En krypgrund som har fuktproblem behöver ofta åtgärdas. Beroende på omfattning av problemet och hur långt gången skadan i krypgrunden är så kan olika insatser behövas. Det kan dels röra sig om en sanering för att återställa krypgrunden till ett bra skick, men sedan också införa en förbättring av miljön inne i krypgrunden som gjort att fuktproblem och mögel kunnat uppstå.
Krypgrunder är även mer känsliga för andra grunder för exempelvis högt grundvatten.

Navigera enkelt i artikeln med internlänkar

Här nedan finner du länkar som du enkelt hjälper dig att navigera runt i artikeln.

Vanliga problem i en oisolerad krypgrund

En oisolerad krypgrund kan få många problem med framförallt fukt. Det kan vara något av följande problem eller en kombination av dessa som du som husägare märker av direkt eller indirekt

 • Dåliga syllstockar
 • Fukt i krypgrund på betongbjälklag
 • Vatten i krypgrund intill och på berg
 • Mögel på bjälklag
 • Bjälklag som ruttnat
 • Mögel i blindbottenskiva och isolering
 • Höga fuktkvoter i trossbotten
 • Dåligt isolerade bjälklag
 • Otillräcklig dränering

Luftfuktigheten viktig

När luftfuktigheten är hög ska man vara extra noga med sin krypgrund, och då speciellt när det kan bli väderomslag från varmt till kallt, intradag. Det är då det kan ansamlas kall luft i krypgrunden, och sedan kommer det in varm luft i krypgrunden som möter den kalla luften. Då kan fukt fällas ut.
Speciellt sensommar kan detta uppstå har det visat sig. Men Sverige har fått ett fuktigare klimat generellt senaste åren har jag fått berättat för mig av proffs jag pratat med.

Ventilationen viktig

Har man otillräcklig ventilation så ökar också det risken för att luften inne i krypgrunden inte får en tillräcklig omsättning. Därmed uppstår temperaturskillnader oftare och träbjälklag och annan känslig konstruktion angrips mer regelbundet.
Därför ska man ha koll på sina ventiler i krypgrunden så dessa hålls fria från växter och liknande. Ett annat vanligt fenomen är att hus från 70 och 80 talet nu renoveras och byggs ut. Då är det viktigt att den nya utbyggnaden inte förstör den övergripande ventilationen genom att tex ta bort ventiler där utbyggnaden sker. Dessa måste i såfall kompenseras med annan ventilation.

Har grunden uppvisat problem historiskt?

Har inga större förändringar skett på huset såsom en tillbyggnad och du inte uppvisat problem historiskt så är risken mycket liten att du drabbas i framtiden. Se efter de historiska besiktningsprotokollen och utför även egna okulära besiktningar någon gång per år så ska det vara lugnt.

Har du däremot haft problem historiskt så är det de omvända. Då har du förutsättningar för att problemen ska komma åter om du inte gör något åt detta.

Problem med mögel i trossbotten

Om man har använt organiska material i trossbotten, såsom spånskivor, och du har problem med oisolerade grundbalkar samt dålig ventilation , markfukt mm så kan du få uppkomst av mögel i trossbotten. Om isoleringen dessutom är organiskt (sågspån) så möglar den också lätt. Annars är mineralull vanligare. Den möglar inte i sig, men har en papp på sig som möglar, och den håller dessutom fukt relativt väl.

Frågor och svar om mögel i trossbotten.

Det kan kosta att åtgärda en krypgrund

Det kan kosta att åtgärda en krypgrund som har problem med fukt. Bilden nedan visar ett skräckexempel på en krypgrund där husets fribärande bjälklag av trä angripits kraftigt av mögel och röta.

Renovering av en krypgrund vid fuktproblem
En renovering av en krypgrund syftar till att ta bort fuktproblemet på lång sikt samt att få bort effekten av den uppkomna skadan.

En sådan renovering har flera syften:

 • bidra till en långsiktig fuktsäkring
 • bidra till att lösa de uppkomna problemen med fukt – dvs skadan som uppkommit
 • bidra till ökad isolering med den valda lösningen
Åtgärda krypgrunden

Kostnaden för att sanera och eventuellt renovera en krypgrund varierar kraftigt beroende på omfattningen.

