Sättningar är en av mina vanligaste frågor. Det är ett stort problem för hus i Sverige att drabbas av en sättning och det beror framförallt på historiska misstag som t.ex. för ”snåla” byggherrar som byggt på dålig mark, ej pålat eller ej genomfört nödvändigt markarbete. Speciellt för plintgrunden är att det slarvas med markarbetet medans betongplattan oftast är äldre hus då synder från tider då kompetensen var lägre om problemet. Byggherren vet ibland att man tar en genväg vid uppförandet av huset vilket ofta kommande husägare får lida för. Val av typ av grundförstärkning beror på en mängd parametrar som vi går igenom här i denna artikel.

Använd länkarna för att navigera enkelt

Jag har lagt upp länkar nedan för att du enkelt ska kunna navigera i denna artikel.

Vad är en sättningsskada?

En sättningsskada uppstår när mark- och jordförhållandena under en grund förändras. Marken sjunker och grunden får inte längre det stöd som var tänkt från början när det byggdes. Då utsätts grunden för andra krafter än de som var planerade för och sättningsskador uppstår.

Hur märker man av sättningsskador, hur visar de sig?

Vanliga tecken på sättningsskador är en kombination av flera av dessa
 • sprickor i fasaden
 • sprickor i grundmuren
 • sneda dörrar och fönster som kärvar och kan vara svåra att öppna och stänga
 • golvlister som glipar mot golvet
 • lutande golv inne i huset
 • gungning inne i huset vid utvändig trafik från bil/tåg eller liknande
 • sjunkande hus
Det är till en början ofta små saker som utmärker sättningsskador. Oftast märks inte sättningsskadorna förrän t.ex. sprickorna är synliga eller golven lutar så pass mycket att man märker det när man går på dem.

Det är omöjligt att svara på vilken av olika symptom som uppkommer först då alla hus och sättningar är unika. Det beror helt på vad sättningen beror på och hur den påverkar huset samt husets konstruktion, grund och skick.

Här finner du frågor och svar om hur sättningsskador uttrycker sig.

 • Sprickor i källargolv
  Hej! Vi har sprickor i vårt källargolv, som vi behöver få hjälp med. Dessa ska ha funnits i ca 20-30 år, säger de som bott längst i huset. Det känns dock olustigt, och vissa menar att de har blivit fler och bredare med tiden. Vi behöver någon som kan
  Läs mer
 • Misstänkt sättning synlig källare
  Hej, misstänker att jag har en pågående sättning i mitt enplans stenhus med källare, -56. Ena hörnet i källaren har synliga sprickor både i husets långsida och gavel ca 2m in från hörnet. Det är omdränerat och grundisolerat på utsidan för drygt 10 år
  Läs mer
 • Var uppstår sättningen först
  Hejsan Micke! Jag undrar vart sättningsskador uppstår först i ett hus. Tack! Hej , Denna fråga är omöjlig att svara på då alla hus och sättningar är unika. Det beror helt på vad sättningen beror på och hur den påverkar huset samt husets konstruktion,
  Läs mer

Lutande golv

lutande golv
Att bara ha lutande golv måste inte vara en sättning. Det kan lika gärna bero på att golvbjälklagen och mellanbjälklagen har rört sig.
Därför kan du behöver vara observant på om du har några övriga symptom.
Har du även sprickor i grundmur, väggar, kärvande fönster eller dörrar så talar det mer för en sättning än att bara bjälklagen är snea och vinda.

Följande konstruktioner har ju golvbjälklag och bärande bjälklag. Dessa konstruktioner kan i större utsträckning ha lutande golv och inte drabbats av sättningar.

 • krypgrunder
 • andra våningen och uppåt i hus

Det betyder inte att krypgrunder är undantagna från sättningar när de har lutande golv. Bara att det kan bero på andra saker än sättning.

Relaterade frågor
 • Sättning/lutande golv
  Hej! Jag har en fråga. Är precis ny i husvärlden och börjar lära mig saker. Vårt golv på övervåningen är otroligt ojämt. Det känns inte lutande men ojämnt. När det gäller sättning, är det främst golven på undervåningen som lutar eller gäller det över
  Läs mer
 • Lutande golv
  Hej. Vi bor i en villa byggd 1924. Senaste tiden har golvet på övervåningen börjat att luta allt mer och trappan till övervåningen knarrar kraftigt (varje trappsteg). Vem kontaktar vi för vidare utredning av problemet? Mvh Anja Hej Anja , Det som gör
  Läs mer
 • Lutande golv i del av hus
  Hej. Vi har märkt att vårat golv har börjat luta i en dela av huset och det har bildats glipor mella golv och golvlist Ca 1 cm på vissa ställen. Har även märkt att det sviktar på sina ställen. Huset är byggt på torpargrund och vi skulle vilja komma i
  Läs mer
 • 1800-tals bostadsrätt med lutande golv
  Vi skall ev. köpa en lägenhet på bottenplan där golvet lutar rejält i delar av rum. kan man rikta upp ca 10 cm och ändå få det att se bra ut? Hur stor är risken för att fönster eller annat se snett ut? lutningen är ca 10 cm men inte jämnt över hel ru
  Läs mer

Sjunkande hus

Att ett hus sjunker är lite mer ett talesspråk. Men rent tekniskt stämmer det ju också.
I min värld när man använder det begreppet så har ofta jorden under grunden sjunkit ihop och ofta så hänger bottenplattan i luften.
Ofta kan det röra sig om ganska mycket plats, inte sällan upp mot en decimeter kan man se.

Relaterade frågor
 • Husgrunden har sjunkit
  jorden under grunden har givit sig iväg så bottenplattan hänger i luften 10 cm mellan plattan och jorden Hej Rolf , Trist att ni fått en befarad sättning. Det är lite olika allvar beroende på om din sättning förvärras eller om den berott på yttre oms
  Läs mer
 • Sjunkande husgrund
  Hej! Läst o sett att jag inte har ett ’eget problem’ på din sida. Huset, byggt -36 har under längre tid satt sej i ena hörnet. Men denna sommaren så har det gjort ett ordentligt ryck nedåt.. Min idé till orsak är den torra period vi haft, samt två st
  Läs mer
 • Sjunkande hus – hjälp
  Hejsan, vårt hus står på lera . Nu har ena väggen sjunkit till följd så spricker väggar, golv lutar etc. huset är 2våningar plus källare byggt 1923. Vi har haft konsulter och tittat med egna lösningar. Jag skulle välja hitta en oberoende kunnig yrkes
  Läs mer
 • Huset sjunker
  Hej! Vi har ett problem där mitten av huset verkar sjunka. Det är som en svacka som vi såg när vi köpte huset för 10 år sen men som verkade ligga stilla på den nivån. För drygt 4 år sen reniverade vi köket och då upptäckte man att taket sjunkit ca 1
  Läs mer

Pris för att åtgärda sättning

Här har jag tagit fram en rudimentär kalkylator för en grundförstärkning med en s.k. geopolymerinjektion.

Beräkna

Vid misstanke om sättning? När kontakta en entreprenör?

