Det har blivit allt vanligare med tillbyggnader och många väljer hellre att bo kvar i huset och bygga ut det, istället för att behöva flytta från det. En tillbyggnad kan bli en bra investering. Husets totala yta kan göras större och en förändring på ett hus innebär en värdeökning samtidigt som du slipper transaktionskostnaderna som är förknippat med att köpa och sälja ett hus. Med andra ord är en tillbyggnad en investering som absolut kan löna sig i längden , och du vet vad du får. Ju mer du kan göra själv desto mindre pengar behöver du också låna givetvis. Mitt mål är att med denna artikel hjälpa dig att lyckas i ditt tillbyggnadsprojekt med husgrunden i fokus givetvis. Det är många praktiska frågor som ska besvaras vid tillbyggnaden och jag försöker täcka in dessa också så gott jag kan.
Att bygga till på ett befintligt hus kan innebära många funderingar och frågor. Det kan kräva en hel del engagemang och framförallt kunskap om hur man bör gå tillväga. Vid en tillbyggnad finns en rad olika faktorer man bör tänka igen såsom exempelvis husets arkitektur, karaktär, omgivande miljön, marken och dess beskaffenhet och sist men inte minst den tänka funktionen i tillbyggnaden. Det är viktigt att man har rätt planering, smarta lösningar så att tillbyggnaden blir en ytterligare en plats i hemmet att trivas i.

Vilket typ av hus ska du bygga till

Det befintliga huset spelar stor roll för hur din tillbyggnad ska gå till. Hur ser din befintliga byggnad ut? Detta är avgörande för hur du sedan vill gå vidare med din tillbyggnad.

Olika val av husgrund för din tillbyggnad

tillbyggnad välja husgrund
Sedan när du ska bygga till så har du ett antal grunder att välja mellan på din tillbyggnad och dessa beror mycket på det befintliga huset enligt ovan.
Vilken av dessa grunder du väljer vill jag helst förhålla mig oberoende till. Det är mycket religion bland grundbyggare och grundtillverkare och jag vill att husets förutsättningar och dina kontakter ska fälla avgörandet. Sedan hjälper jag jättegärna till och fyller i dina luckor när så behövs. Har kontakt med markentreprenörer i hela Sverige i stort sett och med en stor grundtillverkare som stöttar mig och mina besökare. Använd gärna mig och mina kontakter.

Att fundera igenom innan du väljer grund för tillbyggnad

Här finner du lite tips inför grundläggningen av din tillbyggnad.

Priset är alltid en viktig faktor

Plintgrunden blir ofta billigast. Men vill man ha en åretruntboende i huset så är det krypgrund, hybridgrund eller platta på mark som gäller för mig. Har man ett befintligt hus med källare väljer många att bygg ut även med källare. Mest för att de kan och att höjderna på tillbyggnaden ska komma i våg.

Prismässigt är anser jag krypgrunden mycket prisvärd. Du får åretruntstandard till ett bra pris. Dyrare än plintar men inte särskilt mycket. Plintar är billiga i teorin, men vill man säkra att man inte får en grund som sätter sig (mest pga tjällyftning ). Med plintar har man som sagt problemet att man för att säkra tjällyftningens gräva ur ”plintgroparna” ner till tjälfritt djup. Och eftersom man ofta vill ha rätt många plintar blir det väldigt mycket jobb som brukar ta ut sig och du får en sämre grund. På berg däremot är plintar ett bra alternativ eftersom sprängning är så dyrt.

Husgrund på ditt befintliga hus

Ditt befintliga hus har en husgrund. Detta får stor inverkan på val av husgrund. Mestadels påverkar det utifrån att man helst vill matcha det befintliga husets sockelhöjd över marken. Om sockeln är hög så behöver man antingen kompensera upp grunden i nivå med huset eller på något sätt trolla bort skillnaden mellan de olika husgrunderna.

Den konstruktionen kan vara lite komplex att förklara men kontakta mig så förklarar jag. Exempelvis genom att ställa en fråga här.

