Allt fler funderar på att en gång för alla ta tag i sin krypgrund och göra sig av med det dåliga rykte som krypgrunden har. Man vill inte oroa sig för fuktskador och liknande i kryp/torpargrunden. Många gör detta som ett alternativ till att skaffa sig en krypgrundsavfuktare. Därför vill många renovera sin krypgrund och göra om torpargrunden till en gjuten platta. Projektet är dock ganska omfattande så det lämpar sig speciellt för dem som ser framför sig en totalrenovering.

Det finns fler sätt att renovera en krypgrund

Att renovera krypgrunder genom att gjuta en betongplatta i krypgrunden är inte det enda sättet man kan renovera torpargrunder.

Du kan också ha andra problem som ofta hänger ihop med problematiska krypgrunder som till exempelvis tryckimpregnerade syllar och bjälklag som behandlats med farliga ämnen för att klara fukten.

De stora sätten att åtgärda en krypgrund kan nämnas vara

 • gjuta igen krypgrunden (denna artikel)
 • installera en värmare
 • installera en krypgrundsavfuktare

Läs även här hur du kan renovera din krypgrund.

Symptomen på en krypgrund som mår dåligt

Hur vet man om en krypgrund mår dåligt. Här är några av symptomen.
 • Mögel och doft i krypgrunden som ibland tar sig in i huset
 • Angripen trossbotten
 • Angripet bärande bjälklag och eller golvbjälklag
 • Felplacerade hjärtväggar kan leda till att golv lutar. Har inte med fukt att göra men kan uppstå framförallt när man ändrar planlösning för en krypgrund.

Man kan behöva oftast göra en krypgrundsbesiktning för att hitta dessa fel.

Angripna bjälklag såsom golvbjälklag och bärande bjälklag

Ett av de vanligaste problemen i en krypgrund är att trä och annat organiskt material angrips av fukt och skapa stora problem. Det är givetvis allvarligare om de bärande bjälklagen angrips än om golvbjälklagen angrips. Då behöver man göra mer radikala ingrepp i husets konstruktion.

Frågor jag fått om angripna golvbjälkar.

 • Rötskadat bjälklag i krypgrund – hur gå vidare
  Hej, Vi har nyligen köpt ett sommarhus. På besiktningen konstaterades det att det fanns gamla rötskador i krypgrunden och att fortsatt teknisk utredning behövdes. Vi har sedan dess lagt ut markduk och installerat trygghetsvakten. Grunden är cirka 30%
  Läs mer
 • Byte av gamla dåliga golvbjälkar
  Har en sommarstuga 60 kvadrat med krypgrund. Har haft problem med ”källarlukt” . Jag har sågat upp golv i hall och upptäcker att golvbjälkarna är angripna och är till hälften bara ”mjöl”. Är det möjligt att byta dessa/eller la
  Läs mer

Byta bjälklag i torpargrunden

Byta golvbjälklag i torpargrunden
När man har angripna bjälklag där det har gått så långt att man behöver åtgärda dessa så är det definitivt en indikation på att en krypgrundskonvertering kan vara en möjlig lösning. Projektet underlättas av att riva upp golven och gör man ändå det kan man överväga att gjuta ihop allt till en betongplatta.

Mögel och doft i krypgrunden

Ofta kommer det dofter och odörer från krypgrunden. Mikrobiell påväxt på organiskt material i krypgrunden leder till dofter. Dessa problem kan även förekomma med farliga emissioner.

Dåliga syllar är också vanligt

En krypgrund som mår dåligt kan också ha problem med syllarna. Båda konstruktionerna drabbas på ett liknaande sätt, men syllproblematiken bygger ofta på att man har använt tryckimpregnerade syllar som skapar problem.

Frågor och svar om krypgrundsproblem och syllar
Här har jag sammanställt frågor och svar om krypgrundsproblem och syllar.

 • Gjuta platta i torpagrund
  Hej Micke! Jag kommer gjuta en platta i min torpagrund. Men jag undrar hur högt ska man isolera/gjuta? För om jag ska gjuta plattan under befintliga väggar så kommer isoleringen (köldbrytaren?) täcka syllen också? Eller ska jag gjuta i höjd med befin
  Läs mer

Ett sätt att renovera krypgrund – konvertera den till en betongplatta

När du ska ändra din krypgrund till en platta på mark liknande konstruktion så är det viktigt att veta om ett antal saker. Det är det den här artikeln syftar till att hjälpa dig med.

