När du ska bygga ett nytt hus med krypgrund eller vill renovera ett befintligt hus med fuktproblem så finns det några saker att tänka på. Det man framförallt vill göra är att förhindra trossbotten och golvbjälklaget från att bli angripet av mögel och fukt. Och det tredje man vill åstadkomma är att skapa förutsättningar för en husgrund som inte läcker värme. På köpet förhindrar man angrepp av möss och råttor på trossbotten och isolering.

Vad är en trossbotten även kallad blindbotten

En trossbotten är något så enkelt som ett utrymme som befinner sig ovanför krypgrunden och mellan golvbjälkarna i en vanlig byggnad. Termen kan låta mer komplicerad än den är, men faktum är att det är något som finns och som hur funnits väldigt länge i alla hus.

Trossbotten nu och då

Tidigare har man använt mer klassiska material som trossbotten som ska isolera bort värme, fukt och ljud. Dessa har inkluderat vanlig sand eller lera blandat med träspån och halm. Denna blandning ansågs ha både det ljudisolerande i sanden eller leran samtidigt som man försökte isolera in värmen genom att ha spån eller halm i trossbotten. Numera använder man sig dock av bra mycket mer moderna material som ofta är syntetiska. Ecofiber och cellulosafiber är vanliga material som används i trossbottnar i moderna hus, men man kan också använda moderna varianter av träspån i form av spånskivor eller liknande.

Varför trossbotten?

Eftersom en grund i sig inte ger mycket isolering till huset från kylan underifrån golvet behöver hus något däremellan för att kunna isolera bort kylan och ljuden som kan komma från marken. Marken brukar hålla temperaturer över nollstrecket även på vintern. Trots detta är det en nödvändighet att isolera bort kylan därifrån ,trots att det inte är vidare kallt. Har man en bra trossbotten kan man slippa många irriterande ljud, samtidigt som man kan njuta av ett varmt hus och lägre värmekostnader. Med andra ord bör man tänka på vad man använder för trossbotten innan man är färdig med planerna för sitt nya hus.

Har man dessa frågeställningar i sin kravställning vid renovering eller nyproduktion av en krypgrund så ökar sannolikheten att lyckas med sitt krypgrundsprojekt.

Inköpstips
trossbotten
TROSSBOTTENSKIVA
4,5x550x1200mm, Oorganisk fibercementskiva

Köp trossbottenskiva oorganskit material (mitt val) hos Byggmax – klicka här

Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. Läs mer om min policy och hur jag arbetar med inkomstlänkar

Vanliga orsaker till fuktskador på trossbotten

Det vanligaste problemet med fuktskador på trossbotten är en kombination av

 • organiskt material i trossbotten (typ spånskiva eller liknande)
 • oisolerad krypgrund
 • felaktigt, eller bristfälligt ventilerad krypgrund
 • otillräcklig dränering
  • Vad menas med trossbotten?

   Trossbotten är den skiva eller material som används som skydd för träbjälklaget och isoleringen mot krypgrundens kryputrymme och som appliceras underifrån upp mot golvbjälklaget. Den har historiskt bestått av skivor av masonit eller ibland till och med spånskivor.

   Lösningar för att skapa en fuktsäker trossbotten

   isolera trossbotten
   Den bästa lösningen att komma till rätta med problem i krypgrunden, förutom att isolera via krypgrundselementen, är att hindra fukt från att kunna nå känsliga delar i husets konstruktion. Det man vill skydda är organiskt material såsom golvbjälklag i trä och liknande. Även mineralull som blir blött får mycket sämre isoleringsförmåga vilket gör att det är också en del i konstruktionen man vill skydda.
   Trossbotten är ju till för att skydda golvbjälklaget, isoleringen, eventuella elinstallationer mm. Då är det dumt om trossbotten i sig är den svaga länken.
   En bra trossbotten bör därför uppfylla följande kriterier

   • Köp ett materialpaket från en leverantör som har helhetslösning mot ovanstående problem. I detta materialpaket ska INGET organiskt material förekomma. Trä i alla dess former är fel material att välja som trossbotten, vare sig skivorna är vaxade, oljade eller tryckimpregnerade. Varför utsätta organiskt material för detta när det finns kapillärbrytande material som är bättre lämpade.
   • Skydd mot möss skapas genom att stänga till möjligheterna för mössen att ta sig förbi trossbotten. Det görs enklast genom att använda någon typ av stålnät i konstruktionen.
   • Trossbotten måste bestå av material som INTE möglar och helst vara kapillärbrytande. Cellplast är ett sådant material men det finns även andra alternativ.

   Fundera på att göra om krypgrunden till en betongplatta

   Har du en krypgrund som har stora problem så kan det vara en bra ide att transformera krypgrunden till en platta på mark.

   Gör om krypgrunden till en betongplatta.

   Isolering av golvbjälklag och en isolerande trossbotten

   Golvbjälklag som isoleras med exempelvis cellplast är inte längre exponerad för fukt. Därmed har man tagit bort problemet med angripna golvbjälklag. Även trossbotten gjord i masonit eller liknande material är direkt värdelöst för att appliceras i fuktiga utrymmen. Där vill man helst ha kapillärbrytande material. Cellplast är kapillärbrytande.

   Isolerade krypgrundselement och förhindrande av markfukt

   En bra försäkring mot fukt i krypgrunden är att använda välisolerade krypgrundselement. Då skapas inte förutsättningar för att få fukt i grunden. Även att minimera markfukt är att rekommendera. Det kan göras genom att lägga ut markisolering eller plastfilm på botten i din krypgrund men också se till att krypgrunden har en bra dräneringslösning. För dränering av husgrunder – se här.

   Nät för att stoppa råttor och möss

   Det är ganska tokigt att ens fundera på att lägga ut råttgift och liknande i krypgrunden. Det finns effektivare sätt att stoppa råttor från att nå upp innanför trossbotten och därmed kunna skada husets konstruktion. Det är en sak om man vill bli av med råttorna. Men vill man bara skydda huset så kan man exempelvis applicera bra nät.

   Olika trossbottenlösningar

   Det finns olika trossbottenlösningar för dig som ska renovera krypgrunden.

   Vanliga trossbottnar är

   • olika typer av skivor av oorganiska material
   • olika typer av skivor av plywood och andra organiska material som ofta är behandlade av något slag