Allt fler funderar på att en gång för alla ta tag i sin krypgrund och göra sig av med det dåliga rykte som krypgrunden har. Man vill inte oroa sig för fuktskador och liknande i kryp/torpargrunden. Många gör detta som ett alternativ till att skaffa sig en krypgrundsavfuktare. Därför vill många renovera sin krypgrund och göra om torpargrunden till en gjuten platta. Projektet är dock ganska omfattande så det lämpar sig speciellt för dem som ser framför sig en totalrenovering. Om du dessutom har problem med fukt i kombination av olika former av tryckimpregnerings- och fuktskyddsmedelbehandlade bjälklag eller liknande så talar det för en konvertering då du ändå behöver åtgärda bjälklagen.

Navigera i artikeln genom internlänkarna nedan

Använd länkarna nedan för att navigera enklare i artikeln.

Det finns fler sätt att renovera en krypgrund

Att renovera krypgrunder genom att gjuta en betongplatta i krypgrunden är inte det enda sättet man kan renovera torpargrunder.

Du kan också ha andra problem som ofta hänger ihop med problematiska krypgrunder som till exempelvis tryckimpregnerade syllar och bjälklag som behandlats med farliga ämnen för att klara fukten.

De stora sätten att åtgärda en krypgrund kan nämnas vara

 • gjuta igen krypgrunden (denna artikel)
 • installera en typ av värmare som höjer värmen i krypgrunden*
 • installera en krypgrundsavfuktare*
* detta görs ofta ihop med ytterligare åtgärder såsom markisolering, plast, ventilationsöversyn, mögelsanering

Läs även här hur du kan renovera din krypgrund.

Symptomen på en krypgrund som mår dåligt

Hur vet man om en krypgrund mår dåligt. Här är några av symptomen.
 • Mögel och doft i krypgrunden som ibland tar sig in i huset
 • Angripen trossbotten
 • Angripet bärande bjälklag och eller golvbjälklag
 • Felplacerade hjärtväggar kan leda till att golv lutar. Har inte med fukt att göra men kan uppstå framförallt när man ändrar planlösning för en krypgrund.

Man kan behöva oftast göra en krypgrundsbesiktning för att hitta dessa fel.

Gör en besiktning och se vilka åtgärder som föreslås?

Det bästa sättet att komma till rätt slutsats för din krypgrund är att genomföra en besiktning av krypgrunden.

Vill du göra en krypgrundsbesiktning så har jag kontakter för det – klicka på knappen nedan.

Hitta besiktningsman

Frågor och svar relaterat till att besikta innan annan åtgärd.

 • Krypgrundsbesiktning för bästa möjliga åtgärd
  Hejsan, Jag skulle behöva hjälp att besiktiga vår krypgrund och veta vad som är bästa lösningen. Det är ett 20-tals hus där halva huset har krypgrund och resten källare. Huset ligger delvis i sluttning och vi har lite mögel på blindbotten i krypgrund
  Läs mer

Angripna bjälklag såsom golvbjälklag och bärande bjälklag

Ett av de vanligaste problemen i en krypgrund är att trä och annat organiskt material angrips av fukt och skapa stora problem. Det är givetvis allvarligare om de bärande bjälklagen angrips än om golvbjälklagen angrips. Då behöver man göra mer radikala ingrepp i husets konstruktion.

Frågor jag fått om angripna golvbjälkar.

