Sättningar är en av mina vanligaste frågor. Det är ett stort problem för hus i Sverige att drabbas av en sättning. Anledningen till sättningar är ofta dåligt markarbete. Dvs historiska misstag begicks av byggherrar som byggt på dålig mark, ej pålat eller ej genomfört nödvändigt markarbete. Speciellt för plintgrunden så slarvas det med markundersökningar och även med markarbetet. Jag förvånas att det på ganska nya hus inträffar sättningar. Byggherren vet ibland att man tar en genväg vid uppförandet av huset vilket ofta kommande husägare får lida för. Har du inte gjort en sättningsutredning tycker jag att detta är det första man gör, eller åtminstone en initial analys med sättningsexperter. Efter det så väljer man vilka åtgärder som ska vidtas. Ev behövs grundförstärkning men ibland räcker det med att avlasta t.ex. en källarvägg.

Använd länkarna för att navigera enkelt

Jag har lagt upp länkar nedan för att du enkelt ska kunna navigera i denna artikel.

Vad är en sättningsskada?

En sättningsskada uppstår när mark- och jordförhållandena under en grund förändras. Marken sjunker och grunden får inte längre det stöd som var tänkt från början när det byggdes. Då utsätts grunden för andra krafter än de som var planerade för och sättningsskador uppstår.

Gör en oberoende sättningsutredning först

Jag rekommenderar numera mina besökare att börja med att göra en oberoende sättningsutredning. Detta då sättningar är mycket komplext.
Ofta är det inte så komplext att se att huset sätter sig och att det förvärras. Däremot är det komplext att dels utreda vad det beror på och sedan utifrån detta försöka göra något åt det.
Jag har därför ingått samarbete med företag som anpassat sina tjänster utifrån mina besökares behov. De har nu infört en speciell miniutredning som går ut på att mycket snabbt försöka ringa in problemet, och där husägaren snabbt får kontakt med en oberoende part som kan både mark/geoteknik och konstruktion av hus.
Ibland beror sättningen på markförhållandena och ibland på husets konstruktion eller en kombination av dessa.
Dessa företag är ovanliga att komma i kontakt med (för privatpersoner) så jag är stolt att kunna hjälpa till med detta.

Vad kostar en sättningsutredning
Se här vad en sättningsutredning kostar.

Relaterade frågor

 • råd fråga om hus i backe
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, mitt hus som är byggt 1905 i sluttningen från en ås har fått en av sina grundstenar att sjunka. Det finns
  Läs mer
 • Spricka i betongplatta
  Hej! Jonas ***** heter jag och jag bor ett hus i ***** som är byggt 66 men en oisolerad platta på mark och idag såg jag en lång men smal spricka som löpte nästan hela vägen genom plattan i källargolvet så jag undrar vem jag kan vända mig till? Har du
  Läs mer
 • Plintar, sättningar, byta golv, dränera
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hejsan Micke, Har ett litet hus på ca 60 kvm som står på gamla plintar byggt någongång på 60- talet Behöver sta
  Läs mer
 • Sättningskada, dränera, vvs, utredning
  Hej Micke! Vi är två familjer som har köpt ett gammal hus från 1922 i centrala Uppsala, Luthagen. Huset har renoveringsbehov, vi behöver byta en hel del vvs-grejer, dränera och titta på sättningsskada. Skadan tror vi, efter besiktning, är äldre än 19
  Läs mer

Hur märker man av sättningsskador, hur visar de sig?

Vanliga tecken på sättningsskador är en kombination av flera av dessa
 • sprickor i fasaden
 • sprickor i grundmuren
 • sneda dörrar och fönster som kärvar och kan vara svåra att öppna och stänga
 • golvlister som glipar mot golvet
 • lutande golv inne i huset
 • gungning inne i huset vid utvändig trafik från bil/tåg eller liknande
 • sjunkande hus
Det är till en början ofta små saker som utmärker sättningsskador. Oftast märks inte sättningsskadorna förrän t.ex. sprickorna är synliga eller golven lutar så pass mycket att man märker det när man går på dem.

Det är omöjligt att svara på vilken av olika symptom som uppkommer först då alla hus och sättningar är unika. Det beror helt på vad sättningen beror på och hur den påverkar huset samt husets konstruktion, grund och skick.

Här finner du frågor och svar om hur sättningsskador uttrycker sig.

 • Sättning eller laster i övervåning
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke, Jag är inte säker på om det rör sig om sättningar eller om det kan vara så att det är nya laster i m
  Läs mer
 • Sprickor i källargolv
  Hej! Vi har sprickor i vårt källargolv, som vi behöver få hjälp med. Dessa ska ha funnits i ca 20-30 år, säger de som bott längst i huset. Det känns dock olustigt, och vissa menar att de har blivit fler och bredare med tiden. Vi behöver någon som kan
  Läs mer
 • Misstänkt sättning synlig källare
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, misstänker att jag har en pågående sättning i mitt enplans stenhus med källare, -56. Ena hörnet i källaren
  Läs mer
 • Var uppstår sättningen först
  Hejsan Micke! Jag undrar vart sättningsskador uppstår först i ett hus. Tack! Hej , Denna fråga är svår att svara på då alla hus och sättningar är unika. Det beror helt på vad sättningen beror på och hur den påverkar huset samt husets konstruktion, gr
  Läs mer

Lutande golv

lutande golv
Att bara ha lutande golv måste inte vara en sättning. Det kan lika gärna bero på att golvbjälklagen och mellanbjälklagen har rört sig.
Därför kan du behöver vara observant på om du har några övriga symptom.
Har du även sprickor i grundmur, väggar, kärvande fönster eller dörrar så talar det mer för en sättning än att bara bjälklagen är snea och vinda.

Följande konstruktioner har ju golvbjälklag och bärande bjälklag. Dessa konstruktioner kan i större utsträckning ha lutande golv och inte drabbats av sättningar.

 • krypgrunder
 • andra våningen och uppåt i hus

Det betyder inte att krypgrunder är undantagna från sättningar när de har lutande golv. Bara att det kan bero på andra saker än sättning.

Relaterade frågor
 • Lutande golv
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke, Vi har nyligen flyttat in i ett hus med krypgrund, och upptäcks att golven lutar (utifrån yttervägga
  Läs mer
 • Sättning/lutande golv
  Hej! Jag har en fråga. Är precis ny i husvärlden och börjar lära mig saker. Vårt golv på övervåningen är otroligt ojämt. Det känns inte lutande men ojämnt. När det gäller sättning, är det främst golven på undervåningen som lutar eller gäller det över
  Läs mer
 • Lutande golv
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej. Vi bor i en villa byggd 1924. Senaste tiden har golvet på övervåningen börjat att luta allt mer och trappa
  Läs mer
 • Lutande golv i del av hus
  Hej. Vi har märkt att vårat golv har börjat luta i en dela av huset och det har bildats glipor mella golv och golvlist Ca 1 cm på vissa ställen. Har även märkt att det sviktar på sina ställen. Huset är byggt på torpargrund och vi skulle vilja komma i
  Läs mer

Sjunkande hus

Att ett hus sjunker är lite mer ett talesspråk. Men rent tekniskt stämmer det ju också.
I min värld när man använder det begreppet så har ofta jorden under grunden sjunkit ihop och ofta så hänger bottenplattan i luften.
Ofta kan det röra sig om ganska mycket plats, inte sällan upp mot en decimeter kan man se.