Till att börja med är inte alla sprickor sättningar. Det kan vara naturliga rörelser i marken som kan ske exakt när byggnaden ”satt sig tillrätta” pga höga laster i huset men som marken nu kompenserat för långsiktigt. Dvs det var något som uppkom för 20-30 år sedan, kanske till och med när huset byggdes.

När en sättningsskada upptäcks och har monitorerats av husägaren och misstanke om sättning föreligger så bör du ta hjälp av en expert på sättningsskador. Experten ska klargöra varför skadan uppkommit och ge förslag på lämplig åtgärdsplan. Om sättningen uppstått på grund av till exempel trasiga dagvattenledningar är det viktigt att dessa lagas innan en reparation startar. Tillsammans med trasiga dagvattenledningar är undermålig dränering något som kan åtgärdas. Andra orsaker i punktlista ovan är snarare orsaker som kan konstateras och som man, för att eliminera dess inverkan på husgrunden, får hitta en lämplig reparationsmetod för.

Frågor och svar om experthjälp vid sättningar.

 • Sprickor, sättning, kallmur, 1920-tals hus,
  Hej, Vi är en förening i ett hus från 1924 i Bromma, som har fått sättningsskador (sprickor i fasaden/grunden) i ena sidan av huset. Huset är byggt på kallmur som tidigare grundförstärkts med pålar 2007. Efter uppgrävning så syntes stora håligheter a
  Läs mer
 • Lyfta grundstenar, förstärka mark.
  Måste lyfta grundstenar, förstärka mark ändes ena långsidan på gammalt timmerhus. Geobear el annat företag som arbetar m geopolymer i Uppsala el Enköpingstrakten? Hej , Sätter dig i kontakt med en entreprenör verksam i ditt område. mvh Micke PS: * Po
  Läs mer
 • Ønsker kontakt med en sättningsexpert
  Hei Micke, Vi har en villa med grunnflate ca 90 kvm bygd med platta på mark uten pålning for 13 år siden. Det har fått en helning mot nordvest, men ingen setningsskader i selve bygget. Marken for øvrig er gammel sjøbotten/marin lera og geoteknikere s
  Läs mer
 • Kontakt med utförare för sättningsskador
  Hej! Har du tips på duktiga utförare runt Linköping? Vi har upptäckt en sättningsskada i hörnet av vårt tegelhus. Vänliga hälsningar, Hej Daniel, Sätter dig i kontakt med de jag jobbar med som experter på sättningsskador. mvh Micke PS: Här är villkor
  Läs mer

När ska du oroa dig – när behövs en grundförstärkning?

sättning orsakar sprickor
Sprickor pga exempelvis sättningar kan som sagt uppstå i husgrunder. En spricka som är större än 1,5 mm bredd är en spricka du behöver undersöka.
Speciellt illa är det om sprickan
 • växer i bredd eller längd från år till år
 • orsakas av grundvattensänkningar (då kan marken ha destabiliserats kraftigt)
 • kan orsaka skada i form av strukturella problem såsom golvvärme, läckage av vatten, avlopp som går sönder/krånglar och liknande
 • Normen för lutande golv
  Hej, Vi ska sälja vårt hus och vid besiktningen köparna bekostade visade det sig att golvet i sovrummet lutade och besiktningsmannen skrev i protokollet att vidare utredning krävs. Jag undrar således hur mycket ett golv måste luta innan det blir ett
  Läs mer

Sättningar som avstannar

Det är ganska vanligt att man får en sättning som sedan avstannar. Dessa är förvisso allvarliga om de skapar en skada i konstruktionen, men är samtidigt inte lika allvarliga som sättningar som löpande förvärras.

Därför rekommenderar man alltid initialt att husägaren mäter sina sprickor i grund och väggar noga för att se om de förvärras innan man vidtar någon åtgärd.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar som stannat av

 • Sprickor i tegelfasaden.
  Hej, jag har två olika frågor. 1: sprickor i tegelfasaden. Se bifogad bild. Hur ska jag åtgärda dessa sprickor. Det verkar som om huset har satt sig eftersom det är sprickor både på fram- och baksidan på huset. Väggarna är i blåbetong. Huset är byggt
  Läs mer
 • Bedöma kvalitet/åtgärd grundmur
  Hej Micke! Efter att ha putsat om garaget bad jag putsaren att se över och putsa igen en del sprickor i vår grundmur. I detta arbete knackar man ju bort löst material och på ett ställe visade det sig att det var ganska mycket löst material bakom puts
  Läs mer
 • Sättningsskadat hus från 1969
  Hej, bor sedan 28 år i en tegelvilla, byggd 1969, ca 95 m2 botteyta, 1,5 plan utan källare, betongplatta på mark. Huset har satt sig ca 6 cm långsida 12m och ca ytterligare 12 cm på kortsida 8m. Verkar stabilt nu. Sättningar började, enligt byggherre
  Läs mer
 • Lutande och sviktande golv
  Hej! Vi bor i en 70-tals villa med 1,5 plan som vi håller på och renoverar. Sommaren 2015 öppnade vi upp väggen mellan kök och vardagsrum (bärande vägg) och det dröjde ca6 månader innan den nya limträbalken var på plats. Huset hängde alltså löst ica
  Läs mer

Frostsprängning eller sättning

Ibland är det svårt att se om en skada på grunden är frostskada eller en ren sättning eller en kombination av dessa. Finns de normala symptomen på sättning så är det troligen en sättning. Symptom förutom sprickorna kan vara lutande folv, kärvande dörrar och liknande.

Sättningar som blir värre övertid

Ju längre tid sättningarna varit rörelse desto större skador drabbar huset. Det kan vara så att en sättning stannar av vilket är bra just för tillfället. Däremot finns ingen säkerhet i att sättningarna står stilla framöver då de påverkas av många externa orsaker som årstid, torka, skyfall, grundvattensänkning, markarbeten, sprängningar osv.

Frågor och svar rörande hur sättningar påverkas över tid.

 • Hur förändras sättningar över tid
  Hej Hur förändras en sättning över tid? Hej , Ju längre tid sättningarna varit rörelse desto större skador. Kan vara så att sättningen är avstannad vilket är bra just för tillfället. Däremot finns ingen säkhethet i att sättningarna står stilla framöv
  Läs mer

Metoder för att avgöra om sättningen pågår eller har avstannat

Det finns flera metoder för att avgöra om en sättning pågår eller ej.

Här behandlar jag några.

 • Okulärt själv med enkla mätmetoder såsom tejp eller liknande
 • Precisionsavvägning – avgöra om sättningen pågår eller har avstannat

Precisionsavvägning – avgöra om sättningen pågår eller har avstannat

För att avgöra om en sättning pågår eller har avstannat så genomförs en sk precisionsavvägning.
Precisionsavvägningen är en sådan mätning som ska ske regelbundet under minst ett år. Det behövs för att man ska kunna fastställa om sättningen har förvärrats och det har funnits några rörelser i huset.

Här har vi samlat frågor och svar om precisionsavvägning.

 • Sättningar i grunden,Köpa hus
  Tjena vi är på G att köpa ett hus byggt -68 128 kvadrat med källare Vid besiktning så framkommer det att huset satt sig rätt kraftigt efter ena långsidan och i hörnet vid kortsidan, golven lutar men finns ingen sprickbildning i betongen vad man kan s
  Läs mer

Sättningar i olika typer av konstruktioner

Vi får olika frågor kring olika konstruktioner som har satt sig.