 • Gjuta igen krypgrund
  Hej! Har väldigt fuktigt i min krypgrund under sommarstugan. Huset är 60år och ok för övrigt. Har haft mineritskivor som inklädnad runt huset med ventiler men kross som legat emot på utsidan har tagit upp fukt och reglin för mineriten har tagit stryk
  Läs mer
 • Göra om bjälklagret för fuktskadad krypgrund
  Hej! Vi har precis köpt en sommarstuga och ser att det har varit läckage i badrummet så att det gått ner i bjälklagret. Det är fuktigt i krypgrunden så troligtvis behöver vi göra om bjälklagret. Idag är det träbjälklag. Hur bygger vi upp bjälklagret
  Läs mer
 • Val av grund, renovering för krypgrund med ruttna syllar
  Hejsan, Är mitt i en renovering av en gammal 45 kvm stuga där jag av miljöskäl letar alternativ till betongplatta. Huset hade en låg torpargrund där bjälklaget nästan var i direktkontakt med jorden och därmed ruttnat en del. Jag har nu grävt ut en de
  Läs mer
 • Ändra krypgrund till betonggrund
  Jag har köpt ett hus där större delen av torpargrunden gjorts om till betongplatta. Det finns en tillbyggd del på ca 16 kvm som har kvar krypgrunden. Där visade det sig vid besiktning vara angrepp på bjälklaget. Kan man gjuta betonggrund där också oc
  Läs mer

Byta bjälklag i torpargrunden

Byta golvbjälklag i torpargrunden
När man har angripna bjälklag där det har gått så långt att man behöver åtgärda dessa så är det definitivt en indikation på att en krypgrundskonvertering kan vara en möjlig lösning. Projektet underlättas av att riva upp golven och gör man ändå det kan man överväga att gjuta ihop allt till en betongplatta.

Mögel och doft i krypgrunden

Ofta kommer det dofter och odörer från krypgrunden. Mikrobiell påväxt på organiskt material i krypgrunden leder till dofter. Dessa problem kan även förekomma med farliga emissioner.

Dåliga syllar är också vanligt

En krypgrund som mår dåligt kan också ha problem med syllarna. Båda konstruktionerna drabbas på ett liknaande sätt, men syllproblematiken bygger ofta på att man har använt tryckimpregnerade syllar som skapar problem.

Här har jag sammanställt frågor och svar om krypgrundsproblem och syllar.

 • Gjuta platta i torpagrund
  Hej Micke! Jag kommer gjuta en platta i min torpagrund. Men jag undrar hur högt ska man isolera/gjuta? För om jag ska gjuta plattan under befintliga väggar så kommer isoleringen (köldbrytaren?) täcka syllen också? Eller ska jag gjuta i höjd med befin
  Läs mer

Ett sätt att renovera krypgrund – konvertera den till en betongplatta

När du ska ändra din krypgrund till en platta på mark liknande konstruktion så är det viktigt att veta om ett antal saker. Det är det den här artikeln syftar till att hjälpa dig med.

Att göra om din torpargrund till en platta är inget litet projekt. Ombyggnaden av en torpargrund innefattar många olika steg som behöver gås igenom och precis som med allt annat så finns det utrymme för att du ska kunna göra mycket av arbetet själv. Våra artiklar ska hjälpa dig som vill göra detta projekt själv att faktiskt göra så mycket som möjligt själv och därmed ha möjligheten att få ner den totala byggkostnaden.

En sak som du behöver veta är att när du renoverar din torpargrund och lägger nytt isolerat betonggolv så kommer det vara svårt att bo i detta hus så länge projektet fortskrider.

Går det att gjuta igen en torpargrund

Svaret på frågan om det går det att gjuta igen en torpargrund är JA. Det går absolut. Innan vi går in på hur man gör och varför man gör som vi beskriver är det viktigt att veta ett antal förutsättningar för att projektet och din konvertering av din husgrund ska lyckas.
 • Du behöver en fullgod dränering. Hur en dräneringslösning ska fungera kan du hitta här. Har du några som helst problem med dräneringen bör du åtgärda detta först. Det som händer om inte dräneringen är tillräckligt god är att grundbalken kommer att bli exponerad för stora fuktpåkänningar och då kan konstruktionen äventyras på lite längre sikt. Detta gäller ALLA grunder i princip.
 • Du behöver se hur markfukt historiskt påverkat en krypgrund. Hur ser förhållandena ut i din krypgrund. Är det fuktigt behöver du se detta som ett extra riskmoment och vidta åtgärder för att förhindra markfukten. Om krypgrunden är torr och fin efter 20 års användande kommer krypgrunden troligen inte ha fuktproblem sen heller.