Ritningar för tillbyggnaden och vad de kostar

Vi har täckt in ritningar för bygglov generellt ganska rikligt här på husgrunder.com. Här kan du läsa om det i artikeln om bygglovsritningar. Grundritningar för tillbyggnaden är ofta en handling som kommunerna börjat kräva in. Och eftersom du behöver lastnedräkningar (åtminstone på ett ungefär) så behöver du ofta konsultera en konstruktör för att kunna ta fram dels konstruktionen men också de ritningarna som hör till grunden. För grundritningar finns det möjlighet att få till dessa genom att jobba ihop med din grundleverantör. Jag samarbetar med Tjällden ab kring grundritningar.

Frågor från besökare om pris på ritningar för tillbyggnader
Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss kring tillbyggnader och pris på ritningar.

 • Tillbyggnad 33 Kvadratmeter
  Hej! Jag har gjort en färdigt 1-planritningar för tillbyggnad och för byggnaden och tillbyggnaden tillsammans med alla mått. Min fråga vad kostar sektioner och en konstruktionsritning för tillbyggnaden. Räcker det med att jag skickar till er planritn
  Läs mer

Markens beskaffenhet

Markens beskaffenhet är viktig för valet av grund.

 • Bygga på sluttande berg: Om du ska bygga till på sluttande mark och INTE vill spränga eller har svårt för att bygga en klack som gör att du kan terassera så talar det för en plintgrund.
 • Bygga på sank mark: Om du ska bygga till på sank mark och får rådet att påla, då är valet enkelt. Man kan nämligen bara påla platta på mark grunden

Vattenburen golvvärme i tillbyggnaden

tillbyggnad välja husgrund golvvärme
Om du vill ha vattenburen golvvärme i tillbyggnaden så kan du välja mellan två olika typer.
 • Ingjuten vattenburen golvvärme – dvs platta på mark grunden (och förvisso även plattan i källaren)
 • Vattenburen golvvärme ovanpå bjälklag. Detta gäller framförallt för plintgrunder och krypgrunder

Så i båda fallen så går det att ordna, men det blir en billigare golvvärme lösning om du väljer platta på mark.
Det som är speciellt med golvvärme och tillbyggnader är att man ofta vill ansluta till befintliga shuntar och liknande. Detta löser ofta grundmaterialleverantören på ett bra sätt men beroende det befintliga husets premisser så kan det bli mer eller mindre knepigt att lösa golvvärmen. Men oftast går det enkelt att koppla på sig det befintliga systemet.

Frågor från besökare om tillbyggnader och vattenburen golvvärme
Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss kring tillbyggnader och vattenburen golvvärme.

 • Vattenburen golvvärme i tillbyggnad
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Vi planerar att bygga till vår villa. Vi har ett Thermotech golvvärmesystem med en fördelare som sitter i mitten av huset. Tillbyggnaden kommer att b
  Läs mer

Hur drar man in golvvärmen in i tillbyggnaden från det befintliga huset – olika scenarios

dra in golvvärme till tillbyggnad

När man ska dra in golvvärme i tillbyggnaden uppstår frågan hur man ska göra detta rent praktiskt. Det är inte säkert att golvvärmen kan enkelt dras in i tillbyggnaden då tillbyggnaden kan vara placerad på ett ogynnsamt sätt i förhållande till fördelaren.

 • utnyttja vinden för att dra fram golvvärmen. Det man bör tänka på är att minska mängden skarvar och liknande på vinden så att läckor inte får stora skador. Det går att sätta ett avluftningspaket på golvvärmeslingans returledning, dra resten av röret skarvfritt, och sätta ett tråg under avluftningspaketet med ett skvallerrör till bottenvåningen. Då blir det tätt på vinden och det skulle synas om det blir ett läckage. Förutsatt att tillbyggnader inte är så stor så att det behövs flera slingor.

Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss som rör att dra in golvvärme i tillbyggnaden.