 • villor med olika typer av grundtyper
 • industrifastigheter
 • bostadsrättsföreningar
 • sättning av eller pga en tillbyggnad

Sättningar i villor

Beroende på vilken typ av grund huset har är det olika komplext att genomföra en åtgärd av en sättningsskadad villa.
De grundtyper vi tittar lite extra ur sättningsperspektiv är

Sättningar i en platta på mark grund

sättningar platta på mark
En av styrkorna med en betongplattan är att man bygger huset på grunden och lasterna tas således upp av grunden. Till skillnad från krypgrunden och plintgrunden så saknas det därmed ett bjälklag som huset byggts på. Bjälklaget i en plintgrund och en krypgrund fördelar ut lasterna i huset på ett sätt som gör att grunden får en enklare roll.

Det räcker med grundbalkar eller plintar så sköter bjälklaget lasterna in i huset. Så är inte fallet med betongplattan. Betongplattan ersätter bjälklaget och därmed skapas relativt komplexa spänningar inne i grunden. Om undergrunden, dvs marken under grunden eller i dess absoluta närhet inte klarar av lasterna över tid för denna grund så kan betongplattan spricka och sättningar i grunden är ett faktum och allvarliga konstruktionsproblem kan tillkomma. En källare står också på en betongplatta.
Oftast är det största anledningen till att en platta på mark grund sätter sig ett dåligt markarbete, eller riktigt dålig mark som inte lämpar sig att bygga på.

Här har jag samlat frågor och svar om sättningar i hus med betongplatta.
 • Huset har satt sig i betongplattan
  Vilken metod är bäst? Hej Pålning och geopolymer är bra metoder. De har båda för och nackdelar. Här har jag skrivit utförligt om dem som metoder för sättningar i betongplattor. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, f
  Läs mer
 • Sättning i platta på mark hörn
  Hur återställer jag grunden när jag ser cellplasten under grunden 2m och en halvmeter in Hej Patrick , Hmm. Hänger betongplattan helt fritt. Superskumt. Syns det sprickor i huset på några sätt? Bara så det inte är balkar som är bärande och som står p
  Läs mer
 • Sättningar i hus med betongplatta
  Har problem med sättningar i huset. Huset är byggt -62 på gjuten platta. Ena långsidan av huset har fått lutande golv från mitten ut mot ytterväggen. Önskar hjälp och råd om detta. Hej hans , Jag ger dig ingångar till lite kontakter som är duktiga på
  Läs mer

Sättningar i villa med mer modern krypgrund

sättning i krypgrund
En krypgrund består av grundbalkar som bär upp hus som har ett bärande bjälklag. Ofta är prefabricerade modulhus tillverkade i fabrik och kan komma ut nästan färdiga till byggplatsen. Då ställs den upp på krypgrunden som är ditplacerad.
Därmed har huset en extra stabiliserande konstruktion förutom grunden i och med det bärande bjälklaget. Har grunden satt sig i ett hörn kan det därför räcka att stabilisera upp det hörnet så kan huset i övrigt fördela lasterna jämt via bjälklaget.

Krypgrundens konstruktion begränsar val av metod för att åtgärda sättningar. Är krypgrunden byggd med kortare grundbalkselement, leca eller liknande så kan inte lasterna bära över pålar exempelvis. Då lämpar sig pålning sämre.

Här har jag samlat frågor och svar om sättningar i krypgrunder.

 • Förstärkning av krypgrund
  Hej, vi behöver hjälp med att förstärka en krypgrund som håller på att ge sig. Nu letar vi efter någon som kan kolla på det och hjälpa oss att åtgärda problemet. Hej Anna, Har skickat dig förslag på en firma som kan hjälpa dig undersöka problemet med
  Läs mer
 • Sättningar i hus med torpargrund
  Hej Micke, och tack för en utmärkt hemsida! Jag har ett sommarhus som är byggt 1911 som har betydande problem med sättningar och rörelser, och enligt min uppfattning är det en pågående process. Symptomen är dörrar som inte stänger, tapetsträckningar
  Läs mer
 • Åtgärd av sättning i kantbalk
  Gammalt Älvsbyhus byggt 1973 står på plintar samt med torpargrund. Omfattande renovering av vardagsrum där vi upptäckte att golvet lutar 2 centimeter i ena hörnet. När vi kollade under golvet och med lasermättning så har ena kantbalken satt sig cirka
  Läs mer
 • Sättningar i krypgrund
  Hej Micke! Har du någon rekomendation på någon som kan hjälpa oss med sättningar vi har upptäckt i befintlig krypgrund. Detta är ett fritidshus i området runt Ludvika? Mvh Lars-Erik Hej Lars-Erik, Har kontakter med bolag som fixar med sättningar. Sät
  Läs mer

Sättningar i villa med äldre torpargrund/stengrund

En stengrund är en typ av grund som oftast klumpas ihop med en torpargrunder. En torpargrund som får sättningar är relativt komplexa eftersom de ”faller sönder”. Det man bör i detta läge bör göra är en s.k. grundstabilisering med geopolymer kan vara rätt. Då binder man ihop grundens stenar med marken som är grundproblemet. Problemet är inte stenarna utan att marken av olika skäl blir porös och därmed nöts ner vilket i sin tur gör att stenarna sätter sig.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar och villor med stengrund.

 • Grundförstärkning av gammalt hus
  Hej! Vi bor i en villa byggd 1901. Huset har en källare, men ingen gjuten platta eller gjutna väggar utan sk naturgrund. Vi funderar på att grundförstärka då huset är satt och vi upplever en del vibrationer, bla från omgivande tågtrafik. Min fråga är
  Läs mer
 • Torpargrund av sten där grundstenar sjunkit
  Hej Micke! Har torpargrund i hus från 1929. Har fått sprickor mellan grundstenarna. Stenar har även sjunkit. Avstånd mellan underkant syll och överkant grundmur någon centimeter. Tillbyggd del står på gjuten sula. Inga problem där. Har fått hjälp med
  Läs mer

Sättningar i en plintgrund

sättning plintgrund
En plintgrund som sätter sig är tyvärr mycket vanligt. Det beror på att man underskattar grovt markarbetet som krävs för en plintgrund. Det ser ut att vara en enkel grund som kostar mindre och då väljer man denna grundtypen.

Att stötta upp en plintgrund som satt sig i ett hörn är oftast enklare än att stötta upp en platta på mark eller krypgrund.
Anledningen är att grunden utformats från början för att ta upp laster i vissa punkter.
Dvs konstruktionen och huset riskerar inte att drabbas av följdproblem eftersom lasterna kan fördelas på ett bra sätt. Genom att stötta upp de plintar som utgör problemet löser man oftast grundförstärkningen.
Problemet med plintgrunder är dock den lilla anläggningsytan. Dvs man har mindre yta att ”komma åt” för att kunna lyfta grunden.