Att göra om din torpargrund till en platta är inget litet projekt. Ombyggnaden av en torpargrund innefattar många olika steg som behöver gås igenom och precis som med allt annat så finns det utrymme för att du ska kunna göra mycket av arbetet själv. Våra artiklar ska hjälpa dig som vill göra detta projekt själv att faktiskt göra så mycket som möjligt själv och därmed ha möjligheten att få ner den totala byggkostnaden.

En sak som du behöver veta är att när du renoverar din torpargrund och lägger nytt isolerat betonggolv så kommer det vara svårt att bo i detta hus så länge projektet fortskrider.

Går det att gjuta igen en torpargrund

Svaret på frågan om det går det att gjuta igen en torpargrund är JA. Det går absolut. Innan vi går in på hur man gör och varför man gör som vi beskriver är det viktigt att veta ett antal förutsättningar för att projektet och din konvertering av din husgrund ska lyckas.
 • Du behöver en fullgod dränering. Hur en dräneringslösning ska fungera kan du hitta här. Har du några som helst problem med dräneringen bör du åtgärda detta först. Det som händer om inte dräneringen är tillräckligt god är att grundbalken kommer att bli exponerad för stora fuktpåkänningar och då kan konstruktionen äventyras. Vill det sig illa kan fukten leta sig in i konstruktionen. och genom ytan där cellplasten möter grundmuren kan den vandra uppåt tills den möter syllen. utsättas för hög fuktlast.
 • Du behöver se hur markfukt historiskt påverkat en krypgrund. Hur ser förhållandena ut i din krypgrund. Är det fuktigt behöver du se detta som ett extra riskmoment och vidta åtgärder för att förhindra markfukten. Om krypgrunden är torr och fin efter 20 års användande kommer krypgrunden troligen inte ha fuktproblem sen heller.

Gjuta platta i din krypgrund

Bryta upp golvet i huset

Om du ska göra en krypgrundskonvertering börjar man med att bryta upp golvet inne i huset för att blottlägga krypgrunden. Man bryter då dels upp golvet men även golvbjälklagen. Kontrollera dock innan dessa sågas av att de inte är endel av den bärande konstruktionen.

Frågor jag fått om att bryta upp golvet ner till krypgrunden.

 • Bryta upp hela golvet?
  Hej! Jag är spekulant på ett 100 år gammalt hus där det finns en avvikande lukt (mikrobiell) som antagligen kommer från grunden. Det har satts in en krypgrundsavfuktare och mätning av den relativa fuktigheten i grunden är 48%, men men vid samtal med
  Läs mer

Gräva ur krypgrunden

Du behöver i detta steg gräva ur krypgrundens inre så du blottlägger hela krypgrundens kantbalk. När du grävt ur krypgrunden är det dags att förbereda för det dränerande materialet. Du behöver på något sätt få ner det dränerande materialet/makadamen ner i krypgrunden. Det kan man exempelvis göra genom att lägga bräder eller liknande ner från ett fönster. Brädorna får sedan utgöra en ramp varpå du kan schakta ner makadamen ner in i huset och ner i krypgrunden.

Lägg ut plastfolie för att stoppa markfukt

plastfolie i krypgrund
Man kan göra det man kan för att fukt inte ska ta sig in underifrån i i grunden. Denna fukt kallas för markfukt. Därför lägger man ut plastfolie närmast marken. Man måste vara extra noga och gå upp en bit mot grundmuren så att inte fukten tillåts vandra längs muren om dräneringen inte är tillräckligt god.

Lägg ut dränerande material

makadam i krypgrund
För att du ska skapa en viss buffert mellan den underliggande marken och isoleringen som ska läggas ut så är det bra om du lägger ut ett lager om 5-10 cm makadam i krypgrunden. Med buffert menas en nivå med dränerande material som gör att cellplasten vilar mot ett material som inte binder fukt. Detta fungerar likadant som med en betongplatta.

Cellplast – grundisolering läggs ut i krypgrunden

cellplast som isolering i grunden
För att isolera krypgrunden lägger man ut mellan 300 mm och 400 mm cellplast i krypgrunden. Cellplasten ska vara av kvalitet s80 eller högre så att det blir stabilt och har en god tryckhållfasthet. Eftersom huset bärs upp av grundbalkarna är dock fokus på isolering mer än tryckhållfasthet. Och i en krypgrund finns det ju gott om utrymme normalt sett så du kan få en mycket god isolering.

Köp cellplast hos Byggmax, klicka här

Lägg ut den vattenburna golvvärmen i krypgrunden

vattenburen golvvärme i krypgrunden
När du ska gjuta platta i din torpargrund så får du möjlighet att gjuta in vattenburen golvvärme i din husgrund. Du placerar ut den vattenburna golvvärmen precis som när du ska lägga en platta på mark. Det man börjar med är att se över det nuvarande uppvärmningssystemet. Hur värms ditt hus upp? Utifrån detta tar man sedan beslut om vart du behöver se över vart du ska placera shunten. Din grundleverantör kan sedan hjälpa dig med hur golvvärmen ska dras i huset.