Om skadan och därmed problemet är ringa kan det röra sig om någon tiotusing för att förebygga framtida angrepp.

Men har stor åverkan skett på exempelvis bjälklag kan renoveringskostnaderna bli omfattande och uppgå till 100 000 kr eller mer.

Hus till salu – då uppkommer detta – vad göra?

renovera krypgrund hus till salu
När man ska köpa ett hus så uppkommer ofta vissa typer av problem under säljprocessens gång. Det är ett vanligt dilemma att de potentiella köparna tvingas mitt i köp/säljprocessen ta in offerter på vad det skulle kosta.

Så ett stort tips till dig som säljer:
Låt inte denna information om att ditt hus har problem med krypgrunden komma ut under säljprocessens gång. Om du misstänker att huset har problem med krypgrunden. Gör en ordentlig undersökning, ta in offerter på vad det skulle kosta att renovera så problemet försvinner. Då får alla köpare samma information och kan göra bra beslut som de kan väga in i köpbeslutet. När osäkerheter uppstår så kan husets värde påverkas kraftigt då många inte orkar dra i detta själv. Kan man då servera de potentiella köparna med en lösning så är mycket vunnet.

Frågor och svar om problem i krypgrunden under säljprocessen av ett hus.

 • Fukt i krypgrunden
  Hej Micke, Vi är spekulanter på ett hus som byggdes 1978 med krypgrund med träbjälklag. Huset har en del renoveringsbehov och det följande står i besiktningsprotokollet: ”Vid kontroll av konstruktion i krypgrund uppmättes fuktvärden över kritis
  Läs mer
 • Hus till salu – vad kostar renoveringen av krypgrunden?
  Hej Vi är intresserade av ett hus som är till salu. Dessvärre har det visats att de är nån form av mögellukt i huset och nu tror vi att de är så illa att det är brister i krypgrund som orsakat detta. Min fråga egentligen då är vad kan man tro att de
  Läs mer

Inspektera krypgrunden via inspektionslucka

En förutsättning för att enkelt kunna inspektera sin krypgrund är att det finns en inspektionslucka. Jag har stött på exempel på husgrunder som saknar denna inspektionslucka. Läs då nedan.
Ofta blir detta ett problem ihop med en visning. Då kan du som potentiell köpare inte se hur krypgrunden mår och därmed avstår man hellre än att köpa grisen i säcken. Men låt inte din dröm slås i kras av att huset har dåliga förutsättningar för att inspektera krypgrunden.
Då menar jag att man med inspektörer och duktiga entreprenörer får försöka sätta sig in i problemen som grunden har och buda lite mindre där man får lägga in en slant för renovering i kalkylen. Avtala bort eventuella problem menar jag.

Tricket är väl att veta vad som kan ligga och lura i krypgrunden.

Kontakta mig så ska jag sätta dig i kontakt med experter i ämnet.

Relaterade frågor

 • Besikta krypgrunden – vilken renovering rekommenderas
  Hej Micke, stor tack för en jätteinformativ sida som du bedriver. Vi har precis (för 3 mån sedan) köpt ett hus som är från slutet av 50-talet med en nyare tillbyggnad (`09). Det är en krypgrund under hela huset. Det finns mycket organisk material (ga
  Läs mer
 • Hur undersöka litet kryputrymme
  Har du något tips på vad jag kan göra om jag inte kan krypa in i grunden p.g.a. att det är ”för lågt i tak”? Jag vet egentligen inte om det är några problem med grunden, men jag vill kunna kontrollera det. Jag kommer några meter in i grun
  Läs mer
 • Husgrund torpargrund inspektionslucka saknas
  Mitt drömhus är till salu. Byggår 1885. Men det finns ingen inspektionslucka samt det är för trångt mellan grunden och bjälklaget.. Avstå köp? Ta dit nån med kamera innan köp? Vanlig besiktning utför väl endast fuktmätning? Hittade två ventiler i den
  Läs mer

Inspektera krypgrunden genom filmkamera

Du kan även inspektera krypgrunder genom att gå in med filmkamera ner i krypgrunden. Detta görs ofta för de krypgrunder som inte har någon inspektionslucka och är såklart inte lika tillförligt vid t.ex. en besiktning eftersom man inte kan känna dofter mm.