Orsaken att plintgrunder är så överrepresenterade är att man för plintgrunder slarvar med markarbetet.
Man vill bygga billigt och gräver inte tillräckligt djupt och man genomför inte nödvändiga markarbeten kring huset om vatten exempelvis riskerar tränga in under huset.
Om man har risk för att få in dagvatten in under grunden så riskerar man att få ansamlingar av vatten i ”plintgroparna”.
Det i sig är dåligt eftersom det destabiliserar gropen på lång sikt, men gör också att fukt enklare får grepp i gropens väggar och kringliggande markstrukturer. Fryser det då sen så är tjälen framme och kan destabilisera ännu mer och en sättning är ett faktum.
Lägg då dessutom till för ”grunda” plintgropar så har man ännu större risk för en sättning. Lösningen är en mycket genomtänkt dränering vilket gör markarbetet större.

Men när det gäller att åtgärda plintgrunder så är det flera metoder man kan titta på.

 • geopolymer
 • domkraft
 • pålning
  • Beror lite på hur mycket plats man har under huset, underlag (berg, morän etc) mm vad som är bäst.

   Relaterade frågor.
   • Stabilisering av plintgrund
    Hej! Tack för en informativ och intressant sida. Vi har nyligen köpt en sommarstuga. Den är byggd på krypgrund, men har en tillbyggnad (byggd för 15-20 år sedan) samt utanför det ett trädäck, som är byggt på plintar. En av plintarna på tillbyggnaden
    Läs mer
   • Köpa vinterbonat fritidshus, plintgrund
    Hej vi har hittat ett drömläge utanför ****, ett vinterbonat fritidshus vid sjö, som är 60 kvm. Vi har planer på att bygga ut och bo i helårs. Huset är nyrenoverat från stommen och bra isolerat. Men säljaren säger att en plint ”stuckit” upp pga tjäle
    Läs mer
   • Samtliga plintar under huset lutar
    Hej! Jag har en sommarstuga byggd i början av 1970-talet och har problem med att nästan samtliga plintar under huset lutar ganska kraftigt. Det gör att det lutar inomhus. Förre ägaren hävdar att detta har varit under lång tid men jag är ändå orolig f
    Läs mer
   • Plintgrund med sättning
    Hej, Tror vi har en sättning i vårt fritidshus i Västmanland. Det är plintgrund och jag upplever att golvet lutar i en del av huset. Är det svårt och dyrt att reparera en sådan sättning? Skulle vilja komma i kontakt med företag som kan titta på detta
    Läs mer
   • Plintarna skjuter
    Hej! Vi har en enplans sommarstuga från 1969 som är 69 kvm stor + altaner. Stugan står på plintar, på huvudsakligen lerjord. marken under stugan är helt klart mycket vattenhållande. Under vintrarna då tjälen går i, höjs en del av plintarna för att un
    Läs mer
   • Förstärkning med plintning under hus
    Hej Micke! Tänker köpa ett gammalt hus som tydligen har sjunkit på vissa ställen så golvet lutar. Det är byggt på berg med plintar och tillbyggt. Det behövs säkert ökas med bärbalkar samtidigt som man gjuter nya plintar. Huset är 79 kvadratmeter. Vad
    Läs mer

   Sättning på hus med källare

   sätt i hus med källare
   Källare, liksom hus med betongplatta kan få sättningar.

   Hus med källare är ofta byggda för ganska länge sen, inte sällan tidigt 1900-tal. Då var man inte lika duktig att ta bort tjälfarlig mark. Detta gör att dessa hus ofta är sättningskänsliga.

   Då rekommenderar jag att man ser på huset som en helhet och därmed lyfter hela huset. Det är ibland vanligt att vissa av mina besökare får för sig att bara räta på en våning eller två. Dvs att jobba med mellanbjälklaget.
   Man börjar enligt mig med att se om sättningen kommer av att marken inte bär lika bra längre och därmed lyfter hela konstruktionen, inte bara en våning.

   Här är frågor vi har fått in till oss rörande källare och sättningar

   • Misstänkt sättning i källargrund
    Hej, om man misstänker sättningar i husgrund vem skall man anlita för att konstatera detta och vad som orsaker detta isf. Hur konstaterar man detta? Mätningar om platta i våg, markfuktighet, dräneringsstatus, etc. Är det besiktningsman eller speciali
    Läs mer
   • Sprickor i källaren
    Hej! Vi har bott i vårt hus i 2 år och huset är byggt tidigt 1900- tal. Huset har en källare som inte är inredd utan bara väggarna är målade med slamfärg. På denna korta tiden vi har bott här så har vi: Öppnat ventiler Satt in värme i källaren (luftv
    Läs mer
   • Spricka i källargrund
    Hej Vi har en starkt trafikerad väg precis utanför vårt hus. Man känner vibrationer i huset från trafiken. Nu har jag upptäckt en spricka i källargrunden. Kan trafiken vara orsaken? Om så är fallet vet du om det finns något bidrag som man kan ha rätt
    Läs mer
   • Sättningsskador källare med genomgående sprickor
    Hej! Bor i ett egnahemshus, 1-plans plus källare. Funderar nu på ordentlig källarrenovering och dränering med tilläggsisolering. Vi har ett par genomgående sprickor som fanns då vi köpte huset och undrar vad det finns för risker angående detta och va
    Läs mer

   Sättning i en bostadsrättsförening

   Bostadsrättsföreningar är en komplex ägandeform där man som enskild bostadrättsinnehavare ibland kan känna sig maktlös. Man äger sin bostad men ändå inte med allt vad det innebär. När det kommer till sättningar stämmer detta väl in.
   Man påverkas själv av sättningen men de i andra i samma hus som inte påverkats vill kanske inte vara med och dela kostnaden. Oftast är det föreningen som bekostar en grundförstärkning.

   Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar och bostadsrättsföreningar

   • Sättningar i grund på gammal sjöbotten
    Vi är två brf i en länga med trevåningshus med källare på betongplatta från 1920-talet. Efter förra sommaren har vi fått sättningsskador. Det kan bero på torkan, det kan också beror på grävarbeten som gjordes på gatan. Vi tror inte att vi kommer läng
    Läs mer
   • Lutande golv, sprickor väggar i brf
    Hej, jag sitter med i en styrelse för en brf . Det är ett trevåningshus med fyra portar (50-56), ca. 26 lgh. I port 52 ligger det en plastmatta som vi tänkte ta bort för att frilägga stenen som ligger under. I samband med det så påpekades att golvet
    Läs mer
   • Sprickor i marken invid husgrund
    Gäller ett flerbostadshus byggt 1944. Huset består av tolv lägenheter, två våningar. Dränering gjordes i samband ned stambyte för 10 år sedan. Vid byte av källarstammar sade man att huset stod på en rejäl grund. I överkanten av källartrappan har mark
    Läs mer
   • Sättning källargolv flerfamiljshus.
    Hej, vi har noterat sättning i källargolv,med ej bärande innerväggar som lossnat i tak. Kan man tex,borra för att se om det är grundvattnet som sjunkit ? Hej , Den varma sommaren har varit dålig för många hus i Sverige. Sätter dig i kontakt med föret
    Läs mer

   Sättning pool

   sättning pool
   Många väljer att bygga en pool intill sitt hus. Precis som för ett hus så kan marken destabiliseras om man inte ser till att marken är stabil. Man har också ganska höga laster i en pool. Speciellt bör man vara försiktig när man anlägger en pool i sluttningar.