 • Dra golvvärmen för tillbyggnaden via krypgrunden
  Hej! Jag läste en fråga från en besökare du svarat på tidigare om att dra ledningar från befintliga hus ut till tillbyggnaden. (reds anmärkning – se frågan här) Jag ska bygga till och har en krypgrund i mitt nuvarande hus. Om jag bygger till me
  Läs mer
 • Hur drar man fram golvvärme till tillbyggnaden?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Vi ska göra en tillbyggnad där vi önskar ingjuten golvvärme som vi har i resten av huset. Tillbyggnaden är i andra änden av fördelaren och min tanke är att nytt
  Läs mer

Bygga till med betongplatta på mark

tillbyggnad betongplatta

En betongplatta på mark är den vanligaste formen av grund för en tillbyggnad. Det beror inte minst på att många vill ha en året runt komfort i tillbyggnaden vilket ofta leder till att man vill ha en betongplatta. Detta pga den vattenburna golvvärmen och den solida grund som betongplattan innebär.

Om man ska anlägga en platta på mark kan det ibland vara svårt att veta hur man ska gå tillväga med dräneringen.

Läs mer om betongplatta tillbyggnader här. Se även nedan stycke.

Frågor och svar om betongplatta för din tillbyggnad
Här kommer frågor och svar jag har fått tillsänt mig som har med att välja betongplatta för sin tillbyggnad.

 • Gjuten grund på tillbyggnad
  Hej! Vi ska bygga till vårt hus, där det befintliga huset har källargrund. Går det att ha en platta på mark intill en källargrund? Vet du någon bra firma i närheten av falköping som kan utföra sådant arbete? Vänligen, Emma Hej Emma , Det kan man göra
  Läs mer
 • Platta med uppmurat bjälklag
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Är i stargroparna med att göra en attefallstillbyggnad på mitt 1,5 plans hus med källare. Funkar det att gjuta en platta på mark och sen mura upp med murblock
  Läs mer
 • Risk för sättningar på tillbyggnad
  Risk för sättningar som påverkar anslutningen mellan bef. hus och utbyggnad? Hej Mona, Inte med bra entreprenör och om grunden inte är felaktigt konstruerad. Alltid risk om man gör fel. Detta är dock mycket vanligt projekt med få incidenter/låg risk.
  Läs mer
 • Dräneringsrör på tillbyggnad
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer När man bygger till. Ska det befintliga dräneringsröret ligga kvar under den nya plattan? Hej Johan, Lämna detta till proffsen. När de gräver kan de avgöra status p
  Läs mer

Bygga tillbyggnad med källare

tillbyggnad källare
Vid en tillbyggnad av framförallt hus med källare är det ganska vanligt att man kan stå mellan valet av gjuta en betongplatta i anslutning till huset med källare med en högre sockel eller så bygger man så tillbyggnaden även den får en källare.

Om man väljer att bygga även en källare i tillbyggnaden så får man givetvis mer yta i huset. Denna yta brukar man inte räkna in som boyta, men däremot biyta. En källare kan vara ett användbart alternativ eftersom att det kan bli som ett rum med oändliga möjligheter.

Se här för mer info om att bygga tillbyggnad med hög sockel

Vill man så kan man bygga till en ny källare till tillbyggnaden för att sedan lägga den djupare än det befintliga huset. Dock bör man tänka på att marken tål det och inte gräva ända ner till grundvatten (se markundersökning nedan). Tänk på att vara noggrann och försiktig så att huset inte sätter sig under själva byggnadsfasen, men detta bör inte vara några större problem om man är försiktig. Det kan också vara bra att fundera över hur det befintliga huset är. Hur ser marken ut som den är byggd på? Om det är dålig mark så bör man vara extra försiktig när man gräver ur.

Bygga till betongplatta till byggnad med källare
För dig som har en källare och vill bygga till med exempelvis platta på mark, så kan det vara bra att låta en byggtekniker kontrollera källarväggen för att ta reda på om den kommer att kunna motstå det ökade jordtrycket från tillbyggnaden.

Frågor från besökare om tillbyggnader och att bygga ut med källare
Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss kring tillbyggnader och att bygga ut med källare.