Du kan också hyra en inspektionskamera ex hos en proffsbutik som har bra kameror. Med den kan man se om det är mikrobiell påväxt.

Relaterade frågor

 • Inspektion av krypgrund med kamera?
  Jag och min sambo håller på att köpa ett hus. Huset är byggt 1929. År 1935 gjordes en tillbyggnad och just tillbyggnaden verkar (tll skuillnad från byggnaden i övrigt( ha krypgrund (det finns små ”ventiler” som tyder på detta). Dock finns
  Läs mer

Ta bort allt organiskt material från krypgrunden

Ta bort allt organiskt material från krypgrunden. Lagring av organiskt material i krypgrunden underlättar för fukten att få fäste i krypgrunden.
Trä är exempelvis ett organiskt material. Det kan var lockande att använda krypgrunden för att lagra överblivet byggmaterial. Detta är inte att rekommendera.

Lägg ut plastfolie i krypgrunden

Genom att applicera plastfolie i krypgrunden så stoppar du effektivt markfukt från att ta sig in i krypgrunden. Detta är mycket bra och enkelt sätt att reducera fukten i krypgrunden. Speciellt bra om du kombinerar denna åtgärd med att lägga isolering ovanpå plastfolien.
Relaterade frågor
 • Lägga plast i krypgrund
  Har du någon seriös firma som kan hjälpa till med detta? mitt hus är från 1959. Hej Anna Jag har kontakt med bolag som är jätteduktiga på fuktproblem i krypgrunder. Men om de bara lägger plast i befintliga krypgrunder vet jag inte. Har skickat dem ti
  Läs mer
 • Plastfolie i krypgrunden
  Hej, Jag har funderat på att lägga makadan och plastfolie i krypgrunden. Jag undrar om det inte räcker bara med plastfolie på jorden eller måste jag ha makadam under? Tacksam för svar MVH Rawaz Hej Rawaz, Till att börja med – har du fuktproblem
  Läs mer

Sanering av krypgrund

En sanering av krypgrunden från mögel kan göras på olika sätt. Tidigare använde man klor men nu finns det skonsammare saneringsvätskor.

Dessa saneringsvätskor appliceras på den angripna ytan ett par gånger för full effekt. Man kan pensla, rolla eller spruta på vätskan.
Då dör mögelsvamparna och du får kvar en påväxt som är steril. Effekten är därmed uppnådd men många vill också bli av med möglet så att man ser om ny mögel uppkommer. Efter ett dygn ungefär kan du sedan ta bort de kvarvarande resterna från mögelangreppet med en skurborste och eventuellt lite vatten (eller liknande).

Det ska sägas att en sanering i sig inte löser det grundläggande problemet med fukt i krypgrunden.

Gjuta igen krypgrunden till en platta på mark

Det finns en metod för att åtgärda krypgrunden som är lite mer långtgående. Detta gäller framförallt för ICKE ISOLERADE krypgrunder.
Det är att gjuta igen som krypgrund så det blir som en platta på mark. Fördelen med denna metod är att den för gott tar bort oron för fukt i krypgrunden genom att grunden nu inte har ett kryputrymme. Nackdelen är att ingreppet är ganska omfattande så du kan eventuellt inte bo i huset under tiden detta ingrepp pågår.

Läs mer här.

Konvertera uteluftsventilerad till inneluftsventilerad

Detta är något som endel vill göra. Dvs ventilera krypgrunden med inneluft istället för uteluft och därmed höja temperaturen i grunden. Det inbegriper även en igensättnning av ventiler mm. Detta är inget jag har kompetens om idag men det går säkert.

Dränering av husgrunden

Alla husgrunder behöver en bra dränering. Det gör man genom att gräva ut längs med husets grund och dränera om marken och applicera ett materialpaket som ökar isoleringen av husgrunden samt möjliggör effektiv borttagning av markfukt. Jordmaterial som binder fukt avlägsnas och ersätts med sand eller makadam som släpper igenom nederbörden.