   Annars är det vanligaste problemet med pooler att man inte packar marken ordentligt intill poolen så du får en altan som sätter sig. Lösningen är att välja en pool som klarar att packa bra utan att behöva fylla på med vatten parallellt. Dvs välj en stabil pool. Nu är jag dock inte oberoende då jag har familjeband med Tjällden som tillverkar stabila pooler.

   Se frågor och svar om sättningar i mark runt pooler.

   • Hur fixera betongpool i sluttning som har satt sig?
    Hej. Jag har byggt en pool som har gjuten platta och armerade styropolväggar. Den står halvt nergrävd, så jag kommer åt undersidan på plattan på den sidan som är låg. Vi hade en översvämning förra vintern då vattnet steg i sjön 1.30 m över det normal
    Läs mer

   Vad orsakar sättningar

   Det finns många olika anledningar till att en sättning kan uppstå. Nedan ser du några exempel på orsaker till sättningsskador:
   • Dålig bärighet i marken från början som kombinerat med tex tjäle gör marken instabil och otilräckliga åtgärder för att hantera detta
   • Dåliga markförutsättningar
   • Förändring av grundvattennivån i marken
   • Kraftiga skyfall
   • Undermålig dränering
   • Sprängningar i närheten av grunden
   • Ändrad verksamhet i lokalen än vad den en gång konstruerades för
   • Trasiga avlopps/vattenledningar
   • Ökad trafik på närliggande gator
   • Träd i närheten av hus såsom pilar ihop med dålig jord
   • Fällning av stora träd
   • Förändringar av planlösning
   • Installation av kakelugn eller öppen spis

   Sättningar pga punktlaster såsom öppna spisar och kakelugnar

   Många husägare väljer att under årens lopp förändra planlösningen i sitt hus eller installerar en öppen spis. Om man då introducerar en ny punktlast inne i huset som grunden inte dimensionerats för så kan detta ansolut introducera en lokal sättning. Det kan få till följd att man lokalt får lutande golv, speickor och andra symptom.

   Här har de frågor jag fått som är relaterat till punktlaster.
   Då kan man behöva göra en lokal grundförstärkning.

   • Orsakar kakelugnen att golvet lutar?
    Bor i ett ett 70-tals hus med krypgrund. Golvet lutar kännbart mot kakelugnen o vi misstänker att kakelugnens tyngd har gjort att lutningen kommit till. Kakelugnen sattes in nån gång på 90-talet. Vad kan göras åt detta o vad kan kostnaden bli? Hej An
    Läs mer

   Hur påverkar årstiden sättningar

   Tendensen till sättningar minskar under vintertid då grundvattennivåer ofta är högre då. Detta styr framförallt sättningar som beror på lermäktigheter. Om ditt hus inte står på lera så har årstiden mindre påverkan.

   Frågor och svar rörande hur sättningar påverkas av årstider.

   • Sättning av 2 värmeböljor
    Vår villa har satt sig åt ”höger” med någon millimeter efter värmeböljorna maj samt juli-augusti. Vi har ett stort träd intill den kortsida åt vilket huset satt sig, en teori är att trädet expanderat sina rötter p.g.a. värmen och avlägsna
    Läs mer
   • Hur påverkar årstiden sättningar
    Hej Hur påverkar årstiderna sättningsförloppen? Hej Claes , Tendensen till sättningar minskar under vintertid då grundvattennivåer ofta är högre då. Detta styr framförallt sättningar som beror på lermäktigheter. Om ditt hus inte står på lera så har å
    Läs mer

   Sättningar hjärtvägg och bröstvägg

   sättning hjärtvägg
   Det skapas stora laster kring ytterväggarna och även i de bärande väggarna. Där sätter sig huset normalt först.
   Det man då får göra, beroende på val av lösning givetvis, är att stabilisera även denna vägg. Man kan då exempelvis injicera geopolymer under denna vägg för att stabilera marken därunder.
   Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar kring bröst och hjärtväggen
   • Hjärtväggen har satt sig
    Hej Micke! Jag har en villa byggd -93 med krypgrund. Krypgrunden består av betongbalkar på någon form av breda plintar som ligger i kross av sten med berg under. Det synliga problemet är att hjärtväggen som går mitt i huset verkar ha sjunkit. Golvet
    Läs mer
   • Bröstvägg i källaren har sjunkit
    Hej, Köpte ett hus för 2 år sedan. Det är en äldre sättning i huset. En amatör inom området (jag) skulle säga att det är en bröstvägg i källaren som har sjunkit någon centimeter. Murstocken står still. Finns det någon duktig fackman inom området som
    Läs mer

   Sättningar i hörn

   sättning hörn
   Sättningar i hörn är ett av de vanligaste formerna av sättningar. Det är ganska logiskt då husets laster är mycket höga ofta i hörn. Samtidigt kan det vara ett positivt inslag då dessa kan sammanfalla med träd som stått nära eller liknande.
   Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar i hörn
   • Sättningsskada betonggrund hörn
    Hej! Jag skulle vilja att du hjälper mig med tips/förslag till hur jag åtgärdar sättningsskador på mitt hus. Huset, en trävilla m betongkällare fr 1923, hade sättningsskador när vi köpte det för 13 år sedan. Skadorna var tydligast i ett av hörnen. De
    Läs mer
   • Sättning i hörn
    hej det har funnits en sättning i vårt hus som lär ha uppstått när det byggdes 1978. jag tror att det har ökat. Inga yttre förändringar. dock lutande golv, ca 10 cm. vi har lagt nytt tak som kanske kan ha påverkat. hur får vi en oberoende bedömning?
    Läs mer
   • Åtgärda hörn som satt sig
    Ena hörnet har satt sig, det syns en 0,5 cm spricka i teglet. ett hörn behöver stöttas upp. Vilka firmor i ****trakten utför sådana arbeten? Hej Mats , Det är viktigt att man skiljer på vem man tar in och när? Är det en sättningsutredning som ska gör
    Läs mer

   Grundförstärkning – vad är det?

   En grundförstärkning är ett begrepp som ofta används för renoveringar av sättningsskador. Begreppet indikerar att man endast stärker grunden på de ställen som har uppkomna skador och inte åtgärdar hela grunden. Det gör att begreppet ofta är synonymt med geopolymermetoden.

   Åtgärdad sättning eller förebygga sättning

   sättningsskador
   Det är två olika frågeställningar. Hur du undviker sättningar för nyproduktion och vad du ska göra om du har ett befintligt hus med sättningar.

   De stora problem vi har i Sverige med sättningar beror till mångt och mycket på en blandning av olika faktorer

   • okunskap om nödvängigt underarbete för grunden med olika skikt som ansvarar för olika delar av grundlösningen. Man har ofta inte lagt ut makadam eller dräneringsgrus som dränerande material.
   • otillräcklig hänsyn tagen till grundläggningsdjup och bortförsel av matjord och annat tjälfarligt material

   Åtgärda Sättningsskador

   Om du har en befintlig grund och ett hus som visar tecken på sättningar; sprickor i fasaden, lutande golv eller kärvande dörrar och fönster t.ex., behöver du agera för att komma underfund med varför sättningsskadan/-skadorna har uppstått.