 • Fjällstuga – bygga ut torpet
  Hej, Vi har ett gammalt torp sedan 59 eller äldre med källare. Vi hade tänkt att bygga ut det 4 meter längre åt väster samt 3 meter bredare åt söder. Vi vill dock kunna nyttja fjällstuga så länge som möjligt under byggtiden samt att väggarna i torpet
  Läs mer
 • Dimension armering källarvägg tillbyggnad
  Hej Micke! Jag ska göra en tillbyggnad från bef. hus och ska gjuta platta med källarvägg. Vilken dimension och typ av armering skulle du rekommendera till mig för att stå emot tex tryck laster från sidan och ovan då vi ska snickra vägg, takstolar/trä
  Läs mer
 • Tillbyggnad
  Hej Micke. Har en fråga som så många andra om husgrund vid tillbyggnad. Jag har idag ett 1,5plans hus som jag skulle vilja förlänga så billigt som möjligt, lite extrajobb gör inget då jag har maskinerna själv och två pigga pensionärer till hjälp men
  Läs mer
 • Tillbyggnad mot både torpargrund och källare
  Hej Jag skall göra en tillbyggnad på 15m2 på mitt hus som precis i centrum av den tänkta tillbyggnaden tidigare byggts ut (1989 med krypgrund). Det betyder att halva grunden till den nya utbyggnaden kommer anslutas till källare och halva till krypgru
  Läs mer

Bygga till med en torpargrund / krypgrund

tillbyggnad krypgrund
Med en torpargrund/krypgrund som tillbyggnad finns det en rad fördelar:

 • Enkel reparation/bygga ut rör och el – Man kommer på ett smidigt sätt åt dessa när man exempelvis vill flytta köket eller bygga ett nytt badrum. Om det skulle uppstå en vattenskada (uppstår väldigt sällan, vart tionde år i svenska hushåll) är det lätt att reparare vattenskadorna.
 • Radonsäkert – I och med att krypgrunden ventileras är den radonsäkert. Om det ändå skulle uppstå problem, är dessa lätta att vidta åtgärder med.
 • Översvämningsskydd – I och med att huset befinner sig en bit upp, kan vattnet på ett enkelt sätt pumpas ut ur krypgrunden.
 • Minskad risk för byggfukt – I och med att trossbotten idag tillverkas i fabrik är den redan torr från början och kräver inte torkning på plats (såsom vid exempelvis platta på mark).
Trots dessa exempel på fördelar har torpargrunden/krypgrunden på senaste år fått ett ganska dåligt rykte och detta på grund av sin enda nackdel, nämligen att den medför en risk för fuktskador och mögelangrepp. För att minska risken för mögel och fukt kan man ha en så kallad termisk avfuktare.

När det gäller kostnaden så kan en källare innebära en kostnadsökning. Man behöver nya källarväggar som ska dräneras om, men detta gäller inte om väggen är mot det befintliga huset. Med en platta på mark eller en torpargrund/krypgrund behöver man inte ha ett dräneringsskikt under jorden (den består av vanlig grund). Dessutom kan det kosta runt 10 gånger mer att radonsäkra en platta på mark eller en källare, jämfört med en krypgrund. Med detta sagt kan kostnadsskillnaden med andra ord vara relativt hög, men ibland får man tänka på andra för- och nackdelar med samtliga val. Trots att en källare kan innebära större kostnader, får man tänka på att man med en källargrund kan ha vattenburen golvvärme i källaren, någonting som man inte kan ha i en torpargrund. Självklart kan man ha det i bjälklaget, men inte i torpargrunden. Som vi vet är vattenburen golvvärme en lösning som många väljer just på grund av att man kan få in uppvärmning i huset.

Läs mer om att bygga en tillbyggnad på betongplatta till ett befintligt hus med krypgrund här.

Här är frågor och svar om krypgrunder och tillbyggnader.

 • Tillbyggnad mot både torpargrund och källare
  Hej Jag skall göra en tillbyggnad på 15m2 på mitt hus som precis i centrum av den tänkta tillbyggnaden tidigare byggts ut (1989 med krypgrund). Det betyder att halva grunden till den nya utbyggnaden kommer anslutas till källare och halva till krypgru
  Läs mer
 • Gammal och ny grund Enligt BBR
  Hej, jag har sökt en byggkonsult som skulle kunna hjälpa mig med att hur lösa kommunens krav (BBR)på min bef. torpargrund och tillbyggnad av densamma, börjar få panik då jag inte får startbesked innan jag löst detta, MVH Hans Hej Hans, En torpargrund
  Läs mer
 • Utbyggnad om 60 kvadratmeter bredvid hög torpargrund
  Hej! Din hemsida verkar ha fyllt ett tomrum. Vi vill låta utgöra en geoteknisk undersökning då vi ska göra en större utbyggnad med källare och även inreda del av torpargrunden. Utbyggnaden är även tänkt att vara två plan. Det är lite svårt tycker vi
  Läs mer
 • Tjälens påverkan & gråstensgrund
  hej jag har en fundering kring torpargrundens normala uppfrysning vintertid. Finns det en risk att det kan bli rörelse mellan grundstenar o betongplatta vid en ombyggnad från torpargrund till betongplatta med golvvärme. Hej Magnus , Eftersom man måst
  Läs mer

