättningen uppstått på grund av till exempel trasiga dagvattenledningar är det viktigt att dessa lagas innan en reparation startar. Tillsammans med trasiga dagvattenledningar är undermålig dränering något som kan åtgärdas. Andra orsaker i punktlista ovan är snarare orsaker som kan konstateras och som man, för att eliminera dess inverkan på husgrunden, får hitta en lämplig reparationsmetod för.

Frågor och svar om experthjälp vid sättningar.

 • Lyfta grundstenar, förstärka mark.
  Måste lyfta grundstenar, förstärka mark ändes ena långsidan på gammalt timmerhus. Geobear el annat företag som arbetar m geopolymer i Uppsala el Enköpingstrakten? Hej , Sätter dig i kontakt med en entreprenör verksam i ditt område. mvh Micke PS: * Po
  Läs mer
 • Ønsker kontakt med en sättningsexpert
  Hei Micke, Vi har en villa med grunnflate ca 90 kvm bygd med platta på mark uten pålning for 13 år siden. Det har fått en helning mot nordvest, men ingen setningsskader i selve bygget. Marken for øvrig er gammel sjøbotten/marin lera og geoteknikere s
  Läs mer
 • Kontakt med utförare för sättningsskador
  Hej! Har du tips på duktiga utförare runt Linköping? Vi har upptäckt en sättningsskada i hörnet av vårt tegelhus. Vänliga hälsningar, Hej Daniel, Sätter dig i kontakt med de jag jobbar med som experter på sättningsskador. mvh Micke PS: Här är villkor
  Läs mer
 • Sommarstuga i trä med sättningar
  Hej! Vi har en sommarstuga i trä, byggd av något slags halvfabrikat med en färdig modell i olika segment någon gång på 70-talet efter timmerstugestil, men med rätt smalt timmer och något slags isolering i taket. Huset står på plintar. Vi köpte det fö
  Läs mer

Precisionsavvägning – avgöra om sättningen pågår eller har avstannat

För att avgöra om en sättning pågår eller har avstannat så genomförs en sk precisionsavvägning.
Precisionsavvägningen är en sådan mätning som ska ske regelbundet under minst ett år. Det behövs för att man ska kunna fastställa om sättningen har förvärrats och det har funnits några rörelser i huset.

Här har vi samlat frågor och svar om precisionsavvägning.

 • Sättningar i grunden,Köpa hus
  Tjena vi är på G att köpa ett hus byggt -68 128 kvadrat med källare Vid besiktning så framkommer det att huset satt sig rätt kraftigt efter ena långsidan och i hörnet vid kortsidan, golven lutar men finns ingen sprickbildning i betongen vad man kan s
  Läs mer

Frostsprängning eller sättning

Ibland är det svårt att se om en skada på grunden är frostskada eller en ren sättning eller en kombination av dessa. Finns de normala symptomen på sättning så är det troligen en sättning. Symptom förutom sprickorna kan vara lutande folv, kärvande dörrar och liknande.

Sättningar som blir värre övertid

Ju längre tid sättningarna varit rörelse desto större skador drabbar huset. Det kan vara så att en sättning stannar av vilket är bra just för tillfället. Däremot finns ingen säkerhet i att sättningarna står stilla framöver då de påverkas av många externa orsaker som årstid, torka, skyfall, grundvattensänkning, markarbeten, sprängningar osv.

Frågor och svar rörande hur sättningar påverkas över tid.

 • Hur förändras sättningar över tid
  Hej Hur förändras en sättning över tid? Hej , Ju längre tid sättningarna varit rörelse desto större skador. Kan vara så att sättningen är avstannad vilket är bra just för tillfället. Däremot finns ingen säkhethet i att sättningarna står stilla framöv
  Läs mer

Hur påverkar årstiden sättningar

Tendensen till sättningar minskar under vintertid då grundvattennivåer ofta är högre då. Detta styr framförallt sättningar som beror på lermäktigheter. Om ditt hus inte står på lera så har årstiden mindre påverkan.

Frågor och svar rörande hur sättningar påverkas av årstider.