   Olika metoder att åtgärda din sättningsskada?

   De två stora metoderna att åtgärda en sättning är följande

   Grundstabilisering och markstabilisering mha geopolymer

   Marken kan behöva stabiliseras om man har en sättning. Det gör man oftast med så kallad geopolymer. Genom att spruta in flytande polymerer som expanderar in i håligheter och sedan binder samman porös mark och på så sätt stabiliserar grunden. Geopolymeren är i sig också otroligt stark och har hög bärande förmåga.

   Beroende på hur markens beskaffenhet är och hur stor sättningen är så behövs det olika mycket material när man ska utföra mark eller grundförstärkningen. Har man mycket dålig undergrund eller marken under undergrunden (dvs makadam mm är bra men marken under är dålig). Då kan man få lägga två olika nivåer av geopolymerer vilket såklart driver mängden material och därmed blir projektet dyrare.

   Fördelar
   Fördelarna med geopolymertekniken är

   • Geopolymermetoden är en smidig och kostnadseffektiv metod som löser det uppkomna problemet. Dvs grundförstärker, markförstärker lokalt där så behövs
   • I kommersiella lokaler behöver man också inte flytta ut för att genomföra åtgärden.

   Metoden bygger på att man förstärker marken där sättningen uppkommit. Man fäster alltså inte upp byggnaden utan återställer markens förmåga att bära upp ert hus. Geopolymeren har mycket hög bärkraft och man syftar till att stärka upp marken under de bärande konstruktionerna som från början är byggda för att bära upp huset.

   Nackdelar

   • Du löser det uppkomna problemet. Du framtidssäkrar inte hela huset.
   • Om du har mycket komplicerade markförhållanden i området där du bor så kan du få svårt att utföra grundförstärkning med denna metodik. Så när du gjort markprover och de visar att marken är svag så kan det visa sig att metoden inte är tillgänglig för den typen av mark.

   Här är frågor och svar om sättningar där man frågat om just geopolymer.

   • Slukhål under radhuslänga
    Under min lägenhet i radhuset finns två slukhål som blir större för varje år. (De har vuxit under 15 år). Nu är diametern ca 30 cm. Vad göra? Är de farliga? – Regnvattnet rinner från berget under min lägenhet och huset kan vara satt. Grannen sa
    Läs mer
   • Sättning i huset
    Hej Micke, Min fråga är relativt enkel. Vi har beslutat att stabilisera huset med geopolymerer och har identifierat några bolag. Har du någon erfarenhet av några bolga som du vet är duktiga som du kan rekommendera? Tack Kj Hej karl-johan Sätter dig i
    Läs mer
   • Sättningar, geopolymer
    Hej, vi har fått sättningar i huset i sommar (precis som så många andra). Vi har ett hus i Danderyd från 1958 och byggt på gammal sjöbotten. Huset är inte pålat så itt jag vet. Vi har en sättning i en del av huset. Efter att ha läst flertalet frågor/
    Läs mer
   • Vad fyller man på med?
    Marken runt husgrunden har pga torkan dragit sig bort från husgrunden med ett smalt djupt dike som följd.Vad är lämpligt att fylla på med?Det är även tomt under betongtrappor och trappsteg till portar. Vi är fastighetsskötare i två hus från 40-talet.
    Läs mer

   Pålning av befintligt hus

   Jag har åsikten att du kan använda båda teknikerna för att lösa din sättningsproblematik. Men eftersom pålning är dyrare och inte alltid möjligt pga grundkonstruktionen (grunden måste bära mellan pålarna) så brukar jag rekommendera att man inleder med att se om geopolymer är den teknik som man kan börja med att titta på.

   När man har riktigt lerig mark är detta ofta dock enda valet. Då kan geopolymeren inte riktigt få fäste utan expanderar undan marken som jag förstår det. Därmed är pålning enda raka.

   Frågor och svar om att påla vid lerig mark
   Här är de frågor jag fått historiskt om sättningar vid lerig mark där pålning är min rekommendation.

   • Pålning av befintlig byggnad
    Kan en befintlig husgrund stärkas upp med pålning från utsida då krypgrund är för låg att komma in med maskiner och markförhålladena är så leriga att det är tveksamt att använda geopolymerteknik. Hej , Svårt för mig att säga… men jag tycker att
    Läs mer

   Fördelar:
   Fördelarna med pålning för att rätta det uppkomna problemet

   • Huset står efter pålningen, åtminstone i teorin, på stabil grund efter detta ingrepp och den största fördelen är således att man med denna metod framtidssäkrar fastigheten från sättningar i framtiden. När man pålar är det viktigt att man pålar hela fastigheten då man ”fäster” byggnaden i marken eller berget.
   • Metoden är väl beprövad
   Anledningen att metoden är så dyr, om man vill framtidssäkra konstruktionen, är att 1) det står ett hus där du vill påla och 2) hela huset behöver pålas.

   Nackdelar:
   Som jag ser det finns det ett antal saker man ska känna till med pålning.

   • Som med allt annat så är priset ofta i förhållande till effekten. Pålning är dyrt. Det är den största nackdelen tycker jag.
   • Om pålningen bara utförs i en del av fastigheten riskera man att den andra delen som inte är pålad med tiden kan börja röra på dig vilket ger samma typ av skador ni har idag.
   • Kontrollera också så att er grunden håller för att ta upp krafterna från pålarna om marken under huset skulle sjunka ytterligare för att hålla huset. Pålarna gör också att grunden genom konstruktionen gör grunden måste vara fribärarande mellan dessa pålar. Är inte plattan dimensionerad för det så kan man få problem ändå med sättningar. För att avgöra detta behöver ofta en konstruktör bli inblandad. Krypgrunder som anlagts med mindre krypgrundselement bär exempelvis inte mellan pålarna. Då är pålning inte möjligt mig veterligen utan att först gjuta så hela grunden håller ihop. Detta blir dyrt mig veterligen.
   • Pålning stör mycket så man behöver i regel flytta ut under tiden man genomför pålningen (gäller framförallt kommersiella lokaler)

   Grunden måste bära över pålarna

   En grund som byggs och som ska pålas behöver konstrueras så att husgrunden bär mellan pålarna. Beroende på grundteknik så behöver man tänka annorlunda. Betongplattan måste bära mellan pålarna, och det behöver även krypgrunder. Därför fungerar inte krypgrunder med ”korta” grundelement. Man behöver därför använda rätt dimensionerade balkar som bär upp huset över pålarna.
   Är inte grunden dimensionerad för detta så kan man få problem ändå med sättningar. För att ta fram en pålplan så anlitar man ofta en konstruktör.