Sockelhöjd och val av husgrund för tillbyggnaden

hög sockel
Sockelhöjden spelar in för val av grund för tillbyggnaden. En hög sockel, vanlig för tillbyggnader till källarhus, har tidigare behövt platsanpassas om man vill ha en betongplatta. Då fick man platsbygga sockeln och gjuta plattan ovanpå. Nu finns det fiffiga lösningar för detta med specialframtagna höga socklar som gör att det blir enkelt att bygga upp en grund på plats.

Se hur Tjällden bygger en hög sockel här.

Dvs du kan välja att ha ett källarutrymme innanför sockeln eller helt enkelt fylla den med ex dränerande material.

Här är frågor och svar om sockelhöjdens inverkan på val av tillbyggnadens grund.

 • Ny grund till tillbyggnad förhöjd källare
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej har ett 50 tals hus med källare från marken och upp till entreplanets golvyta är det 500 mm har tänk gjuta en platta med golvvärme till ett inglasat året runt r
  Läs mer
 • Rätt grund med rätt höjd för utbyggnaden?
  Hej! Mitt befintliga hus har en källare med en sockel ovan mark på ca: 1 meter. Vi ska bygga ut och enligt arkitektritningen kommer ”steget” ner till utbyggnaden bli 30 cm. Vilket typ av grund ska jag ha? Vi önskar golvvärme i utbyggnaden
  Läs mer
 • Val grund mot hög torpargrund
  Hej Micke, Jag har sökt bland tidigare läsarfrågor men inte riktigt hittat någon med mina förutsättningar. Vi önskar göra en utbyggnad 40kvm mot hög torpargrund om 80 cm. Önskar är att nya golvet skall ligga i nivå med det befintliga. Bästa lösning f
  Läs mer
 • vilken grundläggning skall jag använda?
  Hej Micke! Jag planerar en ytbyggnad av ett befintligt hus. Utbyggnaden är 4×4,9 m och vi tänker oss en träregelstomme. Just nu funderar jag på om man skall ha krypgrund eller platta på mark. Marken är morän. vi vill gärna fortsätta den befintli
  Läs mer
 • Gjuta husgrund med 900 sockel
  Hej Skall bygga till ett trettiotalshus med 50 m2. Hur gjuter man en sula som är ca 900 cm hög för att få samma höjd som det befintliga huset som har 900 cm grund. Vad jag förstår kan man inte bara lägga denna på en makadambädd, utan måste göra någon
  Läs mer

Att bygga ett uterum är mycket likt en tillbyggnad

Att välja grund för sitt uterum är identiskt med projektet för att bygga till, med möjligen det undantaget att husägaren tar lite mindre lätt på denna utbyggnad. Dvs det behöver inte vara året runt standard på samma sätt och man kan tänka sig en betydligt lägre kostnad ofta. Men rent byggnadstekniskt är det ingen skillnad (förutom behov av isolering).

Här kommer frågor och svar jag har fått tillsänt mig som har med att välja grund för sitt uterum.