Relaterade frågor
 • Huset har sjunkit
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke, Vi ligger i en rättstvist med en entreprenör som gjort schaktningen till vårt nybygge. En besiktning
  Läs mer
 • Husgrunden har sjunkit
  jorden under grunden har givit sig iväg så bottenplattan hänger i luften 10 cm mellan plattan och jorden Hej Rolf , Trist att ni fått en befarad sättning. Det är lite olika allvar beroende på om din sättning förvärras eller om den berott på yttre oms
  Läs mer
 • Sjunkande husgrund
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej! Läst o sett att jag inte har ett ’eget problem’ på din sida. Huset, byggt -36 har under längre tid satt se
  Läs mer
 • Sjunkande hus – hjälp
  Hejsan, vårt hus står på lera . Nu har ena väggen sjunkit till följd så spricker väggar, golv lutar etc. huset är 2våningar plus källare byggt 1923. Vi har haft konsulter och tittat med egna lösningar. Jag skulle välja hitta en oberoende kunnig yrkes
  Läs mer

Sättningsutredning – priser

Kostnad för initial analys
Jag har tillsammans med min partner för sättningar tagit fram en initial analys tjänst där kunden får kontakt med mycket erfarna geotekniker och huskonstruktörer.
Dessa jobbar enligt vedertagna standards inom EU (EUROCODE).

I den initala analysen gör följande

 • Du får en kontakt med en kompetent sättningsexpert
 • Experten gör en snabb analys görs snabbt vad orsaken till dina sättningar är. Kan man enkelt fastställa att det är en sättning
 • En initial diskussion med dig där man diskuterar vilka åtgärder som man bör börja titta på. Vilka stödkonstruktioner kan bli aktuella utifrån dina behov, markförhållanden mm. Måste man göra djupare analyser eller kan man enkelt fastställa trolig orsak. Kan man vidta en trial-error approach (vanligt med sättningar att man provar en billigare metod för att se om det räddade huset) eller behöver man göra mer undersökningar. Vilka stödkonstruktioner är lämpliga under dina markförhållanden.

Kostnad: 3 000 kr

Här kan du komma i kontakt med oberoende sättningsexperter.

Ansvarsbegränsning: Sättningar är mycket komplexa, och ingen skulle vilja samarbeta med mig om man fick hela sättningens framtida ansvar på sig.
Därför tar varken jag eller min partner i denna initiella analys ansvar för eventuella konsekvenser av rådgivningen.
Vi vill försöka hjälpa människor med stora problem med sina hus. Men avgränsningen är just det, att rådgöra med kunden om nästa steg.

Kostnad för djupgående sättningsutredning
Detta går tyvärr inte att svara på. Det beror helt på vad sättningen beror på, om det alls är en sättning.
Så efter den initiala analysen kan man möjligen svara på detta, men det är inte ens säkert att en djupgående analys ska göra i detta skede.

Pris för att åtgärda sättning med geopolymermetoden

Här har jag tagit fram en rudimentär kalkylator för en grundförstärkning med en s.k. geopolymerinjektion.
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”30″]

Vid misstanke om sättning? När kontakta en entreprenör?

Till att börja med är inte alla sprickor sättningar. Det kan vara naturliga rörelser i marken som kan ske exakt när byggnaden ”satt sig tillrätta” pga höga laster i huset men som marken nu kompenserat för långsiktigt. Dvs det var något som uppkom för 20-30 år sedan, kanske till och med när huset byggdes.

När en sättningsskada upptäcks och har monitorerats av husägaren och misstanke om sättning föreligger så bör du ta hjälp av en expert på sättningsskador. Experten ska klargöra varför skadan uppkommit och ge förslag på lämplig åtgärdsplan. Om sättningen uppstått på grund av till exempel trasiga dagvattenledningar är det viktigt att dessa lagas innan en reparation startar. Tillsammans med trasiga dagvattenledningar är undermålig dränering något som kan åtgärdas. Andra orsaker i punktlista ovan är snarare orsaker som kan konstateras och som man, för att eliminera dess inverkan på husgrunden, får hitta en lämplig reparationsmetod för.

Frågor och svar om experthjälp vid sättningar.

 • Hjälp med att fixa sättningsskador
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke! Vi misstänkte för ett tag sedan att vi hade sättningsskador i vårt hus och tillsatte därför en utred
  Läs mer
 • Sprickor, sättning, kallmur, 1920-tals hus,
  Hej, Vi är en förening i ett hus från 1924 i Bromma, som har fått sättningsskador (sprickor i fasaden/grunden) i ena sidan av huset. Huset är byggt på kallmur som tidigare grundförstärkts med pålar 2007. Efter uppgrävning så syntes stora håligheter a
  Läs mer
 • Lyfta grundstenar, förstärka mark.
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Måste lyfta grundstenar, förstärka mark ändes ena långsidan på gammalt timmerhus. Geobear el annat företag som
  Läs mer
 • Ønsker kontakt med en sättningsexpert
  Hei Micke, Vi har en villa med grunnflate ca 90 kvm bygd med platta på mark uten pålning for 13 år siden. Det har fått en helning mot nordvest, men ingen setningsskader i selve bygget. Marken for øvrig er gammel sjøbotten/marin lera og geoteknikere s
  Läs mer

När ska du oroa dig – när behövs en grundförstärkning?

sättning orsakar sprickor
Sprickor pga exempelvis sättningar kan som sagt uppstå i husgrunder. En spricka som är större än 1,5 mm bredd är en spricka du behöver undersöka.
Speciellt illa är det om sprickan
 • växer i bredd eller längd från år till år
 • orsakas av grundvattensänkningar (då kan marken ha destabiliserats kraftigt)
 • kan orsaka skada i form av strukturella problem såsom golvvärme, läckage av vatten, avlopp som går sönder/krånglar och liknande
 • Normen för lutande golv
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, Vi ska sälja vårt hus och vid besiktningen köparna bekostade visade det sig att golvet i sovrummet lutade
  Läs mer

Sättningar som avstannar

Det är ganska vanligt att man får en sättning som sedan avstannar. Dessa är förvisso allvarliga om de skapar en skada i konstruktionen, men är samtidigt inte lika allvarliga som sättningar som löpande förvärras.