   Relaterade frågor

   • Offert på pålning av gammal husgrund
    Hej Micke, Jag behöver hjälp med att stabilisera min husgrund från 1926. Jag har haft en firma ute för på besiktning igår och kommit fram till att deras geopolymermetod ej fungerar! Jag kommer att behöva påla grunden var vad vi kom fram till, tacksam
    Läs mer
   • Korrigera sättning med pålning
    Hej Micke! Jag har tidigare varit i kontakt med dig ang. en sättning i vårt 30-tals hus. Det är 1½ plan med källare där ena hörnet av fastigheten har en sättning på ca 6cm. Du tipsade om stabtech som jag har varit i kontakt med och de har gjort mätni
    Läs mer
   • Pålning hus med sättningar
    Hej Micke, Vi bor i ett hus byggt på 30-talet med en tillbyggnad från 1990. Den gamla delen har sättningar sedan tidigare i samband med vägarbete, men efter den torra sommaren 2018 upptäckte vi att nya sättningar har skett. Vi har varit i kontakt med
    Läs mer
   • Hjälp med Pålning samt plan för pålning
    Hej! Tar över ett hus från 47 som står på hälften berg hälften sjöbotten. Huset lutar och har sättningar så behöver pålas. Jag behöver hjälp med hela processen, från ev goeteknisk undersökning, plan/ ritning/ konstruktion för pålningen samt genomföra
    Läs mer

   Räta upp huset?

   När ett hus sätter sig så lutar det ofta i någon ända. Då vill man räta upp det. När man använder begreppet att räta upp ett hus kan man mena en grundförstärkning. Men det kan också vara metoder som använts tidigare såsom att lyfta hus med hydralik och liknande. Detta är en metod som jag tyvärr inte känner till så mycket mer än att man med domkraft lyfter huset och reglar upp det. Det lämpar sig mer för förmultade bjälklag som ska ersättas eller liknande, snarare än att stabilisera en grund som satt sig. Men här är jag novis ska sägas.

   Vilken metod rekommenderas?

   Jag vill inte ge mig in i vilken metod som är bäst. Jag bara lägger fram fakta. Ofta avgör priset och man försöker åtgärda det befintliga problemet, dvs man startar ofta med att analysera om ett geopolymer projekt kan stoppa och ordna den uppkomna sättningsskadan. Prisskillnaden motiverar att man testar den metodiken först.
   Men med pålning löses problemet på lång sikt, om man bara säkrar att huset klarar av att pålas, dvs konstruktionen är byggt så att detta är möjligt. En betongplatta måste konstrueras rätt för att pålning ska vara ofarligt sett ur sättningssynpunkt eftersom betongplattan måste bära över pålarna (dvs vara fribärande). Detta gör pålning synnerligen klurigt. Läs mer om att påla betongplatta här så förstår du problematiken att försöka göra detta i efterhand.

   • Sättningsskada geoteknisk undersökning förslag
    Hej Micke, Vi har efter den torra sommaren fått en sättningsskada mellan en gammal del av huset och en tillbyggnad från ’82. Vi förstår att vi bör börja med att göra en geoteknisk undersökning. De verkar utföras med olika metoder (probing eller borrk
    Läs mer
   • Geopolymer eller traditionell pålning?
    Hej Micke, Vi har kraftiga sättningar i vårt hus från 1932. Huset är delvis pålat (1989 av en tidigare ägare). Vi har varit i kontakt med ett företag som utför traditionell förstärkning genom pålning och ett annat företag som förstärker med geopolyme
    Läs mer

   Bygga till – lägga ny grund jämte befintlig grund

   Om du ska bygga till måste du vara säker på att den nya grunden passar ihop med den gamla. De båda grunderna förhållanden kommer påverka varandra och kan bidra till sättningar. Det är framförallt viktigt att källarväggen mot tillbyggnaden ses över så den klarar lasterna från husets tillbyggnad, speciellt om tillbyggnaden läggs i eller ovan marknivå (se tillbyggnad med hög sockel här). Om även tillbyggnaden har en källare är detta ett mindre problem.

   Här är frågor vi har fått in till oss rörande tillbyggnader och sättningar.

   • Sättningsskador på ombygnasjon klar 2017
    Hej. Vi har ett hus vi köpte i Februari som är påbyggd till en ny villa. Den har olika bekymmer och problem med grunden/pelarna som huset står på. Vilket nu börjar även ge sättningsskador. Jag söker alla råd vi kan få om hur och på vilket sätt vi ska
    Läs mer
   • Sättning då tillbyggnad sjunker
    Hej Micke Vi har köpt ett hus byggt 1906. För ca 30 år sedan byggdes en tillbyggnad i anslutning till sidan av huset. Tillbyggnaden har sjunkit i ena hörnet och drar i huset, det är en ganska kraftig lutning… Vi funderar på hur vi kan göra när
    Läs mer
   • Lyftning och grundförstärkning
    Tillbygnadsdelen, 220x640cm har sjunkit under arbetetsförlopp. Jag skulle gärna vilja att ni gör ett besök hos mig, ser och kommer med ett prisförslag. Med. Ändlig hälsning! Hej S (anonymiserad), Mailar dig kontakter för grundförstärkningsföretag. mv
    Läs mer
   • Sättning utbyggnad. Pålning – lyft?
    Vi gjorde en tillbyggnad till en villa på ca 25m2 för ca 5 år sedan. Det är en traditionell varmgrund med 600 mm hög kantelement. Ca 300 mm cellplast i botten under voten. Ena sidan av utbyggnaden har satt sig ca 4-5 cm. Marken visade sig vara sättni
    Läs mer

   Tillbyggnader – att tänka på när man ska bygga till och lägga en ny grund jämte befintlig grund?

   Först måste den befintliga grundens konstruktion och förhållanden klargöras. Sedan ska en ny geoteknisk undersökning göras för att räkna på de nya krafterna som marken runt den gamla grunden kommer utsättas för. En konstruktör bör anlitas för detta.

   Men det viktigaste är ändå att den nya tillbyggnadens laster ner i grunden inte ”hänger” på den befintliga grunden. Det kan den befintliga grunden klara om man ex. har en källare med rätt konstruktion. Har du exempelvis väggar som stöttar upp den vägg där tillbyggnaden sker så kan en befintlig källare klara av det. Men risken är stor att du får sprickor inne i källaren i det befintliga huset om du hänger upp en husgrund på källarväggen. Det man istället skall göra kan du läsa om här.

   Om marken runt den befintliga grunden är dålig och detta inte utreds ordentligt kan sättningsskador uppkomma. Det är förstås viktigt att markentreprenören följer antagna föreskrifter.

   Förebygga Sättningsskador

   Att vid nyproduktion förebygga sättningskador är betydligt billigare än att åtgärda befintliga hus. Exempelvis pålning kostar mycket mer att utföra efter att ett hus väl står på plats.

   Om du ska bygga ett nytt hus och lägga en helt ny grund har du möjlighet att göra allt rätt från början. Se till att jobbet görs fackmannamässigt för bra resultat.

   Vad ska du tänka på för att undvika sättningar när du lägger en helt ny grund?

   En geoteknisk undersökning ska genomföras för att klarlägga vilka markförhållanden som gäller i området. Vid en geoteknisk undersökning borrar man håll i marken på ett antal platser i området som ska undersökas. Med hjälp av borrprover (cylindrar med jord) analyserar man vilken typ av mark som finns under översta marklagret. Därefter analyseras sammansättningen av marken och hur den kan komma att påverkas av tryck ovanifrån, i det här fallet en husgrund.
   Om det finns anledning att tro att det finns andra problem som t.ex. markradon gör man en utökad geoteknisk undersökning just för detta.