 • Under uterum, lerjord
  Ska bygga 25 kvm uterum (förlängd säsong, ska ej värmas). Uterummet ska sitta fast i huset delvis, men sticka ut en meter utanför hushörnet. Marknivå. Marken är tung kompakt lera. Vill gärna ha så isolerat som möjligt underifrån, samt naturligtvis st
  Läs mer
 • Golv till uterum som tål fukt
  Hej Micke Har tänkt bygga ett uterum i sommar (Willab Garden) men vet ej hur jag gör en bra golvkonstruktion som är tålig mot fukt. Vill ha en bra miljö i uterummet. Mitt uterums golv/grund kommer att befinna sig en bit över marknivå (ett femtitalshu
  Läs mer
 • Grund på lecablock eller gjuten platta för uterum
  Hej Fantastisk bra sida som har all info inför planeringen av grunder. Håller på och velar vilken typ jag ska välja. Hoppas på råd från dig. Vi är på gång att bygga uterum i aluminium och glas , vårt hus har en krypgrund där trösklar till utgångar är
  Läs mer
 • Välja grund till vidbyggt isolerat uterum
  Hej, vi har betongplatta på huset och platt tomt det är ca 15 cm ner till befintligt trädäck som ligger i nivå med gräsmattan. Vilken typ av grund kan vi välja på till vårt nya uterum som ska vara isolerat med tak av betongplattor, 2 sidor glaspartie
  Läs mer

Sättningar vid tillbyggnader

Precis som med grundläggning generellt så är denna hemsida lite tillkommen för att hjälpa privatpersoner att lyckas med sina projekt. Då kan därför göra lite ont att se mina besökare ha problem med sättningar vid just tillbyggnader. Att genomföra grundläggningen är ett komplext byggprojekt som kräver sin planering och genomförande. När detta brister kan sättningar uppstå pga ett antal olika brister i grundläggningen ofta.

Bland det viktigaste för att säkerställa skydd mot att huset får sättningar kan nämnas.

 • grundläggning på dålig mark vilket leder till att bärigheten i marken inte klarar lasterna. För att undvika detta kan man behöva göra en markundersökning.
 • dåligt genomfört markarbete. Man kan exempelvis ha slarvat med att inte ta bort all tjälfarlig mark under den kommande tillbyggnaden. Här spelar exempelvis uppackningen roll. Dvs om du har en mark där du behöver schakta bort mer material än bara till det schaktdjup som grunden kräver. Dvs för en betongplatta mellan 500 – 600 mm. Om då marken behöver schaktas till 800 mm så blir uppackningen 200 mm.
 • för höga laster på huset mot vad grunden är dimensionerad för- detta är idag ganska ovanligt om du bara anlitar bra konstruktörer och tillfrågar duktiga grundtillverkare vad du ska tänka på kring din konstruktion- där ett exempel på grundleverantör är Tjällden AB.
Frågor från besökare om tillbyggnader och sättningar
Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss kring tillbyggnader och sättningar.
 • Sättning utbyggnad. Pålning – lyft?
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Vi gjorde en tillbyggnad till en villa på ca 25m2 för ca 5 år sedan. Det är en traditionell varmgrund med 600 m
  Läs mer

Dränering och tillbyggnader

tillbyggnad dränering
Precis som att byggnaden du bygger till ska ha en bra dränering så är det viktigt att tillbyggnaden har en god dränering. Faktum är att många vi träffar på väljer att dränera om hela huset när de bygger till.
När man får en tillbyggnad behöver man inte oroa sig över dränering under befintliga byggnadens vägg och detta eftersom att den väggen som får en tillbyggnad inte behöver dräneras.

Här är frågor och svar om dränering för tillbyggnader.

 • Nödvändigt att dränera
  Hej. Till våren ska vi bygga ut vårat nuvarande hus (2 vån med källare) Huset är riktigt väldränerat och det finns inget fukt alls i källaren.dock så är dräneringen gjord för 30 år sedan. Utbyggnaden kommer bli platta på mark, utbyggnaden i ett plan.
  Läs mer
 • Dränera där gjuten platta ligger
  Vi planerar en utbyggnad av huset och till denna tänkte vi gjuta en platta. Plattan ska ligga i markhöjd och befintliga huset har ett källarplan. Hur löser man en framtida dränering av befintliga huset när plattan är i vägen (5,5 meter) för att gräva
  Läs mer

Konstruktör ofta nödvändigt för tillbyggnader

Att anlita en kvalificerad byggtekniker är något som rekommenderas och då kan man också få hjälp med att utreda och göra konstruktionsritningar för tillbyggnaden. Inte minst om huset är mer komplext. Det är framförallt lastplanen som är viktig ur ett gurndperspektiv. Är det ett enplanshus och du vet vad du gör kan lasterna ganska lätt hanteras direkt hos grundtillverkaren.