Krypgrundsavfuktare

En krypgrundsavfuktare gör just en sak, avfuktar krypgrunden och skapar därmed ett bättre klimat i grunden.
Nackdelen är elförbrukningen och faktumet att du nu har ett underhållsobjekt i grunden. Dvs den behöver service och support.
Läs här vår artikel om krypgrundsavfuktare.

Markisolering och plastfolie

Denna typ av renovering innebär att man tillför en isolering till konstruktionen som syftar till att göra krypgrunden varmare och därmed mindre benägen att få problem med kondens/fukt.

Plastfolien är bra för att stoppa markfukten från att ta sig in i krypgrunden.
Isoleringen består sedan av att isolera grundens balkar och sk markisolering. Jag förespråkar markisolering inne i grunden men när man har en avfuktare så är det viktigt att dessa inte kan starta en brand så du får inte ha cellplast i anslutning till denna ifall den blir varm. Det kan man lösa genom att ha krypgrundsavfuktaren upphängd eller att ha en värmebeständig isolering såsom hasopor eller liknande.

Vattenburen golvvärme för krypgrunder

Många vill lägga in golvvärme i sina hus. En krypgrund skiljer sig från en gjuten betongplatta eftersom dessa är byggda på träbjälklag och då ligger normalt inte golvvärmen ingjuten som i en betongplatta. Det finns dock golvvärmesystem som är speciellt utformade för att passa på träbjälklag. Dessa golvvärmesystem fördelar ut värmen via plåtar istället för att fördela värmen via betongen.

 • Vattenburet värmesystem på trossbotten
  Hej Vi undrar om det är lönsamt att byta till vattenburet värmesystem i vårt hus som är byggt på torpargrund. Vi kommer renovera allt inomhus med ny planlösning o därmed ev byta från direktverkande el till vattenburet värmesystem. Fungerar det. Hur f
  Läs mer
 • Isolera torpargrund för golvvärme
  Tjena Håller på att göra om ett sovrum i ett gammalt hus till toalett och tänkte göra om torpargrunden så det blir golvvärme där. Torpargrunden är isolerad med spån idag och jag undrar därför hur man ska isolera den så att det går att lägga in vatten
  Läs mer
 • Isolera bjälklag befintlig krypgrund för golvvärme
  Hej, jag bor i ett hus med krypgrund från 1989 och har haft/har problem med fukt emellanåt. Skulle det vara någon förbättring om jag isolerade blindbotten med frigolit som idag är klädd med Masonite? Om jag ändå gör en renovering av krypgrunden ̵
  Läs mer

Skydda bjälklaget med hjälp av trossbotten

När du ska bygga ett nytt hus med krypgrund eller vill renovera ett befintligt hus med fuktproblem så finns det några saker att tänka på. Det man framförallt vill göra är att förhindra trossbotten och golvbjälklaget från att bli angripet av mögel och fukt. Och det tredje man vill åstadkomma är att skapa förutsättningar för en husgrund som inte läcker värme. På köpet förhindrar man angrepp av möss och råttor på trossbotten och isolering.

Vad är en trossbotten – även kallad blindbotten?
Trossbotten är den skiva eller material som används som skydd för träbjälklaget och isoleringen mot krypgrundens kryputrymme och som appliceras underifrån upp mot golvbjälklaget sett inifrån krypgrunden. Den har historiskt bestått av skivor av masonit, asfaltsbehandlade träskivor, tryckimpregnerade material (ofta med någon hemsk numera förbjudet gift) eller ibland till och med bara enkla spånskivor.

Trossbotten nu och då
Tidigare har man använt mer klassiska material som trossbotten som ska isolera bort värme, fukt och ljud. Dessa har inkluderat vanlig sand eller lera blandat med träspån och halm. Denna blandning ansågs ha både det ljudisolerande i sanden eller leran samtidigt som man försökte isolera in värmen genom att ha spån eller halm i trossbotten. Numera använder man sig dock av bra mycket mer moderna material som ofta är syntetiska. Ecofiber och cellulosafiber är vanliga material som används i trossbottnar i moderna hus, men man kan också använda moderna varianter av träspån i form av spånskivor eller liknande.

