Dränera utan att gräva

Detta är en äldre artikel som finns kvar av historiska skäl. Jag är inte säker på att ”dränera utan att gräva” fungerar så väl längre. Jag har fått lära mig från entreprenörer jag litar på att resultatet beror väldigt mycket på om betongen leder ström väl. Om man inte är säker på att ens källare har bra betong som leder ström väl så bör man utföra normal dränering. Svensk betong som använts i äldre hus leder ström dåligt. Vet inte varför svensk betong leder så dåligt. Jag säger inte att det inte fungerar, bara att jag har entreprenörer jag litar på som haft stora problem med metoden. Inte att metoden alltid strular.

Vi följer noga husgrunder och allt där till. Sedan ett par år har en teknik dykt upp som bygger på att man dränerar innifrån och inte utifrån – vilket kan låta lite magiskt.

Det som kan vara problemet med vanlig dränering är att dräneringen med traditionell teknik inte är tillräcklig eftersom fukten även kommer från marken underifrån, och inte bara från väggarna och nederbörden. Detta kan man kalla för markfukt.

Normal dränering hjälper främst för vatten som kommer som nederbörd och kommer i kontakt med källarväggen. Men i vissa fall är det svårt att komma åt vattnet underifrån och då är det inte säkert att den traditionella dräneringen är tillräcklig.

Tekniken är ombestridd ska sägas. Det pågår ett krig mellan framförallt villaägarna (stöttat av isodrän) och de företag som installerar denna typ av dränering om huruvida denna teknik fungerar eller inte.

Fördelarna sägs vara

  • Installation är snabb jämfört med vanlig dränering
  • Systemet torkar ut väggar och golv
  • Systemet skapar snabbt resultat – ofta ett mätbart resultat på under en månad
  • Systemet brukar leverera garantier – annars pengarna tillbaka
  • Kostnaden för systemet brukar hamna på under halva priset jämfört traditionell grävbaserad dränering
  • Systemet appliceras från insidan av källaren så du får ingen förstörd trädgård

Systemet är som sagt ombestritt och jag vet idag inte hur man ska ställa sig till tekniken. Jag vill därför ha in feedback från Er som använt tekniken.
Det stora bolag jag frågade om denna teknik gick i konkurs nyligen. Därför är det för mig inte en teknik jag kan ge några råd. För min del kan jag därför inte uttala mig om denna.
Ge mig feedback längst ner på denna sida om du har några funderingar kring detta.

Fukten tränger in underifrån där lasterna är störst

Husgrunder tar upp laster via kantbalken och på de delar i betongplattan som bär upp huset såsom bärande innerväggar. Grunden vilar således mer på marken under kantbalken och kring de områden i huset som bär upp laster, såsom hjärtväggarna. D.v.s. de väggar som är bärande. Dessa trycks ner mer mot marken än övriga huset och där brukar således fukt tränga upp. Att dränera väggarna hjälper således inte säkert mot denna fukt.

Hur fungerar ”dränera utan gräv” teknologin

Istället för att gräva upp marken vid källarytterväggen så appliceras en teknik från insidan. Det man gör är att man använder ett system som ändrar laddningen i vattenmolekylen från negativ till positiv.

När ”fukten ” är positiv vandrar den helt naturligt mot kontakt med jord. Så beskriver de företag som jobbar med denna tekniken.

Så blir källare torr

Kapillärsugande fukt kommer mest från undersidan av grunden och sugs upp i väggarna, därför är det inte särskilt effektivt att gräva längs väggarna för att bli av med fukten. Man kan ju inte gräva under huset, tyvärr. Många har vattensjuk mark under huset vilket gör att dränering inte alltid hjälper är då argumentation för denna tekniken enligt leverantörerna.

Systemet trycker även ut fukt underifrån

Installationen av elektrodslingan sker oftast ca 3 cm ovan golv längs insidan av ytterväggarna.
Signalerna från elektroderna går drygt 2m dvs. hela väggen upp och ut i golvet. Systemet installeras även i bärande hjärtväggar där det är vanligt fukt sugs upp om man har problem med fukt underifrån.

Beklädda väggar kan vara ett problem

Om det är klädda väggar på insidan och huset är ca 40 år gammalt så är det vanligt att de är reglade med träreglar och att man inte putsat insidan av den murade väggen. Detta är en sk. riskkonstruktion och den enda riktiga rekommendationen är att riva de trä reglade väggarna.
Om det då visar sig att murstenen inte är putsad på insidan, vilket den bör vara så är vår rekommendation att puts den. Detta brukar man också utföra samtidigt som man installerar systemet. Fördelen med putsningen är att man då ofta döljer hela installationen.
Tänker man regla upp väggen igen men då med stålreglar så räcker det med att putsa så högt upp som fukten har vandrat. Detta bara för att systemet ska få hjälp via putsen att skicka signalerna. Men det är givetvis bäst att putsa hela väggen.

Hur lång tid tar installationen?

Installationen utan tilläggsarbeten puts etc. tar cirka en dag.
Efter installationen så sker det normalt en kontrollmätning inom en månad. Om resultatet inte blir någon förbättring så behöver kunden normalt sett inte betala. Så var principen för de bolag vi kontaktade när denna artikel skrevs från början (maj 2015).

Min rekommendation

Eftersom flera företag jag konsulterat med frågor rörande dränering utan att gräva gått i konkurs så blir jag lite fundersam. Jag säger absolut inte att det inte fungerar, inte heller att det fungerar.

Men jag har inte fått feedback till mig så jag kan säga bu eller bä i frågan. Ingen har kontaktat mig och varit arg på tekniken. Jag har inte heller fått någon feedback om det motsatta. Fortsättning följer om marknaden vill – annars lär nog denna teknik dö ut.

Har du erfarenhet från tekniken – kontakta mig – jag vill vet veta mer

Har du erfarenhet av att dränera på detta sätt. Har du postitiva eller negativa erfarenheter av denna typ av dränering – meddela oss det här.