Behövs en markundersökning pga tillbyggnaden?

För att ta reda på om marken kommer att klara av en tillbyggnad generellt så kan en markundersökning vara på sin plats. Vet du vad din mark tål. Är det befintliga huset pålat? Läs mer om markundersökningar här.

Frågor från besökare om att välja husgrund för tillbyggnader

Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss som rör mer valet i sig för tillbyggnadens grund.

 • Tillbyggnad på platta till hus på plintgrund?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Fin sida! Vi planerar att göra en tillbyggnad till vårt hus. Huset står på plintgrund och är från 1940-talet. Tillbyggnaden är planerad att vara på platta. Fin
  Läs mer
 • Välja grund för tillbyggnad av en äldre timmerbyggnad
  PLanerar en tillbyggnad av en äldre timmerbyggnad i Mora, Dalarna, med torpargrund. Vill titta på alternativa grundläggningsmetoder, platta på mark, kryprumsgrund, eller hybridgrund Hej , Du har flera artiklar som behandlar detta. Den där jag försökt
  Läs mer
 • Vilken grundtyp rekommenderas för tillbyggnad timmerstuga?
  Hej! Har en timmerstuga på 40 kvm som står på natursten utan någon annan markberedning vilket funkat sedan 1937 utan att jag kan se nån fuktskada när jag kryper under. Ligger på en smal udde bestående av tall och sten (ingen lera/matjord) nån meter o
  Läs mer
 • Torpargrund eller betongplatta för tillbyggnad till hus med torpargrund
  Hej, har köpt ett hus som är byggt år 1900. Det är torpargrund i dagsläget och nu skall vi bygga till en veranda och en groventre. Är det bäst att köra med torpargrund på utbyggnaderna också eller ska man gjuta platta till dessa? Hej Jessica , Du kan
  Läs mer
 • Bygga ihop olika husgrunder
  Vad bör jag tänka på när jag ska byggatill mitt nuvarande hus på plintar, med en utbyggnad som kommer att stå på en gjuten platta? Hej Calle, Grunderna måste leva sitt eget liv. Dvs de ska inte gjutas ihop. Grundelementen ska således placeras ut prec
  Läs mer
 • Vilken grund för rätt nivå på tillbyggnad
  Hej Micke! Du verkar vara rätt person att fråga. Vi planerar att bygga ut huset om ett par år men har redan nu börjat fundera på de byggnadstekniska bitarna. Huset är ett 1,5 plans hus med källare, byggt 1937. Ca 65 kvm byggyta. Planerar att bygga ut
  Läs mer
 • Grund vid utbyggnation
  Hej, Funderar på att göra en utbyggnation på ca 10m2. I befintligt hus har vi en gjuten platta som vilar på en ca 30cm hög betongsula. Marken vid platsen för utbyggnationen är i huvudsak sprängsten med kanske 5-10% grus/sand. Har bott i huset i 2 år
  Läs mer

Frågor från besökare om tillbyggnader

Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss kring tillbyggnader och husgrunder.