Varför trossbotten?
Eftersom en grund i sig inte ger mycket isolering till huset från kylan underifrån golvet behöver hus något däremellan för att kunna isolera bort kylan och ljuden som kan komma från marken. Marken brukar hålla temperaturer över nollstrecket även på vintern. Trots detta är det en nödvändighet att isolera bort kylan därifrån ,trots att det inte är vidare kallt. Har man en bra trossbotten kan man slippa många irriterande ljud, samtidigt som man kan njuta av ett varmt hus och lägre värmekostnader. Med andra ord bör man tänka på vad man använder för trossbotten innan man är färdig med planerna för sitt nya hus.

Har man dessa frågeställningar i sin kravställning vid renovering eller nyproduktion av en krypgrund så ökar sannolikheten att lyckas med sitt krypgrundsprojekt.

Vanliga orsaker till fuktskador på trossbotten
Det vanligaste problemet med fuktskador på trossbotten är kombination av saker i krypgrunder som gör att man får en fuktkänslig miljö

 • organiskt material i trossbotten (typ spånskiva eller liknande) och bjälklag som mår dålig av fukt. Är dessutom syllen tryckimpregnerad och blir fuktpåverkad kan farliga emissioner uppstå
 • oisolerad krypgrund leder till ogynnsamt klimat pga lägre temperatur i krypgrunden
 • otillräcklig dränering som leder till mer fuktutsatt grund
  • Lösningar för att skapa en fuktsäker trossbotten

   isolera trossbotten
   Den bästa lösningen att komma till rätta med problem i krypgrunden, förutom att isolera via krypgrundselementen, är att hindra fukt från att kunna nå känsliga delar i husets konstruktion. Det man vill skydda är organiskt material såsom golvbjälklag i trä och liknande. Även mineralull som blir blött får mycket sämre isoleringsförmåga vilket gör att det är också en del i konstruktionen man vill skydda.
   Trossbotten är ju till för att skydda golvbjälklaget, isoleringen, eventuella elinstallationer mm. Då är det dumt om trossbotten i sig är den svaga länken.
   En bra trossbotten bör därför uppfylla följande kriterier

   • Köp ett materialpaket från en leverantör som har helhetslösning mot ovanstående problem. I detta materialpaket ska INGET organiskt material förekomma direkt i anslutning till fukten. Trä i alla dess former är fel material att välja som trossbotten, vare sig skivorna är vaxade, oljade eller tryckimpregnerade. Varför utsätta organiskt material för detta när det finns kapillärbrytande material som är bättre lämpade.
   • Skydd mot möss skapas genom att stänga till möjligheterna för mössen att ta sig förbi trossbotten. Det görs enklast genom att använda någon typ av stålnät i konstruktionen.
   • Trossbotten måste bestå av material som INTE möglar och helst vara kapillärbrytande. Cellplast är ett sådant material men det finns även andra alternativ.
   Inköpstips
   trossbotten
   TROSSBOTTENSKIVA
   4,5x550x1200mm, Oorganisk fibercementskiva

   Köp trossbottenskiva oorganskit material (mitt val) hos Byggmax – klicka här

   Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. Läs mer om min policy och hur hemsidan finansieras med bl.a. inkomstlänkar

   Här är frågor och svar om trossbotten i krypgrund.
   • Nya trossbottenskivor i krypgrund
    Hej. Vi ska köpa ett hus som har krypgrund. Fukt upptäcktes för 10 år sedan och de trossbottenskivor som finns i grunden är kraftigt rötskadade. Dock ingenting annat är fuktskadat, ex de bärande bjälkarna. Ett bra dräneringssystem installerades då. F
    Läs mer
   • Isolera grund
    Hejsan Vi har torpargrund som antisimex sa att vi skulle sätta in avfuktare men jag har börjat med att lägga plast och har en fläkt som suger ur luft samt trycker ut. Men min fråga är skulle man inte kunna isolera trosbotten dels för att få mer värme
    Läs mer

   Olika former av isolering av krypgrunden

   När det kommer till att isolera krypgrunden finns det olika delar du kan isolera för att få ett bättre klimat i grunden och även ett varmare golv.

