Målet med denna artikel är att guida dig som besökare inför valet av grund till ditt Attefallshus. Ska du välja betongplatta, krypgrund, plintgrund eller ett attefallshus med källare. Vi diskuterar för och nackdelar med de olika systemen.

Olika grunder att välja mellan för ditt attefallshus

Ett attefallshus kan byggas på olika sätt och med olika grunder. Vi går igenom olika grundtyperna här och länkar dig till den som du vill läsa mer om.

Platta på mark för attefallshus

Den största fördelen med platta på mark för attefallshus är möjligheten till en väldigt låg grundsockel. Du kan ha så låg grundsockel som 10 cm och eftersom attefallshuset max får vara 4 meter är det en stor fördel att ha så låg grundsockel som möjligt.

Fördelen med en platta på mark i Attefallshus är möjligheten att ha golvvärme och en bättre isolerad betongplatta. Du får dessutom en snygg grundsockel. Lägg dessutom till att du troligen får en bättre totalekonomi eftersom värmeförlusterna från huset är mindre eftersom grunden är bättre isolerad än framförallt plintgrunden.

Läs mer om platta på mark för Attefallshus

Krypgrund för attefallshus

Fördelen med en krypgrund i Attefallshus är den låga kostnaden för grunden. Detta i kombination med hur bra funktionen i huset blir förutsatt att man väljer isolerade grundelement. Isolerade krypgrundselement tillför inte bara isoleringen utan säkrar också mot fukt. Möjlighet att dra vatten och avlopp är dessutom mycket goda. Du får dessutom en snygg grundsockel.
Läs mer om krypgrund för Attefallshus

Hybridgrund för attefallshus

När man ska bygga ett Attefallshus så har många ett behov av en välisolerad grund men vill gärna slippa allt strul med betongen. Betongplattan har fördelen med att vara välisolerad, och krypgrunden är enkel att montera och kostar mindre. Då är hybridgrunden perfekt. Grunden använder således grundbalken från en krypgrund men istället för att ha ett kryputrymme så fyller man det utrymmet med isolering. Detta lämpar sig extra väl för hus som tillverkas i fabrik och kommer till byggplatsen färdiga med bärande bjälklag.
Läs mer om hybridgrunden

Källare för attefallshus

Många vi träffar efterfrågar Attefallshus med källare. Det som lockar är givetvis kombinationen av att ha bygglovsfritt men de extra kvadratmeter som en källare innebär. Med rätt byggteknik och dränering så får man en stor yta som man kan bo på. Detta är också en kombination av källarväggar och en betongplatta kan man säga.
Läs mer om källare för Attefallshus

Plintgrund för attefallshus

Många väljer att bygga en plintgrund för att det blir billigare. Det är dessutom ett enklare hus och då kan man tänka sig att ha en enklare grund. Plintgrunden är något jag varmt förespråkar om man bygger på berg. Annars försvinner poängen med plintgrunden eftersom markarbetet behöver utföras ner till tjälfritt djup eftersom huset inte värmer upp marken alls. För ett attefallshus blir det totala markarbetet ändå överkomligt med plintar. Tänk på att du behöver 20 cm höga plintar från marken. Detta för att få bra ventilation och ha viss höjd från marken.
Läs mer om plintgrund för Attefallshus

Slutsats – vilken grund är bäst för Attefallshus

Det är egentligen ganska enkelt. Man får gå till sig själv. Vill jag ha ett året runt standard hus som ska användas mycket. Då hade jag gått på platta, hybridgrund eller krypgrund. Krypgrunden och hybridgrunden ger lägre kostnader i framförallt markarbetet (men även då man slipper betong) så det är lite fördel krypgrunden/hybridgrund där. Ska man ha vattenburen golvvärme så hade jag gått på betongplattan. Är man ute efter den extra boytan och har rätt förutsättningar (dvs man kan ha källare) så varför inte bygga med källare.
På berg absolut plint. Precis som för vanliga hus.

Här är frågor från besökare rörande att välja grund för attefallshus.

Attefallshus och bygglov

I Riksdagen klubbades det igenom att det från och med den 2 juli 2014 så är det tillåtet att bygga ett 25 kvadratmeter stort hus utan bygglov på tomten. Det enda som krävs är en bygganmälan som ska skickas in till kommunens byggnadsnämnd. Beslutet förändrar ingenting för den redan bygglovsbefriade friggeboden, som får vara högst 15 kvadratmeter stor. Nu kan man ha båda två.

Attefallshus får vara max 4 meter höga

Husnocken på det attefallshuset får däremot inte vara högre än fyra meter och inte byggas närmare än 4,5 meter till tomtgränsen och grannen. Vill man bygga närmre än 4,5 meter från gränsen behöver man grannens tillåtelse. Möjligheten att dela upp kvadratmetrarna för det nya attefallshuset finns; som att bygga en permanentbostad om 20 kvm med ett tillhörande förråd om 5 kvm någon annanstans på tomten.

Ingen prövning mot detaljplan nödvändig för kommunen

De nya reglerna säger att man oavsett detaljplan får bygga dessa nya hus. Det gör att kommunerna inte behöver pröva någon ansökan mot detaljplanen vilket med andra ord gjort att bygglovsansökan är onödig och därför inte längre behövs.