Därför rekommenderar man alltid initialt att husägaren mäter sina sprickor i grund och väggar noga för att se om de förvärras innan man vidtar någon åtgärd.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar som stannat av

 • Sättning husgrund och lutande betonggolv
  Hej Micke! Vi har ett hus byggt 1976 där baksidan ligger källare under mark och framsidan av huset igillestuga och hobbyrum i marknivå.. Väggarna och husgrunden är av lättbetong med gjuten platta på mark, plattan verkar vara gjuten mellan betongvägga
  Läs mer
 • Sprickor i tegelfasaden.
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, jag har två olika frågor. 1: sprickor i tegelfasaden. Se bifogad bild. Hur ska jag åtgärda dessa sprickor.
  Läs mer
 • Bedöma kvalitet/åtgärd grundmur
  Hej Micke! Efter att ha putsat om garaget bad jag putsaren att se över och putsa igen en del sprickor i vår grundmur. I detta arbete knackar man ju bort löst material och på ett ställe visade det sig att det var ganska mycket löst material bakom puts
  Läs mer
 • Sättningsskadat hus från 1969
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, bor sedan 28 år i en tegelvilla, byggd 1969, ca 95 m2 botteyta, 1,5 plan utan källare, betongplatta på mar
  Läs mer

Frostsprängning eller sättning

Ibland är det svårt att se om en skada på grunden är frostskada eller en ren sättning eller en kombination av dessa. Finns de normala symptomen på sättning så är det troligen en sättning. Symptom förutom sprickorna kan vara lutande folv, kärvande dörrar och liknande.

Sättningar som blir värre övertid

Ju längre tid sättningarna varit rörelse desto större skador drabbar huset. Det kan vara så att en sättning stannar av vilket är bra just för tillfället. Däremot finns ingen säkerhet i att sättningarna står stilla framöver då de påverkas av många externa orsaker som årstid, torka, skyfall, grundvattensänkning, markarbeten, sprängningar osv.

Frågor och svar rörande hur sättningar påverkas över tid.

 • Hur förändras sättningar över tid
  Hej Hur förändras en sättning över tid? Hej , Ju längre tid sättningarna varit rörelse desto större skador. Kan vara så att sättningen är avstannad vilket är bra just för tillfället. Däremot finns ingen säkhethet i att sättningarna står stilla framöv
  Läs mer

Metoder för att avgöra om sättningen pågår eller har avstannat

Det finns flera metoder för att avgöra om en sättning pågår eller ej.

Här behandlar jag några.

 • Okulärt själv med enkla mätmetoder såsom tejp eller liknande
 • Precisionsavvägning – avgöra om sättningen pågår eller har avstannat

Precisionsavvägning – avgöra om sättningen pågår eller har avstannat

För att avgöra om en sättning pågår eller har avstannat så genomförs en sk precisionsavvägning.
Precisionsavvägningen är en sådan mätning som ska ske regelbundet under minst ett år. Det behövs för att man ska kunna fastställa om sättningen har förvärrats och det har funnits några rörelser i huset.

Här har vi samlat frågor och svar om precisionsavvägning.

 • Sättningar i grunden,Köpa hus
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Tjena vi är på G att köpa ett hus byggt -68 128 kvadrat med källare Vid besiktning så framkommer det att huset
  Läs mer

Sättningar i olika typer av konstruktioner

Vi får olika frågor kring olika konstruktioner som har satt sig.

 • villor med olika typer av grundtyper
 • industrifastigheter
 • bostadsrättsföreningar
 • sättning av eller pga en tillbyggnad

Sättningar i villor

Beroende på vilken typ av grund huset har är det olika komplext att genomföra en åtgärd av en sättningsskadad villa.
De grundtyper vi tittar lite extra ur sättningsperspektiv är

Sättningar i en platta på mark grund

sättningar platta på mark
En av styrkorna med en betongplattan är att man bygger huset på grunden och lasterna tas således upp av grunden. Till skillnad från krypgrunden och plintgrunden så saknas det därmed ett bjälklag som huset byggts på. Bjälklaget i en plintgrund och en krypgrund fördelar ut lasterna i huset på ett sätt som gör att grunden får en enklare roll.

Det räcker med grundbalkar eller plintar så sköter bjälklaget lasterna in i huset. Så är inte fallet med betongplattan. Betongplattan ersätter bjälklaget och därmed skapas relativt komplexa spänningar inne i grunden. Om undergrunden, dvs marken under grunden eller i dess absoluta närhet inte klarar av lasterna över tid för denna grund så kan betongplattan spricka och sättningar i grunden är ett faktum och allvarliga konstruktionsproblem kan tillkomma. En källare står också på en betongplatta.
Oftast är det största anledningen till att en platta på mark grund sätter sig ett dåligt markarbete, eller riktigt dålig mark som inte lämpar sig att bygga på.

Här har jag samlat frågor och svar om sättningar i hus med betongplatta.
 • Huset har satt sig i betongplattan
  Vilken metod är bäst? Hej Pålning och geopolymer är bra metoder. De har båda för och nackdelar. Här har jag skrivit utförligt om dem som metoder för sättningar i betongplattor. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, f
  Läs mer
 • Sättning i platta på mark hörn
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hur återställer jag grunden när jag ser cellplasten under grunden 2m och en halvmeter in Hej Patrick , Hmm. Hän
  Läs mer
 • Sättningar i hus med betongplatta
  Har problem med sättningar i huset. Huset är byggt -62 på gjuten platta. Ena långsidan av huset har fått lutande golv från mitten ut mot ytterväggen. Önskar hjälp och råd om detta. Hej hans , Jag ger dig ingångar till lite kontakter som är duktiga på
  Läs mer

Sättningar i villa med mer modern krypgrund

sättning i krypgrund
En krypgrund består av grundbalkar som bär upp hus som har ett bärande bjälklag. Ofta är prefabricerade modulhus tillverkade i fabrik och kan komma ut nästan färdiga till byggplatsen. Då ställs den upp på krypgrunden som är ditplacerad.
Därmed har huset en extra stabiliserande konstruktion förutom grunden i och med det bärande bjälklaget. Har grunden satt sig i ett hörn kan det därför räcka att stabilisera upp det hörnet så kan huset i övrigt fördela lasterna jämt via bjälklaget.

Krypgrundens konstruktion begränsar val av metod för att åtgärda sättningar. Är krypgrunden byggd med kortare grundbalkselement, leca eller liknande så kan inte lasterna bära över pålar exempelvis. Då lämpar sig pålning sämre.

Här har jag samlat frågor och svar om sättningar i krypgrunder.