Gjuta platta i din krypgrund

Konvertera steg 1: Bryta upp golvet i huset

Om du ska göra en krypgrundskonvertering börjar man med att bryta upp golvet inne i huset för att blottlägga krypgrunden. Man bryter då dels upp golvet men även golvbjälklagen. Kontrollera dock innan dessa sågas av att de inte är endel av den bärande konstruktionen.

Frågor jag fått om att bryta upp golvet ner till krypgrunden.

 • Torpargrund, fukt, mögel, nytt
  Hej Micke! Har precis börjat riva mitt golv eftersom det luktar illa i huset och jag har troligtvis fått mögel via grunden, för att torpargrunden trycker upp fukten under så ha golvspånet och allt börjat släppt så jag ser inget annat alternativ än at
  Läs mer
 • Bryta upp hela golvet?
  Hej! Jag är spekulant på ett 100 år gammalt hus där det finns en avvikande lukt (mikrobiell) som antagligen kommer från grunden. Det har satts in en krypgrundsavfuktare och mätning av den relativa fuktigheten i grunden är 48%, men men vid samtal med
  Läs mer

Konvertera steg 2: Gräva ur krypgrunden

Du behöver i detta steg gräva ur krypgrundens inre så du blottlägger hela krypgrundens kantbalk. När du grävt ur krypgrunden är det dags att förbereda för det dränerande materialet. Du behöver på något sätt få ner det dränerande materialet/makadamen ner i krypgrunden. Det kan man exempelvis göra genom att lägga bräder eller liknande ner från ett fönster. Brädorna får sedan utgöra en ramp varpå du kan schakta ner makadamen ner in i huset och ner i krypgrunden.

Frågor och svar om gräva ur krypgrunden vid en konvertering.
 • Gräva ur och gjuta platta i krypgrund
  Hej, Vi bor i ett sutteränghus byggt i T-form 1979-80 med källare under entréplan och ytterligare en halvtrappa ner till en oisolerad krypgrund med ståhöjd som ligger under nedre sutterängplan. Vi skulle vilja konvertera den till ett något mer använd
  Läs mer

Konvertera steg 3: Lägg ut dränerande material

makadam i krypgrund
För att du ska skapa en viss buffert mellan den underliggande marken och isoleringen som ska läggas ut så är det bra om du lägger ut ett lager om 5-10 cm makadam i krypgrunden. Med buffert menas en nivå med dränerande material som gör att cellplasten vilar mot ett material som inte binder fukt. Detta fungerar likadant som med en betongplatta.
Frågor och svar om dränerande material i krypgrunden vid en konvertering.
 • Gjuta golv i torpargrund direkt på lera
  Har en torpargrund som jag grävt ut dräneringen på och ska gräva ut ytterliga 10 cm lera ur golvet. Kan jag gjuta en platta direkt på leran (tjock lera) och hur tjock platta behöver jag. skall vara ett snickeri golv o höjd till tak blir 2 meter. någo
  Läs mer

Konvertera steg 4: Cellplast – grundisolering läggs ut i krypgrunden

cellplast som isolering i grunden
För att isolera krypgrunden lägger man ut mellan 300 mm och 400 mm cellplast i krypgrunden. Cellplasten ska vara av kvalitet s80 eller högre så att det blir stabilt och har en god tryckhållfasthet. Eftersom huset bärs upp av grundbalkarna är dock fokus på isolering mer än tryckhållfasthet. Och i en krypgrund finns det ju gott om utrymme normalt sett så du kan få en mycket god isolering.

Köp cellplast hos Byggmax, klicka här

Konvertera steg 5: Lägg ut den vattenburna golvvärmen i krypgrunden

vattenburen golvvärme i krypgrunden
Det är
När du ska gjuta platta i din torpargrund så får du möjlighet att gjuta in vattenburen golvvärme i din husgrund. Du placerar ut den vattenburna golvvärmen precis som när du ska lägga en platta på mark. Det man börjar med är att se över det nuvarande uppvärmningssystemet. Hur värms ditt hus upp? Utifrån detta tar man sedan beslut om vart du behöver se över vart du ska placera shunten. Din grundleverantör kan sedan hjälpa dig med hur golvvärmen ska dras i huset.