   Isolering av golvbjälklag och en isolerande trossbotten

   Golvbjälklag som isoleras (underifrån) med exempelvis cellplast är inte längre exponerad för fukt. Därmed har man tagit bort problemet med angripna golvbjälklag. Även trossbotten gjord i masonit eller liknande material är direkt värdelöst för att appliceras i fuktiga utrymmen. Där vill man helst ha kapillärbrytande material. Cellplast är kapillärbrytande. Det finns dock även andra icke organiska material som används som trossbotten. Undvik bara trossbotten av organiska material.

   Mineralull är marknadsledande som isolering inne i själva golvbjälklaget.

   Isolera krypgrundsbalken

   En bra försäkring mot fukt i krypgrunden är att vid nyproduktion använda välisolerade krypgrundselement. Om du har en oisolerad krypgrund så är det viktigt att man isolerar utifrån och in. Det kan ibland vara svårt att få fint men med en sk positiv grund kan det bli ganska snyggt. Då slutar krypgrundens balk utanför fasaden. Ytterligare ett alternativ att lösa det kan vara att man även tilläggsisolerar fasaden utifrån.

   Förhindrande av markfukt med markisolering och plast

   Markisolering är ett absolut måste i alla krypgrunder. Det minimerar effektivt markfukt. Det man gör är att man lägger ut 10 cm markisolering i form av cellplast. Får du plats med 20 cm är det ännu bättre. Under markisoleringen kan du placera en plastfilm.

   Då får du två effekter. Du får dels mindre markfukt samt en varmare grund. Mindre markfukt i sig leder till torrare grund. Och totalt sett blir det en win win då den relativa luftfuktigheten (rlf) i krypgrunden mindre ofta eller aldrig når över den kritiska gränsen på 75%.

   Kombinerat med en fungerande dräneringslösning och optimerad ventilation kan detta räcka långt. Räcker inte detta , då får man titta på avfuktningslösningar.

   • Kalla golv krypgrund 70-tal
    Vid bilning inför nytt badrum upptäckte hantverkaren att det uppstått ett glapp mellan betongplattan och isolering under huset. Detta fyllde han upp med lecakulor och betong i blandning. Han sa att anledningen till att vi har kalla golv i vår villa f
    Läs mer
   • Kalla golv isolera krypgrund
    Hej undrar kan man isolera taket under källaren (är Krypgrund) för att får varmare golv inne i huset ? Gammalt hus Tacksam för råd .Mvh Eva Hej Eva , Ja – det kan du absolut. Men jag hade också lagt plast och markisolering på marken dessutom om
    Läs mer

   Nät för att stoppa råttor och möss

   Det är ganska tokigt att ens fundera på att lägga ut råttgift och liknande i krypgrunden. Det finns effektivare sätt att stoppa råttor från att nå upp innanför trossbotten och därmed kunna skada husets konstruktion. Det är en sak om man vill bli av med råttorna. Men vill man bara skydda huset så kan man exempelvis applicera bra nät.

   Konvertera en krypgrund till källare

   Jag förstår behovet med att man vill skapa ytterligare yta under sitt hus. Många vill gräva ur under sin krypgrund för att kunna inreda en källare som gör att man ibland kan bo kvar i sitt hus. Annars måste man kanske flytta för man får inte plats i huset.

   Att genomföra en konvertering av en krypgrund till en källare går säkert men jag rekommenderar det inte och har inte koll på alla detaljer men ta höjd ordentligt för budgeten.

   Här är de senaste frågorna kring detta.

   • Gräva ur krypgrund till källare?
    Kan man (på ett ekonomiskt försvarbart sätt) gräva ur en krypgrund, gjuta nya väggar i underkant (vilket jag antar måste göras i små sektioner) och gjuta golv så att den blir en källare? Hej Anders, Det går säkert men jag tror inte på att konvertera
    Läs mer

   Högt grundvatten påverkar krypgrunder

   grundvatten i krypgrunden
   Just nu är det tider med högt grundvatten. Marken ska genom infiltrering ta hand om väldigt mycket vatten och det får till följd att grundvattnet står högt.