 • Sättning av 2 värmeböljor
  Vår villa har satt sig åt ”höger” med någon millimeter efter värmeböljorna maj samt juli-augusti. Vi har ett stort träd intill den kortsida åt vilket huset satt sig, en teori är att trädet expanderat sina rötter p.g.a. värmen och avlägsna
  Läs mer
 • Hur påverkar årstiden sättningar
  Hej Hur påverkar årstiderna sättningsförloppen? Hej Claes , Tendensen till sättningar minskar under vintertid då grundvattennivåer ofta är högre då. Detta styr framförallt sättningar som beror på lermäktigheter. Om ditt hus inte står på lera så har å
  Läs mer

Räta upp huset?

När ett hus sätter sig så lutar det ofta i någon ända. Då vill man räta upp det. Att räta upp ett hus är de facto samma sak som att göra en grundförstärkning.

Sättningar som avstannar

Det är ganska vanligt att man får en sättning som sedan avstannar. Dessa är förvisso allvarliga om de skapar en skada i konstruktionen, men är samtidigt inte lika allvarliga som sättningar som löpande förvärras.

Därför rekommenderar man alltid initialt att husägaren mäter sina sprickor i grund och väggar noga för att se om de förvärras innan man vidtar någon åtgärd.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar som stannat av

 • Sprickor i tegelfasaden.
  Hej, jag har två olika frågor. 1: sprickor i tegelfasaden. Se bifogad bild. Hur ska jag åtgärda dessa sprickor. Det verkar som om huset har satt sig eftersom det är sprickor både på fram- och baksidan på huset. Väggarna är i blåbetong. Huset är byggt
  Läs mer
 • Bedöma kvalitet/åtgärd grundmur
  Hej Micke! Efter att ha putsat om garaget bad jag putsaren att se över och putsa igen en del sprickor i vår grundmur. I detta arbete knackar man ju bort löst material och på ett ställe visade det sig att det var ganska mycket löst material bakom puts
  Läs mer
 • Sättningsskadat hus från 1969
  Hej, bor sedan 28 år i en tegelvilla, byggd 1969, ca 95 m2 botteyta, 1,5 plan utan källare, betongplatta på mark. Huset har satt sig ca 6 cm långsida 12m och ca ytterligare 12 cm på kortsida 8m. Verkar stabilt nu. Sättningar började, enligt byggherre
  Läs mer
 • Lutande och sviktande golv
  Hej! Vi bor i en 70-tals villa med 1,5 plan som vi håller på och renoverar. Sommaren 2015 öppnade vi upp väggen mellan kök och vardagsrum (bärande vägg) och det dröjde ca6 månader innan den nya limträbalken var på plats. Huset hängde alltså löst ica
  Läs mer

Sättningar pga punktlaster såsom öppna spisar och kakelugnar

Många husägare väljer att under årens lopp förändra planlösningen i sitt hus eller installerar en öppen spis. Om man då introducerar en ny punktlast inne i huset som grunden inte dimensionerats för så kan detta ansolut introducera en lokal sättning. Det kan få till följd att man lokalt får lutande golv, speickor och andra symptom.

Här har de frågor jag fått som är relaterat till punktlaster.
Då kan man behöva göra en lokal grundförstärkning.

 • Orsakar kakelugnen att golvet lutar?
  Bor i ett ett 70-tals hus med krypgrund. Golvet lutar kännbart mot kakelugnen o vi misstänker att kakelugnens tyngd har gjort att lutningen kommit till. Kakelugnen sattes in nån gång på 90-talet. Vad kan göras åt detta o vad kan kostnaden bli? Hej An
  Läs mer

Övriga frågor och svar om sättningar i befintligt hus

Här har vi samlat övriga frågor från besökare som rör sättningar.