Läs mer om vattenburen golvvärme för krypgrunder här.

Här har vi samlat frågor och svar om vattenburen golvvärme ihop med att gjuta igen krypgrunden.

 • Golvvärmefråga
  Hej tack för en bra sida, jag har en liten sommarstuga där det är stora fuktproblem i krypgrunden och har varit i kontakt med en snickare som säger att gjuta platta är 25 % billigare än att bygga traditionel krypgrund kan det stämma? Nästa fråga är o
  Läs mer
 • Golvvärme eller Radiatorer , behålla torpargrund eller betongplatta
  Hejsan! Vi håller på att totalrenoverar ett hus på 77 kvm. Det är torpargrund. Vi ska in med ett nytt värmesystem och fixa till grunden. Vi har 2 funderingar. Nr. 1: Är det värt att lägga extra pengar på att gjuta en betongplatta eller funkar det lik
  Läs mer

Konvertera steg 6: Köldbryggebrytare längsmed krypgrundens kantbalk

En köldbrygga uppstår om din krypgrunds kantbalkar är oisolerade och du sedan gjuter en betongplatta på cellplasten och denna betongplatta läggs med direktkontakt med kantbalken. Eftersom köldbryggan skapas mellan krypgrundselementet och betongen så lägger man en cellplastbit intill krypgrundselementen. Då bryts köldbryggan. Därav namnet, köldbryggebrytare.

Konvertera steg 7: Gjuta platta i krypgrunden – ditt nya betonggolv

Gjuta platta i krypgrunden - ditt nya betonggolv
När du ska gjuta platta i din torpargrund så kommer detta att bli ditt nya golv. Ovanpå golvet kan du sedan lägga trägolv eller vad du vill så länge det tål att läggas ovanpå vattenburen golvvärme.

Om du inte har ändrat planlösningen och därmed fått nya lastfördelningar som ska bäras upp av betongplattan så behöver du inte armera betongen utifrån höga punktlaster. Däremot behöver man armera betongplattan så inte betongen får sprickor. Armeringen är inte bara till för att ta upp laster utan behöver även armera pga betongens dåliga hållfasthet inne i plattan.

Du behöver troligen en betongbil för det handlar om en cirka 5-10 cm tjock betongplatta. På en 100 kvadratmeter husgrund så blir det cirka 5-10 kubik betong och det är mer man blandar för hand. Man kan ju gjuta betongplattan ett rum i taget eller liknande och då kan man faktiskt gjuta med betong som du blandar själv. Men ur ett kostnadsperspektiv är det tveksamt att det lönar sig.
När du gjutit ditt cementgolv i torpargrunden så behöver du låta betongen stå och torka ur ordentligt.
Detta eftersom betong som gjuts i torpargrunden måste få tid att brinna ordentligt.

Cellplastkvaliten spelar mindre roll

När man ska gjuta en platta på mark så behöver cellplasten vara av en kvalitet som är relativt hög, oftast över 100. När du ska gjuta igen en krypgrund till en platta så behöver du inte ha samma kvalitet. Det räcker med en cellplastkvalitet på s80.

Kostnaden för att gjuta igen krypgrunden

Kostnaden för att renovera din krypgrund genom att gjuta in torpargrunden kommer uppskattas i denna artikel så fort vi genomfört vår pågående undersökning.

Vi får löpande frågor in till oss om pris för att gjuta igen din krypgrund eller närbesläktade frågor. Här är de frågor som är relevanta.