   Högt grundvatten är problematiskt

   Långt ifrån alla områden är drabbade av högt grundvatten. Men om du bor i områden som regelbundet har högt grundvatten så kan du få problem. Problemet är att vattnet är högt överallt.

   Grundvattennivån extra viktig för krypgrunder

   Högt grundvatten i krypgrunden är speciellt problematiskt av flera skäl.

   • grundvatten höjer fuktnivån i krypgrunden. Då finns det risk för fuktskador i krypgrunden på känsliga delar av organiskt material såsom träbjälklag och trossbotten
   • markisolering och plast kan flyta upp och flyttas omkring

   Grundläggning av nya hus i områden med högt grundvatten

   Om du vet att ditt hus kommer byggas på en tomt vars område är känt för att ha högt grundvatten så finns det anledning att höja upp huset en bra bit så ditt hus lyfts upp ur den markzon som har problem. Det kan man t.ex. göra genom att gräva bort matjord och schakta dit dränerande material som bygger upp din undergrund så att den ligger på en trygg nivå ovanför grundvattnet. Gör man detta är det helt ok att grundlägga med krypgrunder på marker som har hög grundvattennivå.

   Frågor om att renovera en krypgrund

   Vi får löpande frågor in till oss om att renovera en krypgrund. Här är de frågor som är relevanta.

