Välja husgrund

för din tillbyggnad

Det har blivit allt vanligare med tillbyggnader och många väljer hellre att bo kvar i huset och bygga ut det, istället för att behöva flytta från det. En tillbyggnad kan bli en bra investering. Husets totala yta kan göras större och en förändring på ett hus innebär en värdeökning samtidigt som du slipper transaktionskostnaderna som är förknippat med att köpa och sälja ett hus. Med andra ord är en tillbyggnad en investering som absolut kan löna sig i längden , och du vet vad du får. Ju mer du kan göra själv desto mindre pengar behöver du också låna givetvis. Mitt mål är att med denna artikel hjälpa dig att lyckas i tillbyggnadsprojektet.

tillbyggnad välja husgrund
Att bygga till på ett befintligt hus kan innebära många funderingar och frågor. Det kan kräva en hel del engagemang och framförallt kunskap om hur man bör gå tillväga. Vid en tillbyggnad finns en rad olika faktorer man bör tänka igen såsom exempelvis husets arkitektur, karaktär, omgivande miljön, marken och dess beskaffenhet och sist men inte minst den tänka funktionen i tillbyggnaden. Det är viktigt att man har rätt planering, smarta lösningar så att tillbyggnaden blir en ytterligare en plats i hemmet att trivas i.

Olika val av husgrund för din tillbyggnad

När du ska bygga till så har du ett antal grunder att välja mellan på din tillbyggnad

Att fundera igenom innan du väljer grund för tillbyggnad

Här finner du lite tips inför grundläggningen av din tillbyggnad.

Priset är alltid en viktig faktor

Plintgrunden blir ofta billigast. Men vill man ha en åretruntboende i huset så är det krypgrund, hybridgrund eller platta på mark som gäller för mig. Har man ett befintligt hus med källare väljer många att bygg ut även med källare. Mest för att de kan och att höjderna på tillbyggnaden ska komma i våg.

Prismässigt är anser jag krypgrunden mycket prisvärd. Du får åretruntstandard till ett bra pris. Dyrare än plintar men inte särskilt mycket. Plintar är billiga i teorin, men vill man säkra att man inte får en grund som sätter sig (mest pga tjällyftning ). Med plintar har man som sagt problemet att man för att säkra tjällyftningens gräva ur ”plintgroparna” ner till tjälfritt djup. Och eftersom man ofta vill ha rätt många plintar blir det väldigt mycket jobb som brukar ta ut sig och du får en sämre grund. På berg däremot är plintar ett bra alternativ eftersom sprängning är så dyrt.

Husgrund på ditt befintliga hus

Ditt befintliga hus har en husgrund. Detta får stor inverkan på val av husgrund. Mestadels faktiskt för sockelns höjd över marken. Om sockeln är hög så behöver man antingen kompensera upp grunden i nivå med huset eller på något sätt trolla bort skillnaden mellan de olika husgrunderna.

Den konstruktionen kan vara lite komplex att förklara men kontakta mig så förklarar jag. Ska utveckla denna artikel med detta framöver också.

Ritningar för tillbyggnaden och vad de kostar

Vi har täckt in ritningar för bygglov generellt ganska rikligt här på husgrunder.com. Här kan du läsa om det i artikeln om bygglovsritningar. Grundritningar för tillbyggnaden är ofta en handling som kommunerna börjat kräva in. Och eftersom du behöver lastnedräkningar (åtminstone på ett ungefär) så behöver du ofta konsultera en konstruktör för att kunna ta fram dels konstruktionen men också de ritningarna som hör till grunden. För grundritningar finns det möjlighet att få till dessa genom att jobba ihop med din grundleverantör. Jag samarbetar med Tjällden ab kring grundritningar.
Frågor från besökare om pris på ritningar för tillbyggnader
Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss kring tillbyggnader och pris på ritningar.

 • Tillbyggnad 33 Kvadratmeter
  Hej! Jag har gjort en färdigt 1-planritningar för tillbyggnad och för byggnaden och tillbyggnaden tillsammans med alla mått. Min fråga vad kostar sekt
  Läs mer

Markens beskaffenhet

Markens beskaffenhet är viktig för valet av grund.