   Med hjälp av den geotekniska undersökningen ska en konstruktör räkna ut hur grunden ska anläggas. Det är viktigt att markentreprenören följer de föreskrifter som gäller vid grundläggning. Dessa föreskrifter finns att hitta i boken ”Markama” som finns att köpa hos Svensk Byggtjänst, http://byggtjanst.se/tjanster/ama/fackomrade-hus/

   Övriga frågor och svar om sättningar i befintligt hus

   Här har vi samlat övriga frågor från besökare som rör sättningar.

   • Obekvämt med grundförstärkning?
    Hej, Vi ska grundförstärka vår radhuslänga. Vi har källare i alla husen. Kommer vi kunna bo kvar under tiden huset grundförstärks? Och hur lång tid brukar det ungefär ta att grundförstärka en radhuslänga med cirka 15 hus? Stort tack för svar Hej Ola
    Läs mer
   • Underminerad mark och sättningar
    Hej, Vi håller på och målar vårt hus och häromdagen var det grundens tur. Jag upptäckte då ett antal sprickor här och där. Kommer inte riktig ihåg att de har varit där vid tidigare målning. Inte nog med det. När min man skulle flytta liften som vi an
    Läs mer
   • Rådgivning husgrund 1930 tals villa
    Hej. Funderar på att renovera källaren i vårt 1930 tals villa i  Stockholm. Huset behöver draneras och har sättningar med sprickor i vissa delar av källaren. Behöver hjälp från någon som kan husgrund för att förstår vad vi behöver göra. Tack Hej , Tr
    Läs mer
   • Hjälp, förråd bryter från fasad.
    Hej! Bor i flerbostadshus bostadsrätt (4vån). Fasaden är puts. I ytterkanterna nere är träförråd delvis integrerade i fasaden.2 på varje hus då. Dvs bakom träförrådets bakvägg finns ingen puts o i överkant är plåtdelar,fast i övergång puts o förråd.
    Läs mer
   • Påla eller ej
    Hej, Vi bor i hus i Bromma. Har bott här i ca 10 år. Huset lutar. Har varit osäkra sedan vi flyttade in om det fortsätter att sjunka/sätta sig eller om det står stabilt. Vi har senaste tiden efter råd mätt delar av huset, mätt sprickor och lutning. M
    Läs mer
   • Rekommendation på byggkonsulter
    Garaget ihopbyggt delvis med huskroppen. Garagets platta har sjunkit ca 5-7 centimeter. Behöver åtgärdas eftersom det verkar pågår. Hej Paul, Det är viktigt att man skiljer på vem man tar in och när? Är det en sättningsutredning som ska göras (för at
    Läs mer
   • Sättning i villa
    Hej, min fråga är om man överhuvudtaget ska överväga att köpa en villa med en sättning i huset (spricka fasad, ngt lutande golv…)? Sättningen har enl. mäklaren funnits där sedan 1980-talet (!). Vi försöker avråda vår dotter och svärson att köpa
    Läs mer
   • Sätter sig huset? Utreda
    Hej! Vi har fått sprickbildning som syns både utomhus och inne. Det ser ut som att marknivån sjunkit på två sidor av huset. Allt har varit frid och fröjd sedan 1939 då huset byggdes, men nu senaste året/åren, så har detta synts mer och mer. Vi vet in
    Läs mer
   • Omfattning av skada i husgrund
    Hej, Vi kikar på att köpa ett hus från 1912 som har en murad grundmur med stora stenblock. Fogen har släppt och på några ställen ser det ut som om vissa block har rört sig. Huset ligger i en sluttning och det finns tydliga tecken på sättningsskador i
    Läs mer
   • Ladugård sättningar betongsten stabilisera bygga nytt
    Hej ! Jag har ett Pär-Albintorp med tillhörande ladugård. Nocken på lagår’n är fortfarande ”rak” och taket håller tät men det börjar bli problem…. Hörnen på den murade djurdelen har börjat svikta ca 1,5m från hörnen. Allt mura
    Läs mer
   • Sättning i grundmuren på Villa
    Hej, bor i villa med familjen och nu har en spricka uppkommit i lecastenen alltså grunden. Huset har inga invändiga sprickor eller lutningar. Vi har nu ringt runt till 7 företag och ingen verkar vilja ta i detta. Vi är desperata, har bilder på vår gr
    Läs mer
   • Ny grund på fritidshus
    Hej! Har varit och kollat på ett fritidshus som tidigare stått på betongplintar som med tiden gett sig eller börjat vandra iväg. Ägaren har påbörjat att gjuta en ny grund med betongsula på frostfritt djup samt murat upp med murblock men inte färdigst
    Läs mer
   • Sättningsproblem
    Hej! Vi har Sättningsproblem på en del av vår villa(andra delen har sedan tidigare åtgärdats). Jag skulle vilja komma i kontakt med dig för att höra om detta är ett jobb du kan anta, hur man bäst går till väga samt offert/prisförslag. Kontakta mig gä
    Läs mer
   • Kantbalk av Leca sjunker
    Hej Bor i ett radhus (ytterkant) som är byggt med platta på mark och fasadtegel, byggår 1983. 2005 lagade jag östra gavelns grund som hade spruckit flera cm på en längd av ca 1m, och jag fyllde i med bruk och putsade. Det har i stort sett hållit sig
    Läs mer
   • Fortsätter huset att sjunka?
    Hej, Köpte ett hus (två vånings med källare) i Bromma 2014 (byggt 1930), Huset hade tydliga sättningsskador som uppkom då fotbollsplan anlades i närheten. Enligt ägare har inte huset sjunkit mer då de bott där (sedan 1980). I år (troligen pga torkan)
    Läs mer
   • Är ”synligheten” eller graden av sättningar årsberoende
    Hejsan Micke! Jag har några frågot gällande sättningar i hus. Är ”synligheten” eller graden av sättningar årsberoende? Det vill säga är de mindre eller större beroende på årstid? Ifall plattan plattan har sättningar i ett stenhus (lättbeo
    Läs mer
   • Sättning hus
    Hej jag har en sättningskada I vårat hus och funderar om du vet någon I Norrbotten som kan hus och sättnings skador som kan komma och kolla Samt kunna ge offert på åtgärd. Mvh Hej, Sätter dig i kontakt med sättningsexperter. mvh Micke PS: Här är vill
    Läs mer
   • Grundförstärkning utbyggnad – kalkstabilisering?
    Vår entreprenör har anlagt en bristfällig krypgrund under utbyggnad till vår parvilla, 2 ggr 15 kvm. Efter mycket påtryckning ska de nu förstärka grunden i efterhand. Eventuellt med kalkstabilisering. Har du erfarenhet av detta? Kan du tänka dig att
    Läs mer
   • Behövs åtgärd för sättning i Enskede?
    Hejsan, Vi har precis köpt ett 30-talshus i Svedmyra, Enskede. Hela Enskede är ju byggt på lera, så de lutningar, sättningar och sprickor i grund – behövs det åtgärdas? Det verkar inte som ngt av dessa har skett de senaste åren utan längre till
    Läs mer
   • Grundsättning?
    1-Plansvilla -76,platta på mark. Misstänker marksättning pga mindre sprickor dels i grund samt innervägg. Hej Bengt , Sätter dig i kontakt med en expert så får du en åsikt från en specialist. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande f
    Läs mer