   • Renovera bjälklaget under huset.
    Jag vill ha en inspektion av mitt fritidshus i Avesta. Golvet lutar invändigt och jag vet att golvbjälkarna är underdimensionerade. Jag skulle vilja få en offert på vad det skulle kosta att renovera och stärka upp reglarna och isolera underifrån. Hej
    Läs mer
   • Gjuten platta eller fortsatt torpargrund
    Hej Jag är i färd med att renovera en stuga. När vi påbörjade projektet så upptäckte vi en del rötskada. Vi rev då upp golvet och såg att en del måste göras. Vi har fått tips om att gjuta en betongplatta, men även rådet att istället lägga nytt bjälkl
    Läs mer
   • Krypgrund
    Hur ska man isolera krypgrund underifrån? Hej Det är superkomplext om du har en dålig grund (oisolerad). Då behöver man egentligen göra en fuktutredning utifrån dina förutsättningar och börja där. Inget jag är inne på att börja med dock. Men här är e
    Läs mer
   • Vatten tränger upp från krypgrund
    Vatten kommer upp från krypgrunden men inte från väggsidorna, utan några meter från väggarna på några platser..hur ska man göra för att bli av med pölarna avfuktarn hjälper inte mvh Magnus Hej Magnus , Några frågor 1) Är huset dränerat? Jag hade anna
    Läs mer
   • Två frågor om krypgrunden
    Jag läste all bra info på eran hemsida och tänkte ställa två frågor. Vi har en krypgrund byggd på 90-talet med plastad mark. Blindbotten blev för några år sedan tilläggsisolerad med cellplast i dubbla överlappande lager. Allt har godkänts av besiktni
    Läs mer
   • Fukt/luktexperter i Malungsområdet
    Har du någon expert i Malungstrakten? På lukt i lägenhet med krypgrund? Jag har gjort allt enl boken. Hej Leif , Jag har en. Behöver kontakta honom först. Ber honom ringa dig sen. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips
    Läs mer
   • Ojämn och fuktig krypgrund
    Hej, Vi har ett hus från 20- talet som står i sluttning med en hel del ojämnt berg under sig. Vi har dränerat men ändå kommer det in fukt via berggrunden in till en källarvägg. I själva berggrunden ser vi dock inte fukten även fast det borde passera
    Läs mer
   • Konstruktion husgrund fuktproblem återfyllnad
    Hej Micke! Har köpt ett sommarhus med tidigare problem med fukt/fritt vatten i kryprund. Har brutit upp allt, golv, innerväggar, bjälklag och har nu grävt ut cirka 15cm jord och sten i grunden för att kunna jämna till. Tidigare är det åtgärdat med ny
    Läs mer
   • Köpa hus med krypgrund -99
    Hej Micke! Vi ska titta på ett jättefint trähus byggt -99. Det är dock byggt med krypgrund. Det är besiktigat och besiktningsmannen påpeka att där var fuktigt men inte över gränsvärden. Men tyckte att man skulle sätta in en avfuktare. Är det problem
    Läs mer
   • Mögel i blindbottenskiva och isolering ovanpå.
    Hej, Andreas heter jag och är i färd med att köpa ett hus. Vi fick nedslag på krypgrunden av besiktningsmannen, fuktmätaren gav utslag på mellan 16-21, 17 var max enligt honom. Mycket kan jag göra själv, rensa ut och installera avfuktare, problemet ä
    Läs mer
   • Täta sten/betonggrunden – stommen för torpsrgrunden?
    Hej Micke! Vi har en gammal krypgrund som vilar på ett ramverk av sten (15-30 cm) och cement. Ramverket ligger under marknivå. Det finns håligheter i ramverket. Vi har nu grävt ur ner till botten av ramverket. Vi skall lägga ner rör (takvattenavrinni
    Läs mer
   • Hur renovera krypgrund bäst?
    hejsan. hur tycker ni att man ger en krypgrund bäst förutsättningar? vi bor i en enplansvilla med krypgrund, betonghålsten på grundsulor. rektangulär 4 sidor och en hjärtevägg. ingen isolering på insida grundmur, ny plast är utlagd för ett par år sen
    Läs mer
   • Fuktskada i krypgrund
    Hej! Vi har ett litet hus, nyss köpt. Har nu märkt fuktskada i blindbotten särskilt i anslutning till vägg, viss mögelpåväxt mur och ev på mark. Stugan är totalt 41 m2 och skadan lär röra en yta på ca 30 m2. Det syns i ett hörn att vatten runnit och
    Läs mer
   • Värt att besiktiga innan köp?
    Hej Micke Jag står i begrepp att köpa en skogsstuga och är ju inte kunnig i byggkonstruktioner. Det är en gjuten torpargrund direkt på berg och byggt 1954. Bjälklag i trä. Ingen av oss som varit där känner någon konstig doft. Och ser inga fuktskador.
    Läs mer
   • Prisuppgift på renovering av husgrund.
    Troligtvis angripen grund på fritidshus byggt år 1961. Ska göra en besiktning med Anticimex. Vad kan kostnaden bli på en fastighet runt 50 kvadratmeter? Med vänlig hälsning Mimmi Hej Mimmi, Vilken typ av angrepp pratar vi om. Fukt i krypgrund eller f
    Läs mer
   • Alarmerande fuktkvot i trossbotten
    På besiktningsmannens foto ser man värdet 33,4 från en mätning i trossbotten via ett upptaget hål i en garderob. Timmerstomme, byggår 1880, marknära. Ingen info tillgänglig om ev. plasttäckning. Detta gäller ett hus vi är spekulanter på men vi är räd
    Läs mer
   • Mögel på trossbotten i krypgrund
    Hej Vår trossbotten i krypgrunden har mycket tydliga angrepp av mögel (vitmögel?). Har du en bra väg framåt för vad du rekommenderar att jag gör. mvh Tobbe Hej Tobbe, Här är ett antal artiklar som beskriver vilka alternativ du har. Börja här Hur du s
    Läs mer
   • Företag att åtgärda gammal torpargrund
    Hej Vi har ett 100-årigt hus som står på torpargrund där vi den senaste tiden har börjat upptäcka en lukt, möjligen mögel. Vi skulle behöva komma i kontakt med ett företag som kan undersöka och sedan helst också genomföra lämpliga åtgärder för att ko
    Läs mer
   • Åtgärda fukt mögel i bjälklag
    Hej Vad brukar det kosta att åtgärda om golvbjälklag i trä blivit angripet av fukt och mögel underifrån. Fritidshus. 40kvm. Byggt 1971. Torpargrund. Tack på förhand Hej Stefan , Sätter dig i kontakt med entreprenörer som jag fått bra intryck av. De f
    Läs mer
   • Marken sjunker men krypgrunden är pålad
    Hej, vårt hus byggt på 60-talet står på gammal sjöbotten och pålades därför från början och inga sättningar finns i huset. På ytterväggarna i krypgrunden går en sorts grundmur mellan pålarna där det nu uppstått en glipa på 20-30 centimer från marken
    Läs mer