 • Sättningar, lutande golv. Sprickor i mur, torpargrund
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Vi behöver hjälp att bedöma vårat hus som vi upplever fått sättningar. Det vi är oroliga för är en sättning. Sy
  Läs mer
 • Förstärkning av krypgrund
  Hej, vi behöver hjälp med att förstärka en krypgrund som håller på att ge sig. Nu letar vi efter någon som kan kolla på det och hjälpa oss att åtgärda problemet. Hej Anna, Har skickat dig förslag på en firma som kan hjälpa dig undersöka problemet med
  Läs mer
 • Sättningar i hus med torpargrund
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke, och tack för en utmärkt hemsida! Jag har ett sommarhus som är byggt 1911 som har betydande problem m
  Läs mer
 • Åtgärd av sättning i kantbalk
  Gammalt Älvsbyhus byggt 1973 står på plintar samt med torpargrund. Omfattande renovering av vardagsrum där vi upptäckte att golvet lutar 2 centimeter i ena hörnet. När vi kollade under golvet och med lasermättning så har ena kantbalken satt sig cirka
  Läs mer

Sättningar i villa med äldre torpargrund/stengrund

En stengrund är en typ av grund som oftast klumpas ihop med en torpargrunder. En torpargrund som får sättningar är relativt komplexa eftersom de ”faller sönder”. Det man bör i detta läge bör göra är en s.k. grundstabilisering med geopolymer kan vara rätt. Då binder man ihop grundens stenar med marken som är grundproblemet. Problemet är inte stenarna utan att marken av olika skäl blir porös och därmed nöts ner vilket i sin tur gör att stenarna sätter sig.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar och villor med stengrund.

 • Grundförstärkning av gammalt hus
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej! Vi bor i en villa byggd 1901. Huset har en källare, men ingen gjuten platta eller gjutna väggar utan sk na
  Läs mer
 • Torpargrund av sten där grundstenar sjunkit
  Hej Micke! Har torpargrund i hus från 1929. Har fått sprickor mellan grundstenarna. Stenar har även sjunkit. Avstånd mellan underkant syll och överkant grundmur någon centimeter. Tillbyggd del står på gjuten sula. Inga problem där. Har fått hjälp med
  Läs mer

Sättningar i en plintgrund – plintskjutningar

sättning plintgrund
En plintgrund som sätter sig är tyvärr mycket vanligt. Det beror på att man underskattar grovt markarbetet som krävs för en plintgrund. Det ser ut att vara en enkel grund som kostar mindre och då väljer man denna grundtypen.

Att stötta upp en plintgrund som satt sig i ett hörn är oftast enklare än att stötta upp en platta på mark eller krypgrund.
Anledningen är att grunden utformats från början för att ta upp laster i vissa punkter.
Dvs konstruktionen och huset riskerar inte att drabbas av följdproblem eftersom lasterna kan fördelas på ett bra sätt. Genom att stötta upp de plintar som utgör problemet löser man oftast grundförstärkningen.
Problemet med plintgrunder är dock den lilla anläggningsytan. Dvs man har mindre yta att ”komma åt” för att kunna lyfta grunden.

Orsaken att plintgrunder är så överrepresenterade är att man för plintgrunder slarvar med markarbetet.
Man vill bygga billigt och gräver inte tillräckligt djupt och man genomför inte nödvändiga markarbeten kring huset om vatten exempelvis riskerar tränga in under huset.
Om man har risk för att få in dagvatten in under grunden så riskerar man att få ansamlingar av vatten i ”plintgroparna”.
Det i sig är dåligt eftersom det destabiliserar gropen på lång sikt, men gör också att fukt enklare får grepp i gropens väggar och kringliggande markstrukturer. Fryser det då sen så är tjälen framme och kan destabilisera ännu mer och en sättning är ett faktum.
Lägg då dessutom till för ”grunda” plintgropar så har man ännu större risk för en sättning. Lösningen är en mycket genomtänkt dränering vilket gör markarbetet större.

Men när det gäller att åtgärda plintgrunder så är det flera metoder man kan titta på.

 • geopolymer
 • domkraft
 • pålning
  • Beror lite på hur mycket plats man har under huset, underlag (berg, morän etc) mm vad som är bäst.

   Relaterade frågor.
   • Åtgärda sättningar i plintgrund med otillräcklig bärighet
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej! På grund av sättningar har vi genomfört en statusbesiktning och fått vår dom. Den säger att husgrunden har
    Läs mer
   • Sättning i plintgrund, gammalt fritidshus
    Jag undrar om jag kan få lite råd om hur jag ska göra med en sättning i ett gammalt fritidshus som är byggt på cementplintar. Lite bakgrund. Min mamma och pappa köpte stugan 1976. Den är byggd 1939 och är på ungefär 32 kvm i ett plan med ett sovloft.
    Läs mer
   • sättning golv plintar fuskbygge
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej! Jag och min syster har ärvt våra föräldrars sommarhus. Ursprungshuset brändes tyvärr ned av en pyroman 199
    Läs mer
   • Rikta/stabilisera liten villa
    Hej Vi har fått sättningar i vårat hus och undrar hur mycket det kostar på ett ungefär att rikta det. Står på plint, är ca 80kvm på sluttande tomt, i Degerfors, Örebro län. //Katja Hej Katja, Jag har satt dig i kontakt med en entreprenad som kan komm
    Läs mer
   • Frågor om plintgrund och sättning
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Vi har ett fritidshus, byggt –66, vars huvudhus har rötter under plintgrunden från en kapad gammal björk. Hur b
    Läs mer
   • Sättning i huset plintgrund
    Jag har en västkuststuga på 60 kvm på plintar och tycker mig se att huset har fått en sättning på mitten. Möjligen orsakat av att tvärbalkarna går om lott och att det därför har sjunkit någon centimeter. Går det att åtgärda sättningen? Hej Pelle , Tr
    Läs mer

   Sättning på hus med källare

   sätt i hus med källare
   Källare, liksom hus med betongplatta kan få sättningar.

   Hus med källare är ofta byggda för ganska länge sen, inte sällan tidigt 1900-tal. Då var man inte lika duktig att ta bort tjälfarlig mark. Detta gör att dessa hus ofta är sättningskänsliga.

   Då rekommenderar jag att man ser på huset som en helhet och därmed lyfter hela huset. Det är ibland vanligt att vissa av mina besökare får för sig att bara räta på en våning eller två. Dvs att jobba med mellanbjälklaget.
   Man börjar enligt mig med att se om sättningen kommer av att marken inte bär lika bra längre och därmed lyfter hela konstruktionen, inte bara en våning.