 • Vad ligger kostnaden för att gjuta i torpargrund ca 100kvm
  Hej, vi har en sommarstuga med torpargrund. Vi har upptäckt att det är väldigt fuktigt- mycket markfukt- och det är mycket röta, troligen behöver hela golvet rivas ut och göras nytt ev även byta syllen. Vi har fått föslag på att gjuta igen eller alt
  Läs mer
 • Uppskattad kostnad för krypgrundskonventering
  Förhandlar om prisreducering på en gammal prästgård. Krypgrunden visade sig vara en mullbänk med jord upp till golvnivån. Vad kan det kosta mig att gräva ut 80m2 golv, jord och gjuta betongplatta. Vad bör jag ta höjd för Mellan tummen och pekfingret.
  Läs mer
 • Uppskatta pris för krypgrundskonvertering
  Vi är spekulanter på ett 90 årigt kapell med torpargrund. Före kontraktskrivning insisterade vi på en grundbesiktning så en öppning sågades upp för att inspektera på 2 ställen. 22% fukt uppmättes samt röta på en timmerbalk, Grunden är ca 17x 9 meter
  Läs mer

Nackdelar med att gjuta igen din krypgrund

Det finns nackdelar med detta sätt att renovera din krypgrund.

 • Du behöver normalt sett evakuera huset under projektet. Det är ju ett klart minus.
 • Du gjuter in avloppsrör och andra vvs detaljer. Det är en av fördelarna med krypgrunden. Det är enklare att laga och fixa avloppsrör i en krypgrund än i en betongplatta eftersom de är fria och inte ingjutna.

Lägga nytt golv i hus med torpargrund eller krypgrund

Lägga nytt golv krypgrund
Ibland vill man byta golv i sitt hus. Även här kan det vara ett tillfälle att ta ett större grepp. Man river ändå upp en stor del av huset. Men att byta golv i ett hur med torpargrund kostar inte närmelsevis samma som själva konverteringen. Men du behöver ändå riva ut allt golvmaterial så det är ändå ett bra tillfälle tycker jag.

Krypgrundskonvertering med cellplast

De flesta grunder man gjuter igen så har man anpassat sig till standarden för hur grundläggning sker i Sverige idag, nämligen betongplattans konstruktion. Dvs man lägger först makadam/dräneringsgrus, 20-30 cm cellplastisolering för att sedan gjuta golvet med armering och ev. golvvärme.
Rörande valet av cellplast så räcker cellplast av kvalitet s80 långt men prisskillnaden till s100 är inte så stor och den är standard för vanliga grunder utan megabelastning så den hade jag gått på.
För isolering mot den gamla grundmuren kan du absolut ha en rörelsefogsliknande lösning med tunn cellplastskiva. Denna kan vara fasad i toppen så du i ytan av betongen inte ser någon cellplast.

Här har vi samlat frågor om att gjuta igen en krypgrund och ha cellplast i grunden.

 • Konvertera torpargrund
  Hej Micke:) 
Jag har ett sommarhus med torpargrund och grundmur av cementblock. Planen är att göra om tropargrunden till betongplatta. Tänkte riva bort nuvarande bjälklag, sedan lägga makadam ca 10 cm och jämna för att sedan täcka med tre lager cellp
  Läs mer
 • isoleringsfråga enplans trähus
  Hej Micke! Tack för hjälpen med min senaste platta, har nu en äldre torpargrund i natursten (10×8 meter) och betong som jag tänkte gjuta igen och lägga vattenburen värme i, bygget blir ett enplans lösvirkeshus med sadeltak (plåt) utan bärande in
  Läs mer

Problem med cuprinol i bjälklag och andra delar i konstruktionen

Det finns många olika typer av fuktskyddsmedel som använts genom åren. Ett av de mer potenta (ur ett negativt perspektiv) är cuprinol. Har man haft cuprinolbehandlade bjälklag eller liknande så bör man åtgärda dessa, speciellt om man dessutom har riskkonstruktioner för fukt.

Här har vi samlat frågor om att cuprinol.

