Jag vill dela in murar i två olika slag. De som terasserar och de som enbart avskärmar. Byggtekniken är olika för dem två. Vi kommer gå igenom båda typerna här, men denna artikel fokuserar mest på fristående avskärmande murar som inte har ett marktryck.

Ska muren ta upp marktryck eller inte

Vad är syftet med muren. Ska muren ta upp ett marktryck eller inte. Ett exempel där man får marktryck är där tomten behöver terasseras, och då behöver muren konstrueras därefter.

 • Mur med marktryck – läs mer om terassering här
 • Mur som endast ska skärma av och utgöra en utsmyckning i exempelvis trädgården eller ut mot en gata

Priset beror på typ av mur

När man bygger en mur beror priset oftast på vilken murtyp man väljer. Det är framförallt höjden, utseendet samt materialet som påverkar priset. Priset kan även variera beroende på hur det ser ut hos just dig. Man kan bygga en mur på egen hand, men självklart kan man även ta hjälp av en så kallad markanläggare. Markläggaren kan hjälpa till med delar utav arbetet eller med allting, detta bestämmer självfallet du själv.

Inspiration för din mur

Vi kommer löpande uppdatera denna artikel när vi hittar fina murar. Att ha nya helt nybyggda murar är fint, men vi gillar murar från verkligenheten som har stått ett par år. Det är ju så de kommer se ut.

Murade grindstolpar
Murade grindstolpar

Genom att mura upp grundstolpar kring olika delar i din trädgård och ut mot vägar så får en bas från vilken du sen kan skapa ett staket eller liknande.

Mur mot väg
Mur mot väg

Genom att bygga upp en fin mur mot vägen får du en fin ram på din tomt. Tomtents inramning gör första intrycket.

Murade hörn
Murade hörn

Det är dyrt med murar. Men det är väldigt snyggt. Speciellt hörnen kan man inte minst med belysning göra fina.

Murade grindstolpar
Mur med dörr

Murar blir extra snygga om man bygger in en dörr i muren. Man kan experimentera i design så dörren blir fräck.

Mur mot väg
Mur med grind

Grindar gör sig väldigt bra ihop med murar. Speciellt putsade murar är fint ihop med gjutna grindar.

Tegelmur
Tegelmur

Att bygga upp en tegelmur kan bli snyggt om huset är av tegel. Observera att själva stommen inte måste vara tegel.

mur med grindstolpar och grind
Mur med grindstolpar och grind

Murar blir extra snygga om man ramar in entren till trädgården med grindstolpar. Du kan ha olika material på murens och stolpens överkant.

terassering mur
Terasseringsmur

Du kan jämna ut höjdskillnader på din tomt genom att bygga olika typer av murar.

Tegelmur
Terasseringsmur mot väg

Det är väldigt vanligt att man mot vägen utanför tomten bygger en mur som syftar till att terassera tomten.

Rot avdrag för mur

Många fastighetsägare undrar idag om man kan få rotavdrag på priset när man bygger en mur, svaret är att man tyvärr inte kan få det. Det finns dock några enstaka undantag som ibland kan förekomma och det är om muren exempelvis ska återställas efter en dränering eller om muren är en del av husets konstruktion.

Dränering av mur

dränera mur
Om din mur av någon anledning har en funktion som ska terassera så är det viktigt att dränera muren. Detta då du kommer få ett ökat vattenflöde mot den ena delen av muren. Då är det viktigt att man inte belastar muren med det vatten som samlas där. Det är också viktigt att man för bort vattnet på ett kontrollerat sätt, speciellt om du vetter med en högre del på din sida av en tomt där du bör avlasta grannens tomt.

Relaterade frågor

 • Dränering framför mur
  Hej Micke, Vi planerar just nu en utbyggnad, egentligen mer en inbyggnad av en innergård med en platta på mark.. Innergårdens fyra sidor utgörs av huvudbyggnaden (krypgrund betongbjälklag), tvättstugan (krypgrund betongbjälklag), garaget (platta på m
  Läs mer

Vad kostar en mur ungefär?

Om man väljer att bygga en högre mur blir självklart underarbetet dyrare och detta eftersom att jordtrycket blir högre. Ett prisexempel på en byggnation av en mur som är 70 cm hög och har en jordtryck på 8 meter är totalt ungefär 28 500 kronor. I detta pris ingår grävmaskin/lastare, bortkörning av massor, stenmjöl, bärlager, makadam, geotextil, mursten och anläggningsarbete.

Hitta markentreprenörer

Låt mig hjälpa dig hitta en markentreprenör.
Klicka här för att kontakta mig om detta.

Mur kan bli dyrare än t.ex. en pool – budgetera och bygg billigare

Budgeten är för många viktigt när man arbetar med ett större projekt när det gäller hus eller trädgård och därmed finns det några tips på hur man kan minska kostnaderna för arbetet. Att tänka på vad som faktiskt kan sänka eller höja priset för en byggnation kan alltid vara bra. Därför brukar man säga att det kan vara viktigt med en så kallad research, speciellt om man ska bygga en mur för första gången. Att ta reda på så mycket som möjligt innan man sätter igång med ett projekt kan faktiskt utgöra grunden för fortsatt arbete.
När man bygger en mur kan man exempelvis minska kostnaderna för hantering av massor och grävning och detta genom att man ställer muren framför slänten istället för att gräva in muren i slänten. Om man tänker ekonomiskt kan ett tips också vara att man gör flera låga murar istället för en som är hög.

Frågor och svar om att bygga mur

Här finner du frågor och svar jag har fått om att bygga mur.

 • Kostnad bygga mur
  Hej, Vad kostar det att bygga respektive nedanstående murar? 1) 60 meter lång och 2 meter hög putsad mur? 2) 97 meter lång och 2 meter hög putsad mur? Vad är den billigaste lösningen? Lecablock eller bygga gjutform och fylla med betong med hjälp av l
  Läs mer
 • Bygga mur för brf
  Hej, Vi är en brf i Lund som funderar på att ta bort en häck och ersätta den med en mur (ca 30m). Ingen stödmur Skulle du kunna hjälpa oss att ta fram budgetpriser och ev FFU mm. Fredrik Hej fredrik , Jag har kontakter för detta så inga problem. Hur
  Läs mer
 • Hur bygga 60 cm mur i tomtgräns
  Hej! Vi ska bygga en 60 cm putsad mur i vår tomtgräns på ca 22 m. Har försökt läsa oss till samt pratat med olika leverantörer av betong samt affärer som säljer materialet och får olika svar. Vi hade tänk bygga muren med lecablock och gjuta en sula u
  Läs mer