   Här är frågor vi har fått in till oss rörande källare och sättningar

   • Misstänkt sättning i källargrund
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, om man misstänker sättningar i husgrund vem skall man anlita för att konstatera detta och vad som orsaker
    Läs mer
   • Sprickor i källaren
    Hej! Vi har bott i vårt hus i 2 år och huset är byggt tidigt 1900- tal. Huset har en källare som inte är inredd utan bara väggarna är målade med slamfärg. På denna korta tiden vi har bott här så har vi: Öppnat ventiler Satt in värme i källaren (luftv
    Läs mer
   • Spricka i källargrund
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Vi har en starkt trafikerad väg precis utanför vårt hus. Man känner vibrationer i huset från trafiken. Nu h
    Läs mer
   • Sättningsskador källare med genomgående sprickor
    Hej! Bor i ett egnahemshus, 1-plans plus källare. Funderar nu på ordentlig källarrenovering och dränering med tilläggsisolering. Vi har ett par genomgående sprickor som fanns då vi köpte huset och undrar vad det finns för risker angående detta och va
    Läs mer

   Sättning i en bostadsrättsförening

   Bostadsrättsföreningar är en komplex ägandeform där man som enskild bostadrättsinnehavare ibland kan känna sig maktlös. Man äger sin bostad men ändå inte med allt vad det innebär. När det kommer till sättningar stämmer detta väl in.
   Man påverkas själv av sättningen men de i andra i samma hus som inte påverkats vill kanske inte vara med och dela kostnaden. Oftast är det föreningen som bekostar en grundförstärkning.

   Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar och bostadsrättsföreningar

   • Sättning i flerfamiljhus (bostadsrättsförening)
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke, tack för en bra sida! Jag bor i en bostadsrättsförening, i ett hus från 1889. I väggen i vår sovrum
    Läs mer
   • Sättningar i grund på gammal sjöbotten
    Vi är två brf i en länga med trevåningshus med källare på betongplatta från 1920-talet. Efter förra sommaren har vi fått sättningsskador. Det kan bero på torkan, det kan också beror på grävarbeten som gjordes på gatan. Vi tror inte att vi kommer läng
    Läs mer
   • Lutande golv, sprickor väggar i brf
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, jag sitter med i en styrelse för en brf . Det är ett trevåningshus med fyra portar (50-56), ca. 26 lgh. I
    Läs mer
   • Sprickor i marken invid husgrund
    Gäller ett flerbostadshus byggt 1944. Huset består av tolv lägenheter, två våningar. Dränering gjordes i samband ned stambyte för 10 år sedan. Vid byte av källarstammar sade man att huset stod på en rejäl grund. I överkanten av källartrappan har mark
    Läs mer

   Sättning pool

   sättning pool
   Många väljer att bygga en pool intill sitt hus. Precis som för ett hus så kan marken destabiliseras om man inte ser till att marken är stabil. Man har också ganska höga laster i en pool. Speciellt bör man vara försiktig när man anlägger en pool i sluttningar.

   Annars är det vanligaste problemet med pooler att man inte packar marken ordentligt intill poolen så du får en altan som sätter sig. Lösningen är att välja en pool som klarar att packa bra utan att behöva fylla på med vatten parallellt. Dvs välj en stabil pool. Nu är jag dock inte oberoende då jag har familjeband med Tjällden som tillverkar stabila pooler.

   Se frågor och svar om sättningar i mark runt pooler.

   • Glasfiberpool med sättningsskada
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Har en glasfiberpool med sättningsskada. Har ni erfarenhet av det? (efter mail konv – grunden är av småst
    Läs mer
   • Hur fixera betongpool i sluttning som har satt sig?
    Hej. Jag har byggt en pool som har gjuten platta och armerade styropolväggar. Den står halvt nergrävd, så jag kommer åt undersidan på plattan på den sidan som är låg. Vi hade en översvämning förra vintern då vattnet steg i sjön 1.30 m över det normal
    Läs mer

   Vad orsakar sättningar

   Det finns många olika anledningar till att en sättning kan uppstå. Nedan ser du några exempel på orsaker till sättningsskador:
   • Dålig bärighet i marken från början som kombinerat med tex tjäle gör marken instabil och otilräckliga åtgärder för att hantera detta
   • Dåliga markförutsättningar
   • Förändring av grundvattennivån i marken
   • Kraftiga skyfall
   • Undermålig dränering
   • Sprängningar i närheten av grunden
   • Ändrad verksamhet i lokalen än vad den en gång konstruerades för
   • Trasiga avlopps/vattenledningar
   • Ökad trafik på närliggande gator
   • Träd i närheten av hus såsom pilar ihop med dålig jord
   • Fällning av stora träd
   • Förändringar av planlösning
   • Installation av kakelugn eller öppen spis

   Sättningar pga punktlaster såsom öppna spisar och kakelugnar

   Många husägare väljer att under årens lopp förändra planlösningen i sitt hus eller installerar en öppen spis. Om man då introducerar en ny punktlast inne i huset som grunden inte dimensionerats för så kan detta ansolut introducera en lokal sättning. Det kan få till följd att man lokalt får lutande golv, speickor och andra symptom.

   Här har de frågor jag fått som är relaterat till punktlaster.
   Då kan man behöva göra en lokal grundförstärkning.

   • Orsakar kakelugnen att golvet lutar?
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Bor i ett ett 70-tals hus med krypgrund. Golvet lutar kännbart mot kakelugnen o vi misstänker att kakelugnens t
    Läs mer

   Hur påverkar årstiden sättningar

   Tendensen till sättningar minskar under vintertid då grundvattennivåer ofta är högre då. Detta styr framförallt sättningar som beror på lermäktigheter. Om ditt hus inte står på lera så har årstiden mindre påverkan.

   Frågor och svar rörande hur sättningar påverkas av årstider.

   • Sättning av 2 värmeböljor
    Vår villa har satt sig åt ”höger” med någon millimeter efter värmeböljorna maj samt juli-augusti. Vi har ett stort träd intill den kortsida åt vilket huset satt sig, en teori är att trädet expanderat sina rötter p.g.a. värmen och avlägsna
    Läs mer
   • Hur påverkar årstiden sättningar
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Hur påverkar årstiderna sättningsförloppen? Hej Claes , Tendensen till sättningar minskar under vintertid d
    Läs mer

   Sättningar hjärtvägg och bröstvägg

   sättning hjärtvägg
   Det skapas stora laster kring ytterväggarna och även i de bärande väggarna. Där sätter sig huset normalt först.
   Det man då får göra, beroende på val av lösning givetvis, är att stabilisera även denna vägg. Man kan då exempelvis injicera geopolymer under denna vägg för att stabilera marken därunder.
   Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar kring bröst och hjärtväggen
   • Hjärtväggen har satt sig
    Hej Micke! Jag har en villa byggd -93 med krypgrund. Krypgrunden består av betongbalkar på någon form av breda plintar som ligger i kross av sten med berg under. Det synliga problemet är att hjärtväggen som går mitt i huset verkar ha sjunkit. Golvet
    Läs mer
   • Bröstvägg i källaren har sjunkit
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, Köpte ett hus för 2 år sedan. Det är en äldre sättning i huset. En amatör inom området (jag) skulle säga a
    Läs mer