 • Krypgrund med bjälklag cuprinol -renoveringsval?
  Hej, vi har köpt en om- och tillbyggd enplans sommarstuga med träfasad på 137kvm fr -59. Där är krypgrund i ca halva grunden (den delen som varit besiktningsbar). Resterande delar är ett gammalt ombyggt garage (gjuten platta), en inbyggd uteplats (ok
  Läs mer

Gräva ur krypgrund till en källare

Jag får ibland en del frågor om att göra om en krypgrund till källare.
Det är inte något jag rekommenderar.
Det kan säkert gå men det är ett mycket komplext projekt och jag vet inte en om det konstruktionsmässigt går.
Jag är inte expert på konstruktion i detta perspektiv så leta gärna vidare. Inget är omöjligt, men jag vågar inte rådgöra kring detta.

Relaterade frågor

 • Bygga under etagehus med krypgrund
  Hej. Vi bor i ett parhus från 90 talet, ett etagehus med krypgrund/förråd (ca 25kvm) under kök och badrum som är på entreplan/ övre plan. Huset står på stenmark som det se ut. Vi funderar på om det eventuellt är möjligt att bygga om detta utrymme und
  Läs mer

Andra frågor och svar om att gjuta igen din krypgrund

Vi får löpande frågor in till oss om att gjuta igen din krypgrund eller närbesläktade frågor. Här är de frågor som är relevanta.