 • Bygga på sluttande berg: Om du ska bygga till på sluttande mark och INTE vill spränga eller har svårt för att bygga en klack som gör att du kan terassera så talar det för en plintgrund.
 • Bygga på sank mark: Om du ska bygga till på sank mark och får rådet att påla, då är valet enkelt. Man kan nämligen bara påla platta på mark grunden

Vattenburen golvvärme i tillbyggnaden

tillbyggnad välja husgrund golvvärme
Om du vill ha vattenburen golvvärme i tillbyggnaden så kan du välja mellan två olika typer.
 • Ingjuten vattenburen golvvärme – dvs platta på mark grunden (och förvisso även plattan i källaren)
 • Vattenburen golvvärme ovanpå bjälklag. Detta gäller för plintgrunden och krypgrunden

Så i båda fallen så går det att ordna, men det blir en billigare golvvärme lösning om du väljer platta på mark.
Frågor från besökare om tillbyggnader och vattenburen golvvärme
Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss kring tillbyggnader och vattenburen golvvärme.

Bygga till med betongplatta på mark

tillbyggnad betongplatta

En betongplatta på mark är den vanligaste formen av grund för en tillbyggnad. Det beror inte minst på att många vill ha en året runt komfort i tillbyggnaden vilket ofta leder till att man vill ha en betongplatta. Detta pga den vattenburna golvvärmen och den solida grund som betongplattan innebär.

Om man ska anlägga en platta på mark kan det ibland vara svårt att veta hur man ska gå tillväga med dräneringen.

Bygga till betongplatta till byggnad med källare
För dig som har en källare och vill bygga till med exempelvis platta på mark, så kan det vara bra att låta en byggtekniker kontrollera källarväggen för att ta reda på om den kommer att kunna motstå det ökade jordtrycket från tillbyggnaden.

Läs mer om betongplatta tillbyggnader här.

Frågor och svar om betongplatta för din tillbyggnad
Här kommer frågor och svar jag har fått tillsänt mig som har med att välja betongplatta för sin tillbyggnad.

Bygga tillbyggnad med källare

tillbyggnad källare
Vid en tillbyggnad av framförallt hus med källare är det ganska vanligt att man kan stå mellan valet av gjuta en betongplatta i anslutning till huset med källare och bygga en tillbyggnad som även den har en källare. Självklart finns det för- och nackdelar och kostnadsskillnader mellan en torpargrund och en källare.

Om man väljer källaren vid tillbyggnaden kan man räkna med att man får mer yta i huset. Denna yta brukar man inte räkna in som boyta, men däremot biyta. En källare kan vara ett användbart alternativ eftersom att det kan bli som ett rum med oändliga möjligheter.

Möjligheterna är stora och allting beror på vad man har för behov och önskemål. Varför vill man ha mer yta? Nedan följer en del exempel på vad man kan inreda en källare med:
 • Extra sovrum/extra vardagsrum
 • Mediarum
 • Arbetsplats/kontor
 • Gym
 • Gästrum

Vid en tillbyggnad väljer många just källare och därför klassas det som ett klassiskt alternativ. Man får extra förvaringsutrymmen, som dessutom inte är lika känslig för fuktskador. Om det någon gång skulle uppstå fuktskador eller översvämning kan detta åtgärdas med en ny dränering. Har man en källare brukar problemen vanligtvis uppstå när man väljer att inreda den.

Som nämnts är möjligheterna många när det kommer till en källare. Vill man så kan man bygga till en ny källare till tillbyggnaden för att sedan lägga den djupare än det befintliga huset. Dock bör man tänka på att marken tål det och inte gräva ända ner till grundvatten (se markundersökning nedan). Tänk på att vara noggrann och försiktig så att huset inte sätter sig under själva byggnadsfasen, men detta bör inte vara några större problem om man är försiktig. Det kan också vara bra att fundera över hur det befintliga huset är. Hur ser marken ut som den är byggd på? Om det är dålig mark så bör man vara extra försiktig när man gräver ur.

Frågor från besökare om tillbyggnader och att bygga ut med källare
Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss kring tillbyggnader och att bygga ut med källare.

Bygga till med en torpargrund / krypgrund

tillbyggnad krypgrund
Med en torpargrund/krypgrund som tillbyggnad finns det en rad fördelar:

 • Enkel reparation/bygga ut rör och el – Man kommer på ett smidigt sätt åt dessa när man exempelvis vill flytta köket eller bygga ett nytt badrum. Om det skulle uppstå en vattenskada (uppstår väldigt sällan, vart tionde år i svenska hushåll) är det lätt att reparare vattenskadorna.
 • Radonsäkert – I och med att krypgrunden ventileras är den radonsäkert. Om det ändå skulle uppstå problem, är dessa lätta att vidta åtgärder med.
 • Översvämningsskydd – I och med att huset befinner sig en bit upp, kan vattnet på ett enkelt sätt pumpas ut ur krypgrunden.
 • Minskad risk för byggfukt – I och med att trossbotten idag tillverkas i fabrik är den redan torr från början och kräver inte torkning på plats (såsom vid exempelvis platta på mark).
Trots dessa exempel på fördelar har torpargrunden/krypgrunden på senaste år fått ett ganska dåligt rykte och detta på grund av sin enda nackdel, nämligen att den medför en risk för fuktskador och mögelangrepp. För att minska risken för mögel och fukt kan man ha en så kallad termisk avfuktare.