   Sättningar i hörn

   sättning hörn
   Sättningar i hörn är ett av de vanligaste formerna av sättningar. Det är ganska logiskt då husets laster är mycket höga ofta i hörn. Samtidigt kan det vara ett positivt inslag då dessa kan sammanfalla med träd som stått nära eller liknande.
   Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar i hörn
   • Sättningsskada betonggrund hörn
    Hej! Jag skulle vilja att du hjälper mig med tips/förslag till hur jag åtgärdar sättningsskador på mitt hus. Huset, en trävilla m betongkällare fr 1923, hade sättningsskador när vi köpte det för 13 år sedan. Skadorna var tydligast i ett av hörnen. De
    Läs mer
   • Sättning i hörn
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] hej det har funnits en sättning i vårt hus som lär ha uppstått när det byggdes 1978. jag tror att det har ökat.
    Läs mer
   • Åtgärda hörn som satt sig
    Ena hörnet har satt sig, det syns en 0,5 cm spricka i teglet. ett hörn behöver stöttas upp. Vilka firmor i ****trakten utför sådana arbeten? Hej Mats , Det är viktigt att man skiljer på vem man tar in och när? Är det en sättningsutredning som ska gör
    Läs mer

   Begreppet stödkonstruktioner

   Det finns många olika typer av stödkonstruktioner. Detta enligt geotekniker jag jobbar tillsammans med. Dock är inte alla tillgängliga för sättningar.
   Här är ett urval av olika stödkonstruktioner som används för att säkra markens stabilitet.

   • Spontar
   • Stödmurar
   • Pålar
   • Kalkpelare
   • Geopolymer
   • Stenar i torv
   • m.fl.

   Grundförstärkning – vad är det?

   En grundförstärkning är ett begrepp som ofta används för renoveringar av sättningsskador. Begreppet indikerar att man endast stärker grunden på de ställen som har uppkomna skador och inte åtgärdar hela grunden. Det gör att begreppet ofta är synonymt med geopolymermetoden.

   Åtgärdad sättning eller förebygga sättning

   sättningsskador
   Det är två olika frågeställningar. Hur du undviker sättningar för nyproduktion och vad du ska göra om du har ett befintligt hus med sättningar.

   De stora problem vi har i Sverige med sättningar beror till mångt och mycket på en blandning av olika faktorer

   • okunskap om nödvängigt underarbete för grunden med olika skikt som ansvarar för olika delar av grundlösningen. Man har ofta inte lagt ut makadam eller dräneringsgrus som dränerande material.
   • otillräcklig hänsyn tagen till grundläggningsdjup och bortförsel av matjord och annat tjälfarligt material

   Åtgärda Sättningsskador

   Om du har en befintlig grund och ett hus som visar tecken på sättningar; sprickor i fasaden, lutande golv eller kärvande dörrar och fönster t.ex., behöver du agera för att komma underfund med varför sättningsskadan/-skadorna har uppstått.

   Olika metoder att åtgärda din sättningsskada?

   De två stora metoderna att åtgärda en sättning är följande

   Grundstabilisering och markstabilisering mha geopolymer

   Geopolymer är en vanlig metod för grundförstärkning och markstabilisering. Genom att spruta in flytande polymerer som expanderar in i håligheter och sedan binder samman porös mark och på så sätt stabiliserar grunden.
   Geopolymeren är i sig också otroligt stark och har hög bärande förmåga.

   Beroende på hur markens beskaffenhet är och hur stor sättningen är så behövs det olika mycket material när man ska utföra mark eller grundförstärkningen. Har man mycket dålig undergrund eller marken under undergrunden (dvs makadam mm är bra men marken under är dålig).
   Då kan man få lägga två olika nivåer av geopolymerer vilket såklart driver mängden material och därmed blir projektet dyrare.

   Om jag förstått det rätt efter diskussioner med geotekniker så lämpar sig bara geopolymer i områden där man har gynnsamma markförhållanden. Jag har tillgång till oberoende geotekniker. Min åsikt är att du alltid bör utgå ifrån att geopolymeren bara stoppar sättningen temporärt.

   Metoden bygger på att man förstärker marken där sättningen uppkommit. Man fäster alltså inte upp byggnaden utan återställer markens förmåga att bära upp ert hus. Geopolymeren har mycket hög bärkraft och man syftar till att stärka upp marken under de bärande konstruktionerna som från början är byggda för att bära upp huset.

   Fördelar
   Fördelarna med geopolymertekniken är

   • Geopolymermetoden är en smidig metod som löser det uppkomna problemet där och då. Dvs grundförstärker, markförstärker lokalt där så behövs
   • I kommersiella lokaler behöver man också inte flytta ut för att genomföra åtgärden.

   Nackdelar

   • Du löser det uppkomna problemet. Du framtidssäkrar dock inte hela huset och det är en klar nackdel. Så jag rekommenderar alla att genomföra en sättningsundersökning innan du genomför denna åtgärd.
   • Geopolymer fungerar bara om du har markförhållanden i området som tillåter dessa. Hus byggd på dåliga lerjordar är som jag förstår inte lämpliga att använda geopolymer för. Och lerjordar är en vanlig jord för sättningsdrabbade hus. Då kan det bli svårt att utföra grundförstärkning med denna metodik. Geotekniker kan dels se jordens sammansättning via geokartor och liknande eller så gör man faktiska markundersökningar för att säkerställa exakt vilka förhållanden som råder.

   Här är frågor och svar om sättningar där man frågat om just geopolymer.

   • Marksättning torpargrund, åtgärd?
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke! Köpte ett hus med torpargrund, byggt 1910, för 8 år sedan. Det var mycket fukt från marken då huset
    Läs mer
   • Sättning fortsätter trots geopolymer
    Hej, jag har en sättningsskada på min villa på gavel/hörn och för några år sedan anlitade jag ett företag ****** som genom sin metod (geopolymer) fick det att stanna upp. Dessvärre så är vi nu utanför garanti för detta och sättningen fortsätter så ja
    Läs mer
   • Är geopolymer detsamma som flytspackel ?
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Vi har en större fastighet på Värmdö som har problem med sviktande golv i bottenvåningen..nu undrar jag öve
    Läs mer
   • Skador från geopolymer
    Hej, hur mycket skador kan jag förvänta mig när sättningsskada ska lagas med geopolymerer? Jag hade förväntat mig att vissa sprickor kunde uppstå men nu har klinkersgolvet i källaren ”rest sig” och jag befarar att bottenplattan har spräck
    Läs mer

   Grundförstärkning – vad är det?

   Pålning av befintligt hus

   Jag har åsikten att du kan använda båda teknikerna för att lösa din sättningsproblematik. Men eftersom pålning är dyrare och inte alltid möjligt pga grundkonstruktionen (grunden måste bära mellan pålarna) så brukar jag rekommendera att man inleder med att se om geopolymer är den teknik som man kan börja med att titta på.