 • Riva del av 70-talsutbyggnad
  Hej! Vi har precis köpt en villa från 62 med en utbyggnad med källare från 73. På 70-talsdelen är dräneringen dålig och avrinning från tak har ej fungerat vilket har medfört fukt och mögel i källaren och tryckimpregnerat virke har använts vilket har
  Läs mer
 • tillbyggnad
  Hej Mikael, VI är på start med ett projekt att göra tillbyggnad till vår Villa. Det omfattar gjuten platta för uterum med värmeslinga, gjuten platta garage, gjuten platta Annex. Många L stöd och mycket betong och markarbete. Jag undrar om du har någo
  Läs mer
 • Krypgrund mot befintligt hus
  Vi skall bygga uterum. Jag funderar på olika saker. T.ex. anslutningen mellan nya och gamla grunden (båda är krypgrund). Kan man fästa mot befintligt hus och i andra ändan ha mur. Eller skall man ställa två murar jämte varandra. Djupet är endast 2 me
  Läs mer
 • Platta på mark tillbyggnad
  Hej. Vi har börjat att ta in offerter gällande markarbete och platta på mark till vår tillbyggnad. Jag känner mig dock lite skeptisk till prissättningen och vill gärna ha hjälp med att hitta tillförlitliga företag i Uppsala som kan hjälpa mig. Är ock
  Läs mer
 • Tillbyggnad 80 kvm
  Hej! Har ni ca pris på tillbyggnad grundplatta på 50-60 kvm?. Mvh, Lily Hej Ilirjana , Sätter dig i kontakt med en bra lokal byggare som kan hjälpa dig med din tillbyggnad. Hälsa från mig. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för
  Läs mer
 • Gjuta torpargrund, nybyggnadsdel, kallkällare
  Hej, Är mycket intresserad av din sida som lekman. Jag har en sommarstuga på 60 kvm där hälften är byggt på torpargrund och andra hälften är kall källare. Detta skall byggas ut till en platta på ca 100 kvm och allt skall gjutas. Min dumma fråga är be
  Läs mer
 • Bygga ut rejält
  Tja Rickard här på ditt kontorshotell (Byggahus) Kan du haffa mig när vi ses nästa gång? Vi funderar på att bygga ut hemma och hade gärna tagit din åsikt om detta och estimera lite kostnader för grund och utbyggnad Hej Rickard , självklart. vi snacka
  Läs mer
 • Husgrund vid tillbyggnad
  Vi har ett fritidshus som till hälften står på källare, hälften på plintar. Nu har vi fått lov att bygga ut. Vi hade tänkt en hel platta. Nu helt plötsligt så kommer frågorna upp om marken, gamla huset etc. Att det skulle blir svårt att bygga till me
  Läs mer
 • Tillbyggnad – krypgrund eller platta
  Torpargrund eller betongplatta vilket är bäst för vår tillbyggnad på 32kvm huset är byggt slutet av 1800 talet och vad skulle priset bli? Mvh/Agneta Hej Agneta, Jag tycker faktiskt om krypgrunden. Så länge man bygger den rätt är den totalt sett billi
  Läs mer
 • Husgrund för tillbyggnad
  Hej! Vi tänkte uppföra en tillbyggnad och behöver göra en del grundarbete för detta, såsom sprängning och gjutning av platta. Har du lite råd och tips? Tack på förhand! Mvh Hej , Detta är sannerligen en bra och bred fråga. Mitt bästa tips är att bryt
  Läs mer
 • Översvämningsrisk stenkista vid tillbyggnad
  Hej! Jag funderar på att bygga ut mitt 7 år gamla hus ute på landet. Dagvattnet tas omhand genom stenkista som anlades i samband mer husbygget och den har fungerat felfritt sedan dess. FInns det risk för översvämning i källaren om jag nu ökar min tak
  Läs mer
 • Tillbyggnad mot hus med källare
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Jag funderar på en tillbyggnad på ca 30 kvm som ska byggas med en platta på mark. Huset är ett 30 -tals hus med befintligt källargolv cirka 1 meter under markn
  Läs mer
 • Isolerelement för isolering av befintlig betongplatta
  Hej Micke! Jag ska bygga till fritidshuset med en platta på mark. I samband med att jag gör denna tillbyggnad vill jag passa på att isolera den befintliga betongplattan med i-element. Har du i-element med fiberarmeradbetong belägning som jag kan anvä
  Läs mer
 • Tillbyggnad över garage
  Hej, Jag undrar om man kan bygga en utbyggnad/tillbyggnad över ett garage. Fungerar det som grund för tillbyggnaden? I dagsläget är där idag en altan som är byggd på ”plattan” med reglar och plankor. Vad kan priset på en sådan utbyggnad b
  Läs mer
 • Tillbyggnad där befintlig byggnad ej är pålad
  Vi ska göra en tillbyggnad till vårt hus som byggdes på 40-talet. Befintligt hus är inte pålat och har en gång i tiden lyfts då det fått en sättning. Tillbyggnaden kommer att vara på ca 25 kvm (totalt 50kvm) Två våningar varav den ena enbart är källa
  Läs mer