När det kommer till att dränera källaren eller husgrunden så är materialpaketet en viktig del.
Den viktigaste delen i dränering av källare är dräneringsskivan.
  • Vilka typer av dräneringsskivor och materialpaket för dränering av husgrunder finns det
  • Hur fungerar de?
  • Vad kostar de?

Val av materialpaket och dräneringsskiva

Olika materialpaket för dränering av husgrunder har olika strategier. Idag är isodrän marknadsledande.

  • Isodrän: Strategin med en isodrän skiva är att den inte ska vara helt kapillärbrytande. Med andra ord så släpper skivan in vattnet in i skivan för att där transporteras bort genom att vattnet leds ner i dräneringsskivan. Dessutom tillåts fukt att vandra inifrån väggen och ut där isodränen sedan leder bort vattnet. Isodrän består av stora cellplastkulor som gjuts ihop till en dräneringsskiva. Denna skiva tillåter fukt att vandra utifrån och in i dräneringskivan där vattnet sedan ska ledas bort. Materialet gör också att dräneringsskivan kan föra bort fukt som vandrar inifrån källaren eller husgrunden och leda bort denna.
  • Kapillärbrytande dräneringsskivor: De som har källare kan nu också välja att använda helt kapillärbrytande dräneringsskivor. Strategin är i detta fall att helt bryta vattnets möjlighet att nå källaren och grunden. Dräneringsskivan är således kapillärbrytande. För att kunna transportera bort fukt och vatten som eventuellt skulle behöva transporteras inifrån källaren och ut genom källarytterväggen så har dräneringsskivor av detta slag oftast försetts med en spårad yta. Därmed kan vattnet transporteras ner i spåren i dräneringsskivan och nå grundens dräneringslösning med dränerande material och dräneringsrör.

Dräneringsskiva är en del i ett komplett paket

När man ska dränera en husgrund är det viktigt att tänka på att få till en bra helhetslösning.
Man vill undvika att marken runt källaren och källargrunden i sig blir blöt och fuktig av fukt. Fukten härstammar från både markfukt och den fukt som kommer i form av nederbörd. Det man således behöver göra är att

  • ersätta lera och jord som binder fukt med dränerande material , typ singel, grov sand eller makadam.
  • lägg ut dräneringsrören i botten av dräneringen
  • applicera en dräneringsskiva utanpå källarväggen
  • utanpå dräneringsskivan applicerar man en fiberduk

Positiva effekter av en dräneringsskiva
1. Dräneringsskivan skyddar mot fukt.
2. Dräneringsskivan isolerar din källare utifrån. Det får effekten att du får en bebolig källare.

Vad kostar dräneringsskivan

Det finns olika olika faktorer som påverkar priset mycket kring dräneringsskivor.
1. Leta tillverkare online: Ju fler mellanhänder som finns mellan tillverkaren av en produkt och dig som slutkonsument, desto dyrare blir produkten. Det gäller således att ha så få mellanhänder som möjligt. Om du köper en dräneringsskiva från en byggmaterialhandlare jmf med tillverkaren direkt så betalar du för lagerkostnader för skivan, transportkostnader av skivan till lager. Dessa kostnader är ansenliga eftersom cellplast är väldigt skrymmande. Dessutom betalar du för personal som arbetar i affären och på lagret, administrativa kostnader och overhead för huvudkontor, ekonomi, IT etc etc etc. Det är därför den billigaste byggmaterialhandlaren står sig slätt prismässigt mot en tillverkare som säljer direkt till slutkonsument. Jaga därför lite själv med exempelvis google eller liknande och du kommer bli belönad. Det gäller alla byggmaterial, inte bara dräneringsskivor.
2. Tillverkningskostnader: När man tillverkar cellplast använder man polystyren som man blåser upp med luft och sedan fogar samman till cellplastskivor. De små kulorna som bildar skivan är ganska små och skivan blir mycket tät, dvs den släpper inte igenom något vatten. Tittar man på isodrän och pordrän så består de av stora cellplastkulor. Vi anser att tillverkningskostnaderna för själva materialet som ungefär samma, med undantaget att cellplastskivor kan tillverkas i högre volymer och därför borde ha en något lägre tillverkningskostnad.
3. Starka varumärken: Ibland betalar man som konsument en hel del för varumärket. Dels har du marknadsföringskostnaderna som år ganska höga för varumärken som vill synas i medier, TV och ha frontplats hos byggmaterialhandlarna. Men du har dessutom situationer när konsumenter är beredda att betala väldigt mycket för att konkurrenterna är mindre kända. I fallet med isodrän och pordrän kan vi inte avgöra om det är detta som gör att dessa skivor är så mycket dyrare än konkurrenterna? Men tittar man på priset så motiverar inte tillverkningskostaden skillnaden mellan de olika dräneringsskivorna.

Varför väljer många att dränera om sin källare

Det är många som väljer att dränera om sin källargrund. Det finns flera trender som gör att man vill renovera sin källargrund.

Använda källaren som boyta: Många betalar idag mångmiljonbelopp för hus i våra storstäder och det är därför lockande att inreda källaren så att man kan använda källaren till annat än att bara förvara saker. Man vill renovera upp källaren så man få ett lyxigt badrum exempelvis.

Fuktproblem i källaren: Många villaägare har fuktproblem i källaren och det är ett problem som man känner nästan med ens egna sinnen utan tekniska hjälpmedel. Ofta ljuger nämligen inte den mycket avslöjande doften av fukt och mögel. Känner man sig minsta osäker bör man göra en fuktundersokning. Man kan faktiskt gora en fuktundersökning själv genom att köpa en billig fuktmätare.

Det är framförallt av dessa skäl som man vill renovera om källaren.