   När man har riktigt lerig mark är detta ofta dock enda valet. Då kan geopolymeren inte riktigt få fäste utan expanderar undan marken som jag förstår det. Därmed är pålning enda raka.

   Frågor och svar om att påla vid lerig mark
   Här är de frågor jag fått historiskt om sättningar vid lerig mark där pålning är min rekommendation.

   • Pålning av befintlig byggnad
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Kan en befintlig husgrund stärkas upp med pålning från utsida då krypgrund är för låg att komma in med maskiner
    Läs mer

   Fördelar:
   Fördelarna med pålning för att rätta det uppkomna problemet

   • Huset står efter pålningen, åtminstone i teorin, på stabil grund efter detta ingrepp och den största fördelen är således att man med denna metod framtidssäkrar fastigheten från sättningar i framtiden. När man pålar är det viktigt att man pålar hela fastigheten då man ”fäster” byggnaden i marken eller berget.
   • Metoden är väl beprövad
   Anledningen att metoden är så dyr, om man vill framtidssäkra konstruktionen, är att 1) det står ett hus där du vill påla och 2) hela huset behöver pålas.

   Nackdelar:
   Som jag ser det finns det ett antal saker man ska känna till med pålning.

   • Som med allt annat så är priset ofta i förhållande till effekten. Pålning är dyrt. Det är den största nackdelen tycker jag.
   • Om pålningen bara utförs i en del av fastigheten riskera man att den andra delen som inte är pålad med tiden kan börja röra på dig vilket ger samma typ av skador ni har idag.
   • Kontrollera också så att er grunden håller för att ta upp krafterna från pålarna om marken under huset skulle sjunka ytterligare för att hålla huset. Pålarna gör också att grunden genom konstruktionen gör grunden måste vara fribärarande mellan dessa pålar. Är inte plattan dimensionerad för det så kan man få problem ändå med sättningar. För att avgöra detta behöver ofta en konstruktör bli inblandad. Krypgrunder som anlagts med mindre krypgrundselement bär exempelvis inte mellan pålarna. Då är pålning inte möjligt mig veterligen utan att först gjuta så hela grunden håller ihop. Detta blir dyrt mig veterligen.
   • Pålning stör mycket så man behöver i regel flytta ut under tiden man genomför pålningen (gäller framförallt kommersiella lokaler)

   Grunden måste bära över pålarna

   En grund som byggs och som ska pålas behöver konstrueras så att husgrunden bär mellan pålarna. Beroende på grundteknik så behöver man tänka annorlunda. Betongplattan måste bära mellan pålarna, och det behöver även krypgrunder. Därför fungerar inte krypgrunder med ”korta” grundelement. Man behöver därför använda rätt dimensionerade balkar som bär upp huset över pålarna.
   Är inte grunden dimensionerad för detta så kan man få problem ändå med sättningar. För att ta fram en pålplan så anlitar man ofta en konstruktör.

   Relaterade frågor

   • Geotekniker att kontakta
    Hej Micke, stort tack för din grymt bra site! Vi fick ett tips av dig att kontakta AWER för att ta tag i våra sättningsproblem och att titta på en lösning med att påla vårt hus. Dessvärre har vi efter ett initialt gott bemötande väntat på en offert o
    Läs mer
   • konstruktionsritning pålplan
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, vi måste pga dålig bärighet i mark påla våran villa (markyta ca 140kvm). Förutom tips på pålfirma behöver
    Läs mer
   • Offert på pålning av gammal husgrund
    Hej Micke, Jag behöver hjälp med att stabilisera min husgrund från 1926. Jag har haft en firma ute för på besiktning igår och kommit fram till att deras geopolymermetod ej fungerar! Jag kommer att behöva påla grunden var vad vi kom fram till, tacksam
    Läs mer
   • Korrigera sättning med pålning
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke! Jag har tidigare varit i kontakt med dig ang. en sättning i vårt 30-tals hus. Det är 1½ plan med käl
    Läs mer

   Räta upp huset?

   När ett hus sätter sig så lutar det ofta i någon ända. Då vill man räta upp det. När man använder begreppet att räta upp ett hus kan man mena en grundförstärkning. Men det kan också vara metoder som använts tidigare såsom att lyfta hus med hydralik och liknande. Detta är en metod som jag tyvärr inte känner till så mycket mer än att man med domkraft lyfter huset och reglar upp det. Det lämpar sig mer för förmultade bjälklag som ska ersättas eller liknande, snarare än att stabilisera en grund som satt sig. Men här är jag novis ska sägas.

   Vilken metod rekommenderas?

   Det beror på är det enda svaret man kan ge. Man bör kontakta en oberoende part om man får tag i en sådan.
   Jag står i kontakt med obeoende geotekniker som jag menar är bättre lämpade än mig på att klargöra orsaken till sättningen och därefter också önskad metod.

   • Sättningsskada geoteknisk undersökning förslag
    Hej Micke, Vi har efter den torra sommaren fått en sättningsskada mellan en gammal del av huset och en tillbyggnad från ’82. Vi förstår att vi bör börja med att göra en geoteknisk undersökning. De verkar utföras med olika metoder (probing eller borrk
    Läs mer
   • Geopolymer eller traditionell pålning?
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke, Vi har kraftiga sättningar i vårt hus från 1932. Huset är delvis pålat (1989 av en tidigare ägare).
    Läs mer

   Bygga till – lägga ny grund jämte befintlig grund

   Om du ska bygga till måste du vara säker på att den nya grunden passar ihop med den gamla. De båda grunderna förhållanden kommer påverka varandra och kan bidra till sättningar. Det är framförallt viktigt att källarväggen mot tillbyggnaden ses över så den klarar lasterna från husets tillbyggnad, speciellt om tillbyggnaden läggs i eller ovan marknivå (se tillbyggnad med hög sockel här). Om även tillbyggnaden har en källare är detta ett mindre problem.

   Här är frågor vi har fått in till oss rörande tillbyggnader och sättningar.

   • sättning på tillbyggnad
    Hej, Står i valet och kvalet om att köpa fritidshus. Huset är i ok skick, byggt på 70-talet. En tillbyggnad har gjorts (duschutrymme) för snart 20 år sedan. Tillbyggnaden har sättningsproblem där ena gaveln har sjunkit och det syns tydligt i skarv me
    Läs mer
   • Uterum på altan antal plintar
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke! Ska bygga uterum på befintlig altan med måtten 5x3m. Utrymmet som uterummet upptar kommer bäras upp
    Läs mer
   • Sättningsskador på ombygnasjon klar 2017
    Hej. Vi har ett hus vi köpte i Februari som är påbyggd till en ny villa. Den har olika bekymmer och problem med grunden/pelarna som huset står på. Vilket nu börjar även ge sättningsskador. Jag söker alla råd vi kan få om hur och på vilket sätt vi ska
    Läs mer
   • Sättning då tillbyggnad sjunker
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke Vi har köpt ett hus byggt 1906. För ca 30 år sedan byggdes en tillbyggnad i anslutning till sidan av
    Läs mer

   Tillbyggnader – att tänka på när man ska bygga till och lägga en ny grund jämte befintlig grund?