När det gäller kostnaden så kan en källare innebära en kostnadsökning. Man behöver nya källarväggar som ska dräneras om, men detta gäller inte om väggen är mot det befintliga huset. Med en platta på mark eller en torpargrund/krypgrund behöver man inte ha ett dräneringsskikt under jorden (den består av vanlig grund). Dessutom kan det kosta runt 10 gånger mer att radonsäkra en platta på mark eller en källare, jämfört med en krypgrund. Med detta sagt kan kostnadsskillnaden med andra ord vara relativt hög, men ibland får man tänka på andra för- och nackdelar med samtliga val. Trots att en källare kan innebära större kostnader, får man tänka på att man med en källargrund kan ha vattenburen golvvärme i källaren, någonting som man inte kan ha i en torpargrund. Självklart kan man ha det i bjälklaget, men inte i torpargrunden. Som vi vet är vattenburen golvvärme en lösning som många väljer just på grund av att man kan få in uppvärmning i huset.

Läs mer om att bygga till med en krypgrund här.

Här är frågor och svar om krypgrunder och tillbyggnader.

Sockelhöjd och val av husgrund för tillbyggnaden

Sockelhöjden spelar in för val av grund för tillbyggnaden. En hög sockel, vanlig för tillbyggnader till källarhus, behöver platsanpassas om man vill ha en betongplatta. Då får man platsbygga sockeln och gjuta plattan ovanpå. Dvs du kan välja att ha ett källarutrymme innanför sockeln eller helt enkelt fylla den med ex dränerande materal.

Här är frågor och svar om sockelhöjdens inverkan på val av tillbyggnadens grund.

Att bygga ett uterum är mycket likt en tillbyggnad

Att välja grund för sitt uterum är identiskt med projektet för att bygga till, med möjligen det undantaget att husägaren tar lite mindre lätt på denna utbyggnad. Dvs det behöver inte vara året runt standard på samma sätt och man kan tänka sig en betydligt lägre kostnad ofta. Men rent byggnadstekniskt är det ingen skillnad (förutom behov av isolering).

Här kommer frågor och svar jag har fått tillsänt mig som har med att välja grund för sitt uterum.

Dränering och tillbyggnader

tillbyggnad dränering
Precis som att byggnaden du bygger till ska ha en bra dränering så är det viktigt att tillbyggnaden har en god dränering. Faktum är att många vi träffar på väljer att dränera om hela huset när de bygger till.
När man får en tillbyggnad behöver man inte oroa sig över dränering under befintliga byggnadens vägg och detta eftersom att den väggen som får en tillbyggnad inte behöver dräneras.

Här är frågor och svar om dränering för tillbyggnader.

 • Nödvändigt att dränera
  Hej. Till våren ska vi bygga ut vårat nuvarande hus (2 vån med källare) Huset är riktigt väldränerat och det finns inget fukt alls i källaren.dock så
  Läs mer
 • Dränera där gjuten platta ligger
  Vi planerar en utbyggnad av huset och till denna tänkte vi gjuta en platta. Plattan ska ligga i markhöjd och befintliga huset har ett källarplan. Hur
  Läs mer

Konstruktör ofta nödvändigt för tillbyggnader

Att anlita en kvalificerad byggtekniker är något som rekommenderas och då kan man också få hjälp med att utreda och göra konstruktionsritningar för tillbyggnaden. Inte minst om huset är mer komplext. Det är framförallt lastplanen som är viktig ur ett gurndperspektiv. Är det ett enplanshus och du vet vad du gör kan lasterna ganska lätt hanteras direkt hos grundtillverkaren.

Behövs en markundersökning pga tillbyggnaden?

För att ta reda på om marken kommer att klara av en tillbyggnad generellt så kan en markundersökning vara på sin plats. Vet du vad din mark tål. Är det befintliga huset pålat? Läs mer om markundersökningar här.

Frågor från besökare om att välja husgrund för tillbyggnader

Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss som rör mer valet i sig för tillbyggnadens grund.

Frågor från besökare om tillbyggnader

Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss kring tillbyggnader och husgrunder.

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!