 • Sprickor i källaren
  Hej! Vi har bott i vårt hus i 2 år och huset är byggt tidigt 1900- tal. Huset har en källare som inte är inredd utan bara väggarna är målade med slamfärg. På denna korta tiden vi har bott här så har vi: Öppnat ventiler Satt in värme i källaren (luftv
  Läs mer
 • Sättning i villa
  Hej, min fråga är om man överhuvudtaget ska överväga att köpa en villa med en sättning i huset (spricka fasad, ngt lutande golv…)? Sättningen har enl. mäklaren funnits där sedan 1980-talet (!). Vi försöker avråda vår dotter och svärson att köpa
  Läs mer
 • Sätter sig huset? Utreda
  Hej! Vi har fått sprickbildning som syns både utomhus och inne. Det ser ut som att marknivån sjunkit på två sidor av huset. Allt har varit frid och fröjd sedan 1939 då huset byggdes, men nu senaste året/åren, så har detta synts mer och mer. Vi vet in
  Läs mer
 • Omfattning av skada i husgrund
  Hej, Vi kikar på att köpa ett hus från 1912 som har en murad grundmur med stora stenblock. Fogen har släppt och på några ställen ser det ut som om vissa block har rört sig. Huset ligger i en sluttning och det finns tydliga tecken på sättningsskador i
  Läs mer
 • Ladugård sättningar betongsten stabilisera bygga nytt
  Hej ! Jag har ett Pär-Albintorp med tillhörande ladugård. Nocken på lagår’n är fortfarande ”rak” och taket håller tät men det börjar bli problem…. Hörnen på den murade djurdelen har börjat svikta ca 1,5m från hörnen. Allt mura
  Läs mer
 • Sättning i grundmuren på Villa
  Hej, bor i villa med familjen och nu har en spricka uppkommit i lecastenen alltså grunden. Huset har inga invändiga sprickor eller lutningar. Vi har nu ringt runt till 7 företag och ingen verkar vilja ta i detta. Vi är desperata, har bilder på vår gr
  Läs mer
 • Ny grund på fritidshus
  Hej! Har varit och kollat på ett fritidshus som tidigare stått på betongplintar som med tiden gett sig eller börjat vandra iväg. Ägaren har påbörjat att gjuta en ny grund med betongsula på frostfritt djup samt murat upp med murblock men inte färdigst
  Läs mer
 • Sättningsproblem
  Hej! Vi har Sättningsproblem på en del av vår villa(andra delen har sedan tidigare åtgärdats). Jag skulle vilja komma i kontakt med dig för att höra om detta är ett jobb du kan anta, hur man bäst går till väga samt offert/prisförslag. Kontakta mig gä
  Läs mer
 • Kantbalk av Leca sjunker
  Hej Bor i ett radhus (ytterkant) som är byggt med platta på mark och fasadtegel, byggår 1983. 2005 lagade jag östra gavelns grund som hade spruckit flera cm på en längd av ca 1m, och jag fyllde i med bruk och putsade. Det har i stort sett hållit sig
  Läs mer
 • Fortsätter huset att sjunka?
  Hej, Köpte ett hus (två vånings med källare) i Bromma 2014 (byggt 1930), Huset hade tydliga sättningsskador som uppkom då fotbollsplan anlades i närheten. Enligt ägare har inte huset sjunkit mer då de bott där (sedan 1980). I år (troligen pga torkan)
  Läs mer
 • Är ”synligheten” eller graden av sättningar årsberoende
  Hejsan Micke! Jag har några frågot gällande sättningar i hus. Är ”synligheten” eller graden av sättningar årsberoende? Det vill säga är de mindre eller större beroende på årstid? Ifall plattan plattan har sättningar i ett stenhus (lättbeo
  Läs mer
 • Sättning hus
  Hej jag har en sättningskada I vårat hus och funderar om du vet någon I Norrbotten som kan hus och sättnings skador som kan komma och kolla Samt kunna ge offert på åtgärd. Mvh Hej, Sätter dig i kontakt med sättningsexperter. mvh Micke PS: Här är vill
  Läs mer
 • Grundförstärkning utbyggnad – kalkstabilisering?
  Vår entreprenör har anlagt en bristfällig krypgrund under utbyggnad till vår parvilla, 2 ggr 15 kvm. Efter mycket påtryckning ska de nu förstärka grunden i efterhand. Eventuellt med kalkstabilisering. Har du erfarenhet av detta? Kan du tänka dig att
  Läs mer
 • Behövs åtgärd för sättning i Enskede?
  Hejsan, Vi har precis köpt ett 30-talshus i Svedmyra, Enskede. Hela Enskede är ju byggt på lera, så de lutningar, sättningar och sprickor i grund – behövs det åtgärdas? Det verkar inte som ngt av dessa har skett de senaste åren utan längre till
  Läs mer
 • Grundsättning?
  1-Plansvilla -76,platta på mark. Misstänker marksättning pga mindre sprickor dels i grund samt innervägg. Hej Bengt , Sätter dig i kontakt med en expert så får du en åsikt från en specialist. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande f
  Läs mer
 • Parhus har satt sig , åtgärder och prisförslag?
  Hus byggt 1923, har satt sig, nästan en halvmeter från hörn till hörn. Vi vill räta upp det, helst lyfta mellan källaren och första våningen. Huset är av trä, men fick fasadtegel på 1960-talet. Två våningar, botten är cirka 140 kvadratmeter. Tar tack
  Läs mer
 • Undersökning möjlig sättning småhus 1927
  Hej, Vi har flera möjliga sättningar och söker hjälp med en initial utredning. Vem kan hjälpa till med detta? Vänligen /Ola Hej Ola , Tråkigt att du har misstankar om sättningar. Sätter dig i kontakt med sättningsexperter. Om de inte återkommer så åt
  Läs mer
 • Nya sättningar i befintlig villa
  Hej Micke Mina föräldrars villa i Norrköping från 50-talet har börjat sätta sig igen. Nya sprickor har uppkommit i väggar osv. Det initiala problemet för oss är att vi inte vet vem vi ska rådfråga avseende sättningarna. Jag undrar om du kan rekommend
  Läs mer
 • Vårt betonggolv spricker sättningar i huset?
  hej micke, Har en industrifastighet här i Stockholm. Börjar nu ana att jag fått en sättning för sprickbildning finns i grundmuren och även inne i huset i en bärande vägg. Sättning känns lokal ner mot ena hörnet i fastigheten. Vem kontaktar jag? tack
  Läs mer
 • Grundförstärkning professionell bedömning
  Önskar tips på professionell seriös firma ( i ”närheten”) som på plats ger bedömning och prisbild angående skador i sockel, fasad, grund, pga markförändringar. Tacksam för snabbt svar. Hej Agneta, Sätter dig i kontakt med en bra firma. Vä
  Läs mer