Läs mer om vattenburen golvvärme för krypgrunder här.

Frågor och svar om golvvärme och krypgrundskonverteringar
Här har vi samlat frågor och svar om vattenburen golvvärme ihop med att gjuta igen krypgrunden.

Köldbryggebrytare längsmed krypgrundens kantbalk

En köldbrygga uppstår om din krypgrunds kantbalkar är oisolerade och du sedan gjuter en betongplatta på cellplasten och denna betongplatta läggs med direktkontakt med kantbalken. Eftersom köldbryggan skapas mellan krypgrundselementet och betongen så lägger man en cellplastbit intill krypgrundselementen. Då bryts köldbryggan. Därav namnet, köldbryggebrytare.

Gjuta platta i krypgrunden – ditt nya betonggolv

Gjuta platta i krypgrunden - ditt nya betonggolv
När du ska gjuta platta i din torpargrund så kommer detta att bli ditt nya golv. Ovanpå golvet kan du sedan lägga trägolv eller vad du vill så länge det tål att läggas ovanpå vattenburen golvvärme.

Om du inte har ändrat planlösningen och därmed fått nya lastfördelningar som ska bäras upp av betongplattan så behöver du inte armera betongen utifrån höga punktlaster. Däremot behöver man armera betongplattan så inte betongen får sprickor. Armeringen är inte bara till för att ta upp laster utan behöver även armera pga betongens dåliga hållfasthet inne i plattan.

Du behöver troligen en betongbil för det handlar om en cirka 5-10 cm tjock betongplatta. På en 100 kvadratmeter husgrund så blir det cirka 5-10 kubik betong och det är mer man blandar för hand. Man kan ju gjuta betongplattan ett rum i taget eller liknande och då kan man faktiskt gjuta med betong som du blandar själv. Men ur ett kostnadsperspektiv är det tveksamt att det lönar sig.
När du gjutit ditt cementgolv i torpargrunden så behöver du låta betongen stå och torka ur ordentligt.
Detta eftersom betong som gjuts i torpargrunden måste få tid att brinna ordentligt.

Cellplastkvaliten spelar mindre roll

När man ska gjuta en platta på mark så behöver cellplasten vara av en kvalitet som är relativt hög, oftast över 100. När du ska gjuta igen en krypgrund till en platta så behöver du inte ha samma kvalitet. Det räcker med en cellplastkvalitet på s80.

Kostnaden för att gjuta igen torpargrund

Kostnaden för att renovera din krypgrund genom att gjuta in torpargrunden kommer uppskattas i denna artikel så fort vi genomfört vår pågående undersökning.

Frågor och svar om pris för att gjuta igen din krypgrund
Vi får löpande frågor in till oss om pris för att gjuta igen din krypgrund eller närbesläktade frågor. Här är de frågor som är relevanta.

Nackdelar med att gjuta igen din krypgrund

Det finns nackdelar med detta sätt att renovera din krypgrund.

 • Du behöver normalt sett evakuera huset under projektet. Det är ju ett klart minus.
 • Du gjuter in avloppsrör och andra vvs detaljer. Det är en av fördelarna med krypgrunden. Det är enklare att laga och fixa avloppsrör i en krypgrund än i en betongplatta eftersom de är fria och inte ingjutna.

Lägga nytt golv i hus med torpargrund eller krypgrund

Lägga nytt golv i krypgrunden
Ibland vill man byta golv i sitt hus. Även här kan det vara ett tillfälle att ta ett större grepp. Man river ändå upp en stor del av huset. Men att byta golv i ett hur med torpargrund kostar inte närmelsevis samma som själva konverteringen.

Andra frågor och svar om att gjuta igen din krypgrund

Vi får löpande frågor in till oss om att gjuta igen din krypgrund eller närbesläktade frågor. Här är de frågor som är relevanta.