   Först måste den befintliga grundens konstruktion och förhållanden klargöras. Sedan ska en ny geoteknisk undersökning göras för att räkna på de nya krafterna som marken runt den gamla grunden kommer utsättas för. En konstruktör bör anlitas för detta.

   Men det viktigaste är ändå att den nya tillbyggnadens laster ner i grunden inte ”hänger” på den befintliga grunden. Det kan den befintliga grunden klara om man ex. har en källare med rätt konstruktion. Har du exempelvis väggar som stöttar upp den vägg där tillbyggnaden sker så kan en befintlig källare klara av det. Men risken är stor att du får sprickor inne i källaren i det befintliga huset om du hänger upp en husgrund på källarväggen. Det man istället skall göra kan du läsa om här.

   Om marken runt den befintliga grunden är dålig och detta inte utreds ordentligt kan sättningsskador uppkomma. Det är förstås viktigt att markentreprenören följer antagna föreskrifter.

   Förebygga Sättningsskador

   Att vid nyproduktion förebygga sättningskador är betydligt billigare än att åtgärda befintliga hus. Exempelvis pålning kostar mycket mer att utföra efter att ett hus väl står på plats.

   Om du ska bygga ett nytt hus och lägga en helt ny grund har du möjlighet att göra allt rätt från början. Se till att jobbet görs fackmannamässigt för bra resultat.

   Vad ska du tänka på för att undvika sättningar när du lägger en helt ny grund?

   En geoteknisk undersökning ska genomföras om markförhållandena är oklara. Detta för att klarlägga vilka markförhållanden som gäller i området. Vid en geoteknisk undersökning borrar man håll i marken på ett antal platser i området som ska undersökas. Med hjälp av borrprover (cylindrar med jord) analyserar man vilken typ av mark som finns under översta marklagret. Därefter analyseras sammansättningen av marken och hur den kan komma att påverkas av tryck ovanifrån, i det här fallet en husgrund.
   Om det finns anledning att tro att det finns andra problem som t.ex. markradon gör man en utökad geoteknisk undersökning just för detta.

   Med hjälp av den geotekniska undersökningen ska en konstruktör räkna ut hur grunden ska anläggas. Det är viktigt att markentreprenören följer de föreskrifter som gäller vid grundläggning. Dessa föreskrifter finns att hitta i boken ”Markama” som finns att köpa hos Svensk Byggtjänst, http://byggtjanst.se/tjanster/ama/fackomrade-hus/

   Övriga frågor och svar om sättningar i befintligt hus

   Här har vi samlat övriga frågor från besökare som rör sättningar.

   • Åtgärda sättningar i plintgrund med otillräcklig bärighet
    Hej! På grund av sättningar har vi genomfört en statusbesiktning och fått vår dom. Den säger att husgrunden har otillräcklig bärighet för ungefär halva huskroppen (ca 100m3). Det är plintgrund i sluttning och som besiktningsmannen upplyste oss är i ”
    Läs mer
   • Sättning husgrund och lutande betonggolv
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke! Vi har ett hus byggt 1976 där baksidan ligger källare under mark och framsidan av huset igillestuga
    Läs mer
   • Skapa ny gemensam platta
    Hej! Vi har köpt ett hus på ca 130 kvadrat som står på gammal sjöbotten som består av stenar i varierande storlek, sand och lera. 60 kvadrat har en gammal torpargrund (från 60-talet) och 70 kvadrat har en oisolerad betongplatta (från 70-talet). Vi sk
    Läs mer
   • Sättningar, lutande golv. Sprickor i mur, torpargrund
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Vi behöver hjälp att bedöma vårat hus som vi upplever fått sättningar. Det vi är oroliga för är en sättning. Sy
    Läs mer
   • sättning på tillbyggnad
    Hej, Står i valet och kvalet om att köpa fritidshus. Huset är i ok skick, byggt på 70-talet. En tillbyggnad har gjorts (duschutrymme) för snart 20 år sedan. Tillbyggnaden har sättningsproblem där ena gaveln har sjunkit och det syns tydligt i skarv me
    Läs mer
   • Tips på sättnings konstruktör
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke, Såg för några månader sedan att dörrarna på bottenplan på min villa har börjat kärva. Till en början
    Läs mer
   • Sättning eller laster i övervåning
    Hej Micke, Jag är inte säker på om det rör sig om sättningar eller om det kan vara så att det är nya laster i min övervåning eller kanske vibrationer. Jag tyckte jag läste på din hemsida om någon form av start-check som sen kunde leda till rätt fördj
    Läs mer
   • Reparera sprickor vid dränering
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, Jag ska påbörja en dränering hemma i närtid. I samband med det vill jag att eventuella sprickor i grunden
    Läs mer
   • Hjälp med att fixa sättningsskador
    Hej Micke! Vi misstänkte för ett tag sedan att vi hade sättningsskador i vårt hus och tillsatte därför en utredning där vi tog in en objektiv firma. Då fick vi som svar att så var fallet. Jag vänder mig till dig och undrar om du vet en duktig firma/e
    Läs mer
   • Sättning i husgrunden
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej! Har drabbats av sättning i husgrunden och skulle behöva hjälp att identifiera och ev åtgärda detta Vänlige
    Läs mer
   • Stor spricka i källarvägg
    Hej Micke! Jag har efter att rivit ut en gammal bastu belägen i källaren upptäckt en väldigt stor horisontell spricka i källarväggen. Betongen lossnade helt när jag petade på sprickan och armeringen blottades. Armeringen smular i princip sönder när m
    Läs mer
   • Sättning i plintgrund, gammalt fritidshus
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Jag undrar om jag kan få lite råd om hur jag ska göra med en sättning i ett gammalt fritidshus som är byggt på
    Läs mer
   • Sättningar i 6 år gammal platta.
    Hej! Vi byggde till på en villa från 1948 med källare. Den gamla delen har satt sig färdigt i leran. Den nya delen är gjuten platta på mark, 50 cm markfrigolit med ca 40 cm 8-16 makadam lagd på fiberduk efter att jordlagret tagits bort. Sedan ligger
    Läs mer
   • Geotekniker att kontakta
    Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej Micke, stort tack för din grymt bra site! Vi fick ett tips av dig att kontakta AWER för att ta tag i våra s
    Läs mer
   • tjäle spräckt innerväggar efter 27 år
    Hej Micke .Har två stugor ena 5år den andra 28 år som står på torpargrund typ lekablock.Förra hösten byggde fiskeriföreningen en damm som höjde sjön 30-40 cm.och vi fick kälskador på båda stugorna. har du någon förklaring/kunskap om detta..Tack./Kenn
    Läs mer