 • Hur lång torktid för klinkers
  Hej jag har försökt räkna på detta här med vct men får inte rätt med det. Min snickare säger att jag måste gjuta(5kvm) med ardex a35 mix för att det ska torka. Jag hade tänkt blanda grovbetong med lite vatten? Det är alltså en torpare grund som ska i
  Läs mer
 • Gjuta igen torparegrund
  Förråd på ca 20 kvm med torpargrund, lite dålig lukt och även sett svartmögel på uppbrutet golv. Troligtvis blir det till att gjuta nytt golv. Har du förslag på vem som kan hjälpa oss! Med vänlig hälsning Britta Hej Britta, Har skickat dig ett bra bo
  Läs mer
 • Frågor kring gjuta betonggolv i gammalt trähus
  Hej. Jag håller på och totalrenoverar ett gammalt trähus från början av 1900-talet. Ska lägga vattenburen golvvärme i hela bottenvåningen. Har grävt ut hela huset 600 mm. Har lagt tvättad makadam 200 mm på geoduk. Marken är ganska fuktig i området. F
  Läs mer
 • Hur stoppa fukt underifrån effektivt?
  Hej Micke! Jag ska bygga om köket och gör det från grunden och upp. Förutsättningar: Hus ute på landet, sydvästra Skåne i Staffanstorps kommun. Huset består av två längor i vinkel, den äldre från ca 1870 byggd av lersten, den nyare, från ca 1965 bygg
  Läs mer
 • Gammal krypgrund inspektion ev renovering
  Hej, vi har en sommarstuga med en gammal krypgrund med inspektionslucka. I huset så har en öppen spis bokstavligen börjat sjunka genom golvet och vi tror att något i grunden har ruttnat eller gått sönder. Vi skulle behöva gå in och titta på hur det s
  Läs mer
 • Kolstybb
  Hejsan micke, tänkte höra om du tror man kan släppa kolstybben nedåt i grunden och sedan lägga makadam cellplast betong över? Blir ca 60 cm makadam över och 30 cellplast. Har tömt ett litet rum och jädrar vad svårt och dammigt det var. 😅 Mvh Henke He
  Läs mer
 • Konvertera krypgrund
  Hejsan, håller på att renovera vårat ”nya hus” mina planer var att gjuta en platta istället för krypgrunden, öppnade upp ett hål i golvet och såg att det va 1m i snitt ner till marken. Går det att ha så mycket makadam som 60cm? Nackdelar?
  Läs mer
 • Byta syllar och bjälklag
  Hej! Var tidigare i kontakt med dig angående firmor som genomför syllbyten, blev då rekommenderad en firma vilka verkar vara seriösa osv men jag har även kollat runt lite på marknaden för att inte enbart få en aktör som säljer in sin produkt. Min frå
  Läs mer
 • Gjuta igen krypgrund
  Hej Micke, läser din hemsida med stort intresse! Funderar på att köpa ett fritidshus som har en krypgrund med omfattande rötskador i bjälklag – detta upptäcktes vid överlåtesebesiktningen. Jag skulle vilja få en offert på hur mycket det skulle
  Läs mer
 • Fylla igen källare gjuta platta
  Hej Micke! Tack för en mycket intressant sida! Vi har ett 2-vånings hus i södra Lapplands fjällvärld som vi vill renovera och använda som fritidshus. Byggnaden har hel källare. Problemet är källarväggen som är murad med betonghålsten och beklädd med
  Läs mer
 • Gjuta igen krypgrund
  Ditt meddelande: Hej Micke, Min fru och jag funderar på att köpa ett landställe med krypgrund. Säljarna har sagt att blindbotten är uttjänt och några av plintarna har spruckit. Dessutom har några av betongbalkarna som plintarna står på vridit sig. I
  Läs mer
 • Renovera eller gjuta platta i torpargrund?
  ..Hej! Jag har tagit över ett senare 1800-talshus med torpargrund från en äldre släkting. Golvet i vardagsrummet har sjunkit ca 5-6 cm längs ena vägen mellan skorstensmuren och yttre grunden. Vet dock inte hur omfattande skadorna på golvbjälklag och
  Läs mer
 • Krypgrundskonvertering
  Har rivit upp golv i vårt torp. Behöver byta syllar samt golvbjälklag. Kan det vara vits att gjuta betongplatta? Tips på bra entreprenör? Hej Lisa, Jag är för att gjuta igen torpargrunden till betonggolv. Blir en väldigt bra fuktsäker lösning menar j
  Läs mer
 • Bästa lösning för 100 år gammal skånelänga?
  Har ett drygt 100 år skånehus, ska byta ut golv, har grävt ut ca 25 cm sand. Va där bästa alternativet att lägga ett fur plank golv på? Hur ska reglar bygas, med plintar eller? Ytan är ca 90 m2, varav den största sammanhngande är ca 60 m2. Mvh Ewa He
  Läs mer
 • Krypgrund blir platta, Leca,?singel?
  Hej Vårt nya hus har ruttna golvbjälkar i den äldre delen av huset. Så nu har vi bestämt oss för att gjuta en platta i den delen. Eftersom det är ett badrum som vi kommer göra om så är min första fråga gällande om vi skall använda oss av ex pordränsk
  Läs mer
 • Gjuta eps på betongplatta
  Hej! Tack för en informativ sida med mycket bra information. Skall till att gjuta en betongplatta (6 m2) på 300 mm cellplast, under den 200 mm makadam, inne i en del av en krypgrund. För att komma upp till rätt nivå på golvet behöver jag sedan lägga
  Läs mer
 • Gjuta igen krypgrund
  Hej! Vi har precis köpt ett gammalt hus från 1923, som också har blivit utbyggd två gånger (1969 samt 1990). När de byggde ut 1990 så byggde de på platta på mark med golvvärme, men resten av huset står fortfarande på krypgrund. Nu vill vi gjuta igen
  Läs mer
 • Torpargrund, gjuta platta
  Hej Mick Har precis köpt ett 1800 tals hus där vi ska byta kök och bryts upp golvet för kunna dra om vatten och avlopp för senare kunna bygga tvättstuga i hallen. Tänkte passa på och gjuta platta i köket och gjuta rum för rum som vi renoverar. Funder
  Läs mer
 • Göra om krypgrund till platta
  Hej! Vi bor i en tillbyggd sommarstuga som delvis har gjuten platta och delvis kryp/torpargrund. På grund av fukt och dålig lukt vill vi nu göra om detta, har du tips på bra hantverkare i vårt område som kan hjälpa oss med vad som behöver göras, ev k
  Läs mer
 • Dålig grund ev husköp
  Hej! Jag och min sambo kollar på ett gammalt hus som har krypgrundslukt, när vi var på visningen så kunde man känna att stora delar av golvet var ”svampigt”, det har legat ett trägolv som någon sedan limmat en plastmatta ovanpå. När vi drog lite i ma
  Läs mer