 • Huset golv hänger behöver åtgärdas
  Jag har övertagit en väldigt gammal stuga. Stugan ”står” på en stenmur gjord av stora stenar ingjutna i någon typ av cement, muren har sprickor. Golvet i stugan har börjat hänga ordentligt, behöver helt tas bort, min uppfattning. Stugan l
  Läs mer
 • Åtgärda krypgrund
  Hej Vad innebär Fribärande betongbjälklag? Är det krypgrund? Kan man fylla krypgrund med betongplatta? Måste man riva huset? Finns det någon beskrivning hur det går till? Hej A (namn har avanonymiserats pga privacyskäl) , Ett fribärande bjälklag bety
  Läs mer
 • Torpargrund till varmgrund
  Hej, vårat hus är byggd på ett berg som lutar ganska kraftigt. Min plan är att ta in en firma som kan spräcka bort berg samt fixa nya väggar som huset står på. Vad kan ett sådant ingrepp kosta? Det handlar om ca 60kvm grund där ca hälften står på ber
  Läs mer
 • Gjuta platta i krypgrund
  Hej, Vi bor i ett sutteränghus byggt i T-form 1979-80 med källare under entréplan och ytterligare en halvtrappa ner till en oisolerad krypgrund med ståhöjd som ligger under nedre sutterängplan. Vi skulle vilja konvertera den till ett något mer använd
  Läs mer
 • Göra en kall krypgrund/torpargrund varm
  Jag har köpt ett hus som är byggt i etapper. Lästa delen har torpargrund och de nyare delarna krypgrund. Jag planerar att installera golvvärme och vill därför säkra ssk torpavgrunden mot framtida bekymmer. Vad säger du om polyuretanisolering? Gjuta p
  Läs mer
 • Byta raserad krypgrund till platta
  Gammalt hus byggt med olika teknik. Kök med gjuten platta, ett rum med källare, 3 rum med raserad trossbotten. Krypgrund höjd ca. 40 cm. under trossbotten. Vill byta till platta. Gjuten kantmur. Allt material måste passera genom felfritt rum. En ide`
  Läs mer
 • Renovera torpargrund på 1870-tals gård
  Vi är spekulanter på en gård med anor från 1870-talet. Vi gjorde förra veckan en besiktning av fastigheten och hittade då röta, skadedjursangrepp och mikrobiell tillväxt på bjälklaget i torpargrunden. Huset är ca 65 kvm, varav 2/3 är byggt på torparg
  Läs mer
 • Konvertera från krypgrund till betongplatta
  Hej. Har läst många frågor kring att byta sin krypgrund till gjuten platta, men saknar ett riktmärke på vad det ”bör” kosta? Kanske ett kvm pris som ett riktmärke? Vi har nyss köpt ett 150 år gammalt hus där halva huset är utbytt men nu v
  Läs mer
 • Är tänkt åtgärd den bästa för torpargrund
  I ett hus byggt ca 1975 med torpargrund med mycket begränsad ventilation ty huset ligger lågt mot marken fick vi svamp i ett parti. Golven är utrivna och jag har grävt ur ca 50cm. Tanken är att lägga byggplast sedan tvättad mackadam och installera en
  Läs mer
 • Går det att åtgärda grund
  Vad kan man göra åt en grund som ser ut såhär. Hur farligt är detta. Kommer inte åt resten av grunden som är ca 160 kvm, denna del som är på bild är ca 25 kvm. Jag har fler bilder. Mvh Martin Hej Martin, bilderna kom fram. Det ser ut som att bjälklag
  Läs mer
 • Totalrenovera torpargrund
  Hej! Jag är i slutprocessen till att köpa mitt första hus, en fastighet med torpargrund och timmerstomme från 1890 med tillbyggnader i omgångar. Vid besiktning upptäcktes att ventilationshålen i grunden satts igen med cement och det uppmättes höga fu
  Läs mer
 • Konvertera torpargrund till platta
  Hej Micke, Snubblade över din fina hemsida och hittade till min glädje svar på flera frågor som vi nu brottas med. Vi har ett sommarställe med torpargrund som är från 20-talet. Vi har alltid haft en viss lukt i stugan som sätter sig i kläder och allt
  Läs mer
 • Lukt från krypgrund
  Hej Jag har ett sommarhus i stockholms skärgåärd på en ö utan vägförbindelse Vi besväras av en lukt som sätter sig i allt, den känns inte när man är där men när vi kommer hem har den satt sig i allt. kläder,hår, mat mm och är svår att tvätta bort. Hu
  Läs mer
 • Hur löser jag mitt krypgrundsproblem?
  Hej Micke, Tack för en inspirerande sida! Jag har tänkt köpa ett 1 1/2 planshus byggt 1923 grundlagt på krypgrund. Huset ligger på en höjd men marken lutar mot huset från väster. Markytan är lokalt fuktig med jordlukt i grunden. Rötskador och insekts
  Läs mer
 • Renovera (dålig) torpargrund
  Hej Micke! Tack för denna fantastiska hemsida! Jag har lärt mig mycket genom att läsa här. Hur som helst, jag bor i ett gammalt timmerhus från 1800-talet (eller ja, första delen är byggd 1809 och utbyggnad tillkom 1919). Huset har torpargrund och lig
  Läs mer