Attefallshus och friggebod

friggebod
Det är efter bostadsminister Stefan Attefall (FP) som huset fått sitt namn, som till skillnad från friggeboden får inredas och användas som permanentbostad. Dessutom får bostaden hyras ut, om ägaren så vill. Att använda huset som permanentbostad kräver förstås att standarden på hela huset måste vara betydlig högre än för friggeboden, som hittills bara har fått användas som exempelvis uthus, förråd, växthus, garage och bastu.

Attefallsgrunden – Attefallshuset husgrund

gjuta betongplatta
Med ett permanentboende kommer större krav på hur huset byggs, nu gäller att se till så att huset byggs stabilt och riktigt redan från grunden. Därför är det viktigt att tänka igenom hur man vill gå tillväga när man ska bygga sin husgrund till attefallshuset.
Vi rekommenderar att antingen anlägga en krypgrund eller gjuta en platta på mark. Att gjuta platta på mark tillåter att man kan gjuta in isolering och golvvärme i ett enda stycke, något som kan komma att vara en fördel om man ska använda Attefallshuset som permanentbostad.

Konstruktionen av husgrunden gällande Attefallshus

konstruktion platta attefallshus

För ett Attefallshus så har vi märkt ett ökat intresse för att skapa en rejälare husgrund än när man tittade på friggebodarna. Detta för att friggebodar just är en friggebod och mer ses som ett övernattningsrum eller liknande. Sällan drar man in avlopp, golvvärme och liknande i en friggebod. Även om Attefallshus är helt nytt tror vi att fler kommer inreda Attefallshuset med toalett, dusch och ett mindre kök. Det blir en mindre etta kan man säga.
Därmed kan man hyra ut huset eller ha en familj inneboende under ett tag utan att man går på varandra.

En gissning är att många därför kommer välja att lägga en normal gjuten platta som en så kallad Attefallsgrund.

Det som skiljer en Attefallsgrund från en normalgrund för villor är

 • Mindre hus har mindre laster som behöver absorberas i grunden.
 • Mindre hus har lika många hörn som stora hus. Eftersom man troligen kommer att armera i hörnen på Attefallshusen (till skillnad från friggeboden) så blir det samma mängd armeringsjärn på en jämförbart mycket mindre yta än en normalvilla
 • Eftersom man troligen har relativt sett mer armering sett till kvadratmeterantalet så behövs mindre mängd betong för Attefallshuset
  • Inte bara fristående hus som påverkas – även nya regler för tillbyggnad

   Från och med nu får man bygga ut huset med 15 kvadratmeter utan att man behöver ha bygglov. Denna del av ditt hus får inte vara högre än det befintliga huset.

   Anmälan till kommunen behövs

   Även om du inte längre behöver söka bygglov för din utbyggnad på 15 kvm eller din 25 kvm stora komplementhus så behöver du göra en bygganmälan med en kontrollplan till kommunens byggnadsnämnd.

   En kontrollplan är en mall som man fyller i från kommunen där man fyller i som kommunen normalt kan tillhandahålla. Dokumentet reglerar vilka kontroller som bör genomföras under tiden du bygger din tillbyggnad eller Attefallshus. Normalt under en byggprocess så genomförs ett tekniskt samråd. Men när det gäller Attefallshus så lämnas kontrollplanen in redan när bygganmälan lämnas in.

   Efter att denna anmälan lämnas in så lämnar kommunen ett startbesked så länge man följer plan och bygglagen.

   Fritt fram att bygga källare till Attefallshus – nästan

   Reglerna tillåter att du vid ett Attefallshus även kan bygga en källare. Här kan du dock stöta på patrull om kommunen anser att markförhållandena inte är lämplig för en källare.

   Hur nära får man placera ett Attefallshus

   nära tomtgräns attefallshus
   Det är väldigt vanligt att man vill bygga små hus nära tomtgräns. Inte minst garage. För att vara bygglovsfritt så ska ditt attefallshus vara minst 4,5 meter från granne. Om man väl följer detta så kan inte en granne överklaga denna byggnation.

   Överhäng är ofta godkänt men inte loft

   När man ska bygga ett attefallshus så gäller normala regler och det är att huset får ha ett normalt överhäng men sedan är det stopp. DVs du kan inte bygga ut ett loft ut över en yta och sedan utnyttja att du bara har en grund som är 25 kvm men större yta med loftet.

   Plintgrunden populär bland friggebodarna

   Eftersom friggebodarna behandlades relativt styvmoderligt ur ett boendeperspektiv så räckte det för många att ställa friggeboden på en plintgrund. Det rekommenderar vi inte om man vill ha en året runt uppvärmt hus.

   Ett säkert sätt att öka värdet på villan

   Förutom möjligheten att bygga detta extrahus på sin tomt innebär beslutet också andra lagändringar; en- och tvåbostadshus får nu byggas till med 15 kvadratmeter utan att bygglov behövs. Vi är nog många som ser fram emot den här möjligheten att kunna öka värdet på våra fastigheter. Det ska bli spännande att följa mäklarna hur de väljer att presentera Attefallshusen i de objekt de säljer. Vi får anledning att återkomma i detta ärende om hur mycket ett Attefallshus ökar värdet på en normalvilla, med och utan ett Attefallshus.

   Pris för en grund till attefallshus

   Pris för en grund till ett attefallshus varierar såklart mellan olika grundtyper.
   För betongplatta har vi en kalkylator här.

   Vi har fått frågor kring detta tidigare angående prisuppgifter på attefallsgrunder.

   Frågor och svar om Attefallshus

   Vi får in frågor via ”Fråga Micke” och vissa av dessa berör attefallshus. Här finner du ett urval av dessa.