Förebygga Sättningsskador

Att vid nyproduktion förebygga sättningskador är betydligt billigare än att åtgärda befintliga hus. Exempelvis pålning kostar mycket mer att utföra efter att ett hus väl står på plats.

Om du ska bygga ett nytt hus och lägga en helt ny grund har du möjlighet att göra allt rätt från början. Se till att jobbet görs fackmannamässigt för bra resultat.

Vad ska du tänka på för att undvika sättningar när du lägger en helt ny grund?

En geoteknisk undersökning ska genomföras för att klarlägga vilka markförhållanden som gäller i området. Vid en geoteknisk undersökning borrar man håll i marken på ett antal platser i området som ska undersökas. Med hjälp av borrprover (cylindrar med jord) analyserar man vilken typ av mark som finns under översta marklagret. Därefter analyseras sammansättningen av marken och hur den kan komma att påverkas av tryck ovanifrån, i det här fallet en husgrund.
Om det finns anledning att tro att det finns andra problem som t.ex. markradon gör man en utökad geoteknisk undersökning just för detta.

Med hjälp av den geotekniska undersökningen ska en konstruktör räkna ut hur grunden ska anläggas. Det är viktigt att markentreprenören följer de föreskrifter som gäller vid grundläggning. Dessa föreskrifter finns att hitta i boken ”Markama” som finns att köpa hos Svensk Byggtjänst, http://byggtjanst.se/tjanster/ama/fackomrade-hus/

Grunden måste bära över pålarna

En grund som byggs och som ska pålas behöver konstrueras så att husgrunden bär mellan pålarna. Beroende på grundteknik så behöver man tänka annorlunda. Betongplattan måste bära mellan pålarna, och det behöver även krypgrunder. Därför fungerar inte krypgrunder med ”korta” grundelement. Man behöver därför använda rätt dimensionerade balkar som bär upp huset över pålarna.
Är inte grunden dimensionerad för detta så kan man få problem ändå med sättningar. För att ta fram en pålplan så anlitar man ofta en konstruktör.

Sättning pool

Många väljer att bygga en pool intill sitt hus. Precis som för ett hus så kan marken destabiliseras om man inte ser till att marken är stabil. Man har också ganska höga laster i en pool. Speciellt bör man vara försiktig när man anlägger en pool i sluttningar.

Se frågor och svar om sättningar i mark runt pooler.

 • Hur fixera betongpool i sluttning som har satt sig?
  Hej. Jag har byggt en pool som har gjuten platta och armerade styropolväggar. Den står halvt nergrävd, så jag kommer åt undersidan på plattan på den sidan som är låg. Vi hade en översvämning förra vintern då vattnet steg i sjön 1.30 m över